Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 50/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a következőket rendeli el:

1. § Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazza Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterét (a továbbiakban: a Polgármester), hogy az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait a 2. és 3. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

2. § A Polgármester jogosult Sopron Megyei Jogú város Önkormányzata kiadásainak 2012. évben, az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belüli, időarányos előirányzat 1/12 rész 90%-ának a teljesítésére.

3. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Polgármester jogosult a 2011. évben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáig a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletében foglalt költségvetési előirányzataihoz képest új kötelezettséget csak a Közgyűlés döntése alapján vállalhat.

4. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//