Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra terjed ki.

2. § Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala minden évben az augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tartó öt egybefüggő naptári hét időtartamban igazgatási szünetet tart.

3. § (1) E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző