Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sopron Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § * 

2. § Az R. 2. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet melléklet f) pontjának fb) és fc) alpontja 2020. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

„2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei

A) FELSZÍNI PARKOLÁS nettó összegben

a)-e) * 

f) A Sopron Card városkártyával rendelkező lakosok részére biztosított kedvezmények:

fa) * 

fb)-fc) * 

B)-C) * 


  Vissza az oldal tetejére