Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az ellátási területen működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és a védőnőkre, valamint az általuk nyújtott egészségügyi alapellátásra, a Sopron város területén lakó, külön jogszabályban foglaltak szerint a háziorvoshoz, fogorvoshoz bejelentett és elfogadott biztosítottakra.

A körzetek kialakításának módja

2. § (1) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi körzetek kialakítása és a körzethatárok módosítása az Önkormányzat feladata.

(2) Az Önkormányzat Sopron területén az 1. melléklet szerinti 26 felnőtt háziorvosi, a 2. melléklet szerinti 9 gyermekorvosi, a 3. melléklet szerinti 16 fogorvosi, a 4. melléklet szerinti 13 gyermek, ifjúsági fogászati, az 5. melléklet szerint 18 területi védőnői, a 6. melléklet szerint 11 iskola védőnői körzetet alakít ki.

(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a 7. mellékletben meghatározott területi beosztás szerint végezhető.

(4) Az alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi ellátásról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Soproni Szociális Intézménnyel kötött feladat-ellátási megállapodás útján gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátást részben főállású iskola orvosok, részben a házi gyermekorvosok biztosítják.

(5) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(6) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

Vegyes és záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat - ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást - a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Közterületek besorolása felnőtt háziorvosi körzetekbe 2022. január 1-től * 

1. számú felnőtt háziorvosi körzet * 

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ASSZONYVÁSÁR DŰLŐ 1
BÁBAKALÁCS UTCA 1
BARACKOS UTCA 1
BAZSARÓZSA UTCA 1
BÉCSI DOMB 1
BÉCSI 29 -115. ÚT 1
BÉCSI 32-34/902/4 ÚT 1
BÉCSIDOMBI ERDÉSZHÁZ 1
BOGLÁRKA KÖZ 1
BORÓKA UTCA 1
CSIK FERENC UTCA 1
CSITKE DŰLŐ 1
CSŐSZHÁZ DŰLŐ 1
DIÓFA KÖZ 1
DUDLESZ UTCA 1
ÉPÍTŐK ÚTJA 1
ERDBURGER DŰLŐ 1
FŰZFA SOR 1
GOMBOCZ ENDRE UTCA 1
GUBÓVIRÁG UTCA 1
HUBERTUSZ ÚT 1
ICCE UTCA 1
KERTESI UTCA 1
KERÜLŐ KÖZ 1
KISMÉLY ÚT 1
KORONÁZÓDOMB 1
KÖRTÉS UTCA 1
LEÁNYKÖKÖRCSIN UTCA 1
LEPKE UTCA 1
LEVENDULA UTCA 1
LORETTÓI UTCA 1
MAURER DŰLŐ 1
MEREDEK UTCA 1
MÓKUS UTCA 1
NYUGATI MAJOR 1
ÖSVÉNY UTCA 1
PATAK 22-40. UTCA 1
PATAK 35-45. UTCA 1
PONCICHTER UTCA 1
PUTTONYOS KÖZ 1
REMETELAK UTCA 1
RÓKA ÚT 1
RÓZSAKERT UTCA 1
SCHEIBEL DŰLŐ 1
STORNO FERENC ÚT 1
SZILVÁS UTCA 1
SZITAKÖTŐ UTCA 1
SZÜRET ÚT 1
UTCA 1
TÖVIS KÖZ 1
TŐZIKE UTCA 1
TRAMINI UTCA 1
USZODA UTCA 1
VINCELLÉR UTCA 1
VIRÁGVÖLGYI ÚT 1
VÍZMŰ TELEP 1
VÍZMŰ-VILLA 1
VÖLGY UTCA 1

2. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

AGYAG UTCA 2
AKÁC UTCA 2
ARANYHEGY UTCA 2
BALASSI BÁLINT UTCA 2
BARÁTUDVAR UTCA 2
BOLDOGASSZONYI UTCA 2
BÓBITA UTCA 2
CSERFA UTCA 2
FALLER JENŐ UTCA 2
FEHÉREGYHÁZI UTCA 2
FEKETEVÁROSI UTCA 2
GÓLYA UTCA 2
HANDLER NÁNDOR UTCA 2
HÉRICS UTCA 2
HILLEBRAND JENŐ UTCA 2
HOMOKBÁNYA UTCA 2
HÜVELYK UTCA 2
ÍV UTCA 2
KALLÓMALOM UTCA 2
KISDOBOS UTCA 2
KŐHALOM UTCA 2
LAJTASZENTGYÖRGYI UTCA 2
MACSKAKŐI UTCA 2
MARGIT MAJOR 2
MARGITBÁNYAI 1-35. UTCA 2
MARGITBÁNYAI 2-10. UTCA 2
MEDVEHAGYMA UTCA 2
MEGGYESI UTCA 2
MENDE GUSZTÁV UTCA 2
NEMESKÚTI ÚT 2
NEZSIDERI UTCA 2
NIKOLICS KÁROLY UTCA 2
OKAI UTCA 2
ŐRS UTCA 2
POZSONYI ÚT 2
PÓDA ENDRE UTCA 2
RAUCH ANDRÁS UTCA 2
RAVAZD UTCA 2
RÁKOSI ÚT 2
REJTŐ KÖZ 2
RÖSCH FRIGYES UTCA 2
SIRÁLY UTCA 2
SOPRONSZENTMÁRTONI UTCA 2
SPÁRTA SOR 2
SZÁRCSA UTCA 2
SZÉLESKUTI UTCA 2
SZŐLŐS UTCA 2
TÁRCZY-HORNOCH ANTAL UTCA 2
TÉGLA UTCA 2
THURNER MIHÁLY UTCA 2
TÓMALOM UTCA 2
ÚTTÖRŐ 1-15. UTCA 2
ÚTTÖRŐ 2-18. UTCA 2
VENDEL MIKLÓS UTCA 2
VERŐ JÓZSEF UTCA 2
ZÁRÁNYI UTCA 2

3. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

ANGER KÖZ 3
BAD WIMPFEN UTCA 3
BAJNOK UTCA 3
BALFI ÚT 3
BALOGH ÁDÁM UTCA 3
BELLA LAJOS UTCA 3
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 3
BEZERÉDJ UTCA 3
CSÁNYI UTCA 3
CSÓKA KÖZ 3
CSÓRONFALVI UTCA 3
DIEBOLD KÁROLY UTCA 3
EILAT UTCA 3
HÉJA KÖZ 3
HOSSZÚ UTCA 3
KÁLMÁN IMRE UTCA 3
KÁNYA KÖZ 3
KEMPTEN UTCA 3
KÉTHÁZ KÖZ 3
KOHLENBERG ÚT 3
KÓPHÁZI UTCA 3
KURTA UTCA 3
KURUCDOMB SOR 3
LANKÁS UTCA 3
LEHÁR FERENC UTCA 3
LOCSMÁNDI KÖZ 3
MARTINY FRIGYES UTCA 3
MERENYE SOR 3
MÉSZVEREM 3
NAPOS UTCA 3
ŐSZAPÓ UTCA 3
PIHENŐKERESZT UTCA 3
POSZÁTA UTCA 3
POTZMANN UTCA 3
SCHÖNHERR-MALOM UTCA 3
SZÉLSŐ UTCA 3
SZIGET KÖZ 3
THÖKÖLY TÉR 3
TÖPLER KÁLMÁN UTCA 3
VAK BOTTYÁN UTCA 3
VARJÚ KÖZ 3
VÉRCSE UTCA 3
VÖRÖSBEGY UTCA 3
ZÁRDAKERT KÖZ 3

4. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

CSÁVAI UTCA 4
FAPIAC UTCA 4
FRAKNÓI UTCA 4
FUVAROS ÚT 4
GYERTYAMÁRTÓ UTCA 4
GYIRÓTI UTCA 4
GYŐRI ÚT 4
GYSEV 51-ES ŐRHÁZ 4
GYSEV 56-OS ŐRHÁZ 4
HARANGÖNTŐ UTCA 4
HATÁRDOMB ÚT 4
IPAR KÖRÚT 4
KASSAI UTCA 4
KELTA UTCA 4
KÉSMÁRKI UTCA 4
KLEBELSBERG KUNO TÉR 4
KÓRHÁZ UTCA 4
KŐFARAGÓ TÉR 4
KŐHEGY UTCA 4
KURUC KÖRÚT 4
LÓFUTTATÓ ÚT 4
LÓKI SOR 4
MAGYAR UTCA 4
MÉSZÉGETŐ UTCA 4
MIKES KELEMEN UTCA 4
ÓNODI UTCA 4
ÖTVÖS UTCA 4
PÓCSI UTCA 4
PULYAI UTCA 4
RODOSTÓI UTCA 4
ROLL HÁZ 4
ROZÁLIA ÚT 4
SELTENHOFER FRIGYES UTCA 4
SEMMELWEIS UTCA 4
SZAPPANFŐZŐ KÖRÚT 4
SZENT ISTVÁN PARK 4
SZÍV UTCA 4
ULLEIN JÓZSEF UTCA 4
VIRÁGFÜZÉR ÚT 4
ZARÁNDOK ÚT 4

5. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ARANY JÁNOS UTCA 5
BARTÓK BÉLA UTCA 5
CSENGERY 50-106. UTCA 5
CSENGERY 53-73. UTCA 5
DEÁK 43-51. TÉR 5
DEÁK 52-78. TÉR 5
HAJNÓCZY UTCA 5
KISFALUDY UTCA 5
MARTINOVICS UTCA 5
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 5
TALLIÁN UTCA 5

6. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.

ALSÓLÖVÉR UTCA 6
ALSÓŐRHÁZ KÖZ 6
ALSÓZSÁK UTCA 6
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 6
BATTHYÁNY TÉR 6
BECHT REZSŐ ÚT 6
BERZSENYI DÁNIEL UTCA 6
BÉKE ÚT 6
BOLYAI JÁNOS UTCA 6
BORSMONOSTORI UTCA 6
DEÁKKÚTI ÚT 6
DOBORJÁNI UTCA 6
FÁCÁN UTCA 6
FELSŐZSÁK ÚT 6
HÁZI JENŐ UTCA 6
HEGYHÁT ÚT 6
HONVÉD ÚT 6
HÓVIRÁG UTCA 6
HUNYADI JÁNOS UTCA 6
KÁROLYMAGASLATI ÚT 6
KERT UTCA 6
KILÁTÓ KÖZ 6
KÚTÖSVÉNY 6
LÁNZSÉRI ÚT 6
LEJTŐ ÚT 6
LÖVÉSZ UTCA 6
MIKOVINY UTCA 6
PANORÁMA ÚT 6
SÖRHÁZDOMBI ÚT 6
SZENT MARGIT ÚT 6
SZÉKELES UTCA 6
TULIPÁN KÖZ 6
UDVARNOKI UTCA 6
WINKLER ÚT 6
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA 6

7. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Újteleki u. 54.

BATSÁNYI UTCA 7
CSATKAI ENDRE UTCA 7
CSENGERY 1-29. UTCA 7
CSENGERY 2-32. UTCA 7
DEÁK 2-32. TÉR 7
DEÁK 3-23. TÉR 7
FRANKENBURG ÚT 7
HÁTULSÓ UTCA 7
II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 7
PÁZMÁNY PÉTER UTCA 7
PEJACHEVICH KÖZ 7
PETŐFI TÉR 7
SZÖG UTCA 7
ZSILIP UTCA 7

8. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ÁRPÁD UTCA 8
BEM UTCA 8
DORFMEISTER UTCA 8
FÖVÉNYVEREM UTCA 8
FÜREDI SÉTÁNY 8
GICZY KÖZ 8
HÁTSÓKAPU 8
HÍD 1-17. UTCA 8
HÍD 2-10. UTCA 8
IKVAHÍD UTCA 8
ISTVÁN BÍRÓ UTCA 8
JÉGVEREM 8
MANDULA UTCA 8
MÉLY ÚT 8
PAPRÉT 8
SAS TÉR 8
SZENTLÉLEK UTCA 8
TORNA UTCA 8
TŰZOLTÓ KÖZ 8
VÁRKERÜLET 8

9. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 23.

BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD KÖZ 9
ELŐKAPU TÉR 9
FEGYVERTÁR UTCA 9
FESTŐ KÖZ 9
TÉR 9
KOLOSTOR UTCA 9
LISZT FERENC UTCA 9
MAJOR KÖZ 9
ORSOLYA TÉR 9
ÓGABONA TÉR 9
SZENT GYÖRGY UTCA 9
SZÍNHÁZ UTCA 9
TEMPLOM UTCA 9
ÚJ UTCA 9
VÁROSHÁZ UTCA 9

10. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Táncsics u. 11.

CSARNOK UTCA 10
DAMJANICH UTCA 10
DOBNER NÁNDOR UTCA 10
DÓZSA GYÖGY UTCA 10
ERDÉLY UTCA 10
FEHÉR DÁNIEL UTCA 10
FERENCZY JÁNOS UTCA 10
HŐFLÁNYI 27-45. UTCA 10
IKVA SOR 10
KÁPOSZTÁS UTCA 10
LACKNER KRISTÓF UTCA 10
MEZŐ UTCA 10
PATAK 1-33. UTCA 10
PATAK 2-20. UTCA 10
RÉT 2-18/A UTCA 10
RÉT 1-25. UTCA 10
SCHÁRMÁR KÁROLY UTCA 10
SELMECI UTCA 10
TORKOS UTCA 10
ÚJTELEKI UTCA 10
VÁRFAL UTCA 10
VIRÁGOSKERT UTCA 10
VITNYÉDY UTCA 10

11. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Táncsics u. 11.

BABITS MIHÁLY UTCA 11
BAROSS ÚT 11
CINFALVI UTCA 11
FALUDI FERENC UTCA 11
FARAKTÁR 4-12. UTCA 11
FARAKTÁR 7-17. UTCA 11
FARKAS UTCA 11
FASOR UTCA 11
FLANDORFFER IGNÁC UTCA 11
HŐFLÁNYI 1-25. UTCA 11
HŐFLÁNYI 2- UTCA 11
HUSZÁR UTCA 11
JÓKAI UTCA 11
KANIZSAI TÉR 11
KISMARTONI SOR 11
KOSSUTH MAJOR 11
KOSSUTH LAJOS UTCA 11
KÖLCSEY FERENC UTCA 11
LÉPESFALVI UTCA 11
MÁRCFALVI UTCA 11
NAGYMARTONI UTCA 11
NÁDASDI UTCA 11
ŐSZ UTCA 11
SOMFALVI ÚT 11
SZARVKŐI ÚT 11
TÁNCSICS MAJOR 11
TÁNCSICS UTCA 11
TERV UTCA 11
TOMPA MIHÁLY UTCA 11
TREFORT TÉR 11
VADÁSZ UTCA 11
VÁNDOR SÁNDOR UTCA 11
VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 11
VÖRÖSMARTY UTCA 11
WESSELÉNYI UTCA 11

12. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Magyar u. 8.

APOR VILMOS UTCA 12
ÁGOSTON ERNŐ UTCA 12
BRAND MAJOR 12
CAMPING 12
CITADELLA UTCA 12
DOMB UTCA 12
DR. SZILVÁSSY GYULA UTCA 12
EGEREDI ÚT 12
ELŐ SOR 12
ERKEL FERENC UTCA 12
FELSŐBÜKI NAGY PÁL 32-72. UTCA 12
FÜRJ UTCA 12
GÁSPÁRDY SÁNDOR UTCA 12
GIDA PATAK UTCA 12
HARASZTLEJTŐ UTCA 12
9422 HARKA VASÚTÁLLOMÁS 12
HASFALVI UTCA 12
HAYDN UTCA 12
HŐKÖZPONT UTCA 12
KERESZTÚRI ÚT 12
KERTEKALJA 12
KITAIBEL PÁL UTCA 12
LAJTA KÖZ 12
LÉPCSŐS UTCA 12
LŐVER 44-70. KÖRÚT 12
MANNINGER 12-46. UTCA 12
MANNINGER 17-55. UTCA 12
MÜHL ALADÁR UTCA 12
OJTÓZI FASOR 12
PAP KÁROLY UTCA 12
SARUDI UTCA 12
SPORT 1-27. UTCA 12
SPORT 20-58. UTCA 12
STERBENCZ KÁROLY UTCA 12
TOLDI FERENC UTCA 12
VADAS JENŐ UTCA 12
VÁGHY FERENC UTCA 12
VÁRISI ÚT 12
VÁROSLIGETI ÚT 12
VILLA SOR 12

13. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 180.

9408 Brennbergbánya, Soproni u. 24.

ADY ENDRE 122-194. ÚT 13
ADY ENDRE 131-205. ÚT 13
9408 AKNÁSZ KÖZ 13
ALSÓERDŐ UTCA 13
ARTNER VILMOS UTCA 13
AVAR UTCA 13
BÁNFALVI 121-177. ÚT 13
BÁNFALVI 122-196. ÚT 13
9408 BÁNYAMESTER KÖZ 13
9408 BÁNYÁSZFÜRDŐ UTCA 13
9408 BORBÁLA TELEP 13
BRENNBERGI ÚT 13
9408 BRENNBERGVÖLGYI TÁBOR 13
9408 CSILLÉS KÖZ 13
9408 CSORGA UTCA 13
DALÁRDA UTCA 13
9408 ÉK UTCA 13
ERDEI ISKOLA 13
ERDEI MALOM KÖZ 13
9408 ERESZKE UTCA 13
9408 FELSŐ SOR 13
FELSŐERDŐ UTCA 13
FRIEDRICH KÁROLY UTCA 13
GESZTENYÉS KÖRÚT 13
9408 GÖRBEHALOM TELEP 13
9408 GURÍTÓ KÖZ 13
GYEPES KÖZ 13
HAJNAL TÉR 13
HAJNALPÍR UTCA 13
9408 HARANG UTCA 13
9408 HERMESI ÚT 13
9408 HIDEGVÍZVÖLGY UTCA 13
HŐSI TEMETŐ 13
9408 KAS KÖZ 13
KISHÁZ UTCA 13
KOLOSTORHEGY UTCA 13
9408 KOVÁCSÁROK KÖZ 13
9408 KÓRHÁZ TELEP 13
9408 KÖRNYEI ATTILA UTCA 13
9408 KURUCKERESZT TELEP 13
MALOM UTCA 13
MALOMHEGY UTCA 13
MALOMPATAK UTCA 13
9408 MÁRTA SOR 13
9408 MÉCSES KÖZ 13
9408 NYÍRFA UTCA 13
9408 ÓBRENNBERGI ÚT 13
9408 Ó-HERMES TELEP 13
PÁLOSOK TERE 13
RAKONCA KÖZ 13
RÁK-PATAK UTCA 13
4908 REMÉNYI VIKTOR UTCA 13
9408 RÉGI ISKOLA SOR 13
9408 RÖNKFA UTCA 13
SÁNCHEGY UTCA 13
9408 SÁRGAHÁZ SOR 13
9408 SOPRONI ÚT 13
SÖVÉNY KÖZ 13
SZARVAS KÖZ 13
9408 SZENT BORBÁLA TÉR 13
SZIKLA UTCA 13
9408 TÁMFA UTCA 13
9408 TÁRNA UTCA 13
TEMETŐ UTCA 13
TURISTA UTCA 13
TŰZOLTÓ UTCA 13
9408 ÚJ-HERMES TELEP 13
9408 VASÚT SOR 13
9408 VÁJÁR KÖZ 13
VÁRHELY UTCA 13
9408 WIEDNER KÖZ 13

14. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Béke út 4.

ADY ENDRE 2-50. ÚT 14
ADY ENDRE 1-77. ÚT 14
ALPÁR IGNÁC UTCA 14
BESENYŐ UTCA 14
CHÁZÁR ANDRÁS TÉR 14
CSERESZNYE SOR 14
DÓCZY LAJOS UTCA 14
ERZSÉBET KERT 14
HAVASI GYOPÁR KÖZ 14
IBOLYA ÚT 14
LILAAKÁC KÖZ 14
OJTÓZI UTCA 14
TÓTH ANTAL UTCA 14
ZERGE ÚT 14

15. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

DEÁK 53-67. TÉR 15
GYÓNI GÉZA UTCA 15
KAZINCZY FERENC TÉR 15
KIRÁLY JENŐ UTCA 15
MARGITBÁNYAI 12/A-22. UTCA 15
MARGITBÁNYAI 37-37/D UTCA 15
RUSZTI UTCA 15
ÚTTÖRŐ 20-34. UTCA 15
ÚTTÖRŐ 17-25. UTCA 15
WASHINGTON PARK 15

16. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Magyar u. 8.

JUHARFA 16-24. ÚT 16
JUHARFA 21-41. ÚT 16
KODÁLY ZOLTÁN TÉR 16
TELEKI PÁL 22-24. ÚT 16
TELEKI PÁL 25-51. ÚT 16

17. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.

FARAKTÁR 14-22. UTCA 17
FARAKTÁR 19-27. UTCA 17
IV. LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 17

18. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 23.

JUHARFA 1-19. ÚT 18
JUHARFA 2-14. ÚT 18
RÉT 20-22. UTCA 18
TELEKI PÁL 1-21. ÚT 18
TELEKI PÁL 2-18. ÚT 18

19. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.

HATÁRŐR UTCA 19
MAKÓ UTCA 19
RÉVAI MIKLÓS UTCA 19
S. HORVÁTH JÓZSEF UTCA 19

20. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ÁLLOMÁS UTCA 20
CSENGERY 31-51. UTCA 20
CSENGERY 34-48/C UTCA 20
DEÁK 25-41. TÉR 20
DEÁK 34-50. TÉR 20
ERZSÉBET UTCA 20
KIS JÁNOS UTCA 20
LENKEY UTCA 20
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 20
RÓTH GYULA UTCA 20
SZÉCHENYI TÉR 20

21. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Várkerület 114.

ÁRVAHÁZ KÖZ 21
BÁSTYA UTCA 21
BÉCSI 2-30. ÚT 21
BÉCSI 1-27. ÚT 21
BOTOND UTCA 21
ESZPERANTÓ UTCA 21
GAZDA UTCA 21
HALÁSZ UTCA 21
HEGY UTCA 21
HÍD 14-80 UTCA 21
HÍD 21-57 UTCA 21
KŐMŰVES KÖZ 21
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 21
PAUR IVÁN UTCA 21
RÓZSA UTCA 21
SZEDER UTCA 21
SZENT MIHÁLY UTCA 21
SZÉLMALOM UTCA 21
VÉGFORDULAT 21
VIRÁG UTCA 21

22. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Vasvári Pál u.2/a.

APRÓD UTCA 22
BARÁTSÁG PARK 22
FELSŐBÜKI NAGY PÁL 2-30. UTCA 22
FÜLESI UTCA 22
JEGENYE SOR 22
JÓZSEF ATTILA UTCA 22
KABOLDI UTCA 22
LŐVER 1-51. KÖRÚT 22
LŐVER 2-42/B KÖRÚT 22
MADÁCH UTCA 22
MANNINGER 1-15. UTCA 22
MANNINGER 2-10. UTCA 22
NYÉKI UTCA 22
SPORT 2-18. UTCA 22
SZENT IMRE TÉR 22
ÚJLAKI UTCA 22
VAS GEREBEN UTCA 22
VASÚTI SOR 22
VASVÁRI PÁL UTCA 22

23. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

BORISFALVI UTCA 23
CIKLÁMEN ÚT 23
CSALOGÁNY KÖZ 23
CSEPEL UTCA 23
CSONGOR ÚT 23
FÁBERRÉT 23
FELSŐLÖVÉR ÚT 23
FELSŐŐRHÁZ KÖZ 23
FENYVES SOR 23
GALAGONYA KÖZ 23
HARKAI ÚT 23
HÁRSFA SOR 23
KÖKÉNYES KÖZ 23
KŐFEJTŐ ÚT 23
KŐSZEGI 1/B-63. ÚT 23
KŐSZEGI 14-88. ÚT 23
KÜLLŐI UTCA 23
LŐVER 53-109. KÖRÚT 23
LŐVER 72-118. KÖRÚT 23
MALOMHÁZI UTCA 23
MUCK 23
PACSIRTA UTCA 23
REMETE LÁSZLÓ UTCA 23
RÉCÉNYI ÚT 23
RÉPCEFŐI SOR 23
TÖLGYFA SOR 23
TÜNDE ÚT 23

24. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Arany János u. 25.

9494 Balf, Fő u. 13.

9494 48-AS ŐRHÁZ 24
9494 49-ES ŐRHÁZ 24
9494 AKÁCFA SOR 24
9494 ALSÓDOMB SOR 24
9494 BALFFÜRDŐ 24
9494 BOZI UTCA 24
CSENGERY 75-91. UTCA 24
9494 DR. WOSINSKY ISTVÁN TÉR 24
9494 ERDŐ SOR 24
9494 ERDŐSZÉLI UTCA 24
9494 FEHÉR ÚT 24
9494 FERTŐ UTCA 24
9494 UTCA 24
9494 FÜRDŐ SOR 24
HAGYMABUROK UTCA 24
9494 HALÁSZCSÁRDA 24
KÁPOSZTA HEGY UTCA 24
KÉKFRANKOS UTCA 24
KŐSZEGI 2/A-4/C ÚT 24
9494 ÓHEGY UTCA 24
9494 PETŐFI UTCA 24
9494 PILERIN UTCA 24
PRÉSHÁZ TELEP 24
SZÁLVESSZŐS DŰLŐ 24
9494 SZERB ANTAL UTCA 24
SZÉNÉGETŐ DŰLŐ 24
9494 TEMPLOM TÉR 24
9494 VADVIRÁG UTCA 24
9494 WOSINSZKY KÁZMÉR ÚT 24

25. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/c.

ADY ENDRE 52-120. ÚT 25
ADY ENDRE 79-129. ÚT 25
ÁFONYA UTCA 25
ÁGFALVI ÚT 25
BARABITS ELEMÉR UTCA 25
BARACSI LÁSZLÓ UTCA 25
BÁNFALVI 1-119. ÚT 25
BÁNFALVI 2-120/A ÚT 25
BERKENYE UTCA 25
BOLDIZSÁR UTCA 25
BORONKAI PÁL UTCA 25
BORZ UTCA 25
CSATA UTCA 25
DARUFALVI UTCA 25
DOROSMAI JÁNOS UTCA 25
ERDÉSZ UTCA 25
FÉNYI GYULA UTCA 25
FENYŐ TÉR 25
GÁSPÁR UTCA 25
GENSEL ÁDÁM UTCA 25
GYEPŰ UTCA 25
HÁZHEGYI ERDŐ UTCA 25
HEIMLER KÁROLY UTCA 25
HOLLÓ UTCA 25
HOSSZÚHEGY UTCA 25
JÁZMIN UTCA 25
KELÉNPATAKI UTCA 25
KERTVÁROSI UTCA 25
LAKFALVI UTCA 25
LAKTANYA UTCA 25
LIGET UTCA 25
LOMB UTCA 25
MACHATSEK GYULA UTCA 25
MÁRTÍROK ÚTJA 25
MÁV 16-OS ŐRHÁZ 25
MÁV 17-ES ŐRHÁZ 25
MENYHÉRT UTCA 25
MOLNÁR LÁSZLÓ UTCA 25
MURMANN SÁMUEL UTCA 25
ORGONA UTCA 25
ÖNTÖDE UTCA 25
PERGE-MALOM KÖZ 25
PÉTERFAI UTCA 25
ROZSONDAI KÁROLY UTCA 25
SEREGÉLY UTCA 25
SZEGFŰ UTCA 25
SZELLŐ UTCA 25
SZÉPVÖLGYI UTCA 25
SZŐLŐSKERT UTCA 25
THIRRING GUSZTÁV UTCA 25
TÖLGYES KÖZ 25
ÚJDŰLŐ UTCA 25
ÚJHEGY UTCA 25
VEPPERDI UTCA 25
WÄLDER JÓZSEF UTCA 25

26. számú felnőtt háziorvosi körzet

Rendelő címe: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u.23.

9407 AKÁCOS UTCA 26
9407 BARKA SOR 26
9407 BORBOLYA KÖZ 26
9407 BOROSTYÁN UTCA 26
9407 BÚZAVIRÁG UTCA 26
9407 CUKORGYÁRI UTCA 26
9407 CSALÁNKERTI ÚT 26
9407 CSEMETEKERT SOR 26
9407 ERDŐALJA UTCA 26
9407 FAKOPÁNCS UTCA 26
9407 FORRÁS UTCA 26
9407 GERLE UTCA 26
9407 GYÖNGYVIRÁG UTCA 26
9407 HALASTÓ UTCA 26
9407 HARANGVIRÁG UTCA 26
9407 JÁNOS TELEP 26
9407 JÉGMADÁR UTCA 26
9407 KAKUKK UTCA 26
9407 KANKALIN UTCA 26
9407 KISTÓMALOM UTCA 26
9407 KŐHÍD LAKÓTELEP 26
9470 KOSBOR UTCA 26
9407 KREUTZ RÓBERT UTCA 26
9407 KÜRTŐ UTCA 26
9407 LÁPRÉTI ÚT 26
9407 MARGARÉTA UTCA 26
9407 MENTA UTCA 26
9407 NÁDAS SOR 26
NÁDIRIGÓ UTCA 26
9407 NEFELEJCS UTCA 26
9407 NÉMETH ALAJOS UTCA 26
9407 NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS UTCA 26
9407 NYÚLDOMBI UTCA 26
9407 OSZLOP UTCA 26
9407 PAPUCSVIRÁG UTCA 26
9407 PESTI BARNABÁS UTCA 26
9407 PIPACS UTCA 26
9407 PAPUCSVIRÁG UTCA 26
9407 REZEDA UTCA 26
9407 ROZMARING UTCA 26
9407 SOPRONKŐHIDA 26
9407 SOPRONPUSZTA 26
9407 STRAND UTCA 26
9407 SZAJKÓ UTCA 26
9407 SZALAMANDRA ÚT 26
9407 SZÁRHALMI UTCA 26
9407 SZIVÁRVÁNY UTCA 26
9407 TARLÓ SOR 26
9407 TAVIRÓZSA UTCA 26
9407 TÓMALOM SOR 26
9407 ÜDÜLŐ SOR 26
9407 VARSA UTCA 26
9407 VASVIRÁG UTCA 26

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Közterületek besorolása gyermek háziorvosi körzetekbe 2022. január 1-től * 

1. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

APOR VILMOS UTCA 1
APRÓD UTCA 1
ARANY JÁNOS UTCA 1
ÁGOSTON ERNŐ UTCA 1
ÁLLOMÁS UTCA 1
BARTÓK BÉLA UTCA 1
BORISFALVI UTCA 1
BRAND MAJOR 1
CAMPING 1
CITADELLA UTCA 1
CSENGERY UTCA 1
CSEPEL UTCA 1
CSITKE DŰLŐ 1
DR. SZILVÁSSY GYULA UTCA 1
EGEREDI ÚT 1
FÜRJ UTCA 1
GÁSPÁRDY SÁNDOR UTCA 1
GIDA PATAK UTCA 1
GYÓNI GÉZA UTCA 1
HAJNÓCZY UTCA 1
9422 HARKA VASÚTÁLLOMÁS 1
HARKAI ÚT 1
HASFALVI UTCA 1
HŐKÖZPONT UTCA 1
KABOLDI UTCA 1
KAZINCZY FERENC TÉR 1
KERESZTÚRI ÚT 1
KIRÁLY JENŐ UTCA 1
KISFALUDY UTCA 1
KITAIBEL PÁL UTCA 1
KŐFARAGÓ TÉR 1
KŐSZEGI ÚT 1
KÜLLŐI UTCA 1
LÉPCSŐS UTCA 1
MAGYAR UTCA 1
MALOMHÁZI UTCA 1
MARTINOVICS UTCA 1
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 1
MÜHL ALADÁR UTCA 1
NYÉKI UTCA 1
PACSIRTA UTCA 1
RÉPCEFŐI SOR 1
RÓTH GYULA UTCA 1
SARUDI UTCA 1
TALLIÁN UTCA 1
TŰZOLTÓ KÖZ 1
WASHINGTON PARK 1

2. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

BATSÁNYI UTCA 2
BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD KÖZ 2
CSATKAI ENDRE UTCA 2
DEÁK TÉR 2
ERZSÉBET UTCA 2
FASOR UTCA 2
FEGYVERTÁR UTCA 2
FERENCZY JÁNOS UTCA 2
TÉR 2
FRANKENBURG ÚT 2
HÁTULSÓ UTCA 2
II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 2
JÓKAI UTCA 2
KIS JÁNOS UTCA 2
KOLOSTOR UTCA 2
KOSSUTH LAJOS UTCA 2
LENKEY UTCA 2
LISZT FERENC UTCA 2
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 2
MEZŐ UTCA 2
ORSOLYA TÉR 2
ÓGABONA TÉR 2
PÁZMÁNY PÉTER UTCA 2
PEJACHEVICH KÖZ 2
PETŐFI TÉR 2
SZÉCHENYI TÉR 2
SZÍNHÁZ UTCA 2
SZÖG UTCA 2
TEMPLOM UTCA 2
ÚJ UTCA 2
ÚJTELEKI UTCA 2
VÖRÖSMARTY UTCA 2
ZSILIP UTCA 2

3. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

9494 Balf, Fő u. 13.

9494 AKÁCFA SOR 3
ALPÁR IGNÁC UTCA 3
9494 ALSÓDOMB SOR 3
ALSÓLÖVÉR UTCA 3
ALSÓŐRHÁZ KÖZ 3
ALSÓZSÁK UTCA 3
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 3
9494 BALFFÜRDŐ 3
BARÁTSÁG PARK 3
BATTHYÁNY TÉR 3
BECHT REZSŐ ÚT 3
BERZSENYI DÁNIEL UTCA 3
BÉKE ÚT 3
BOLYAI JÁNOS UTCA 3
BORSMONOSTORI UTCA 3
9494 BOZI UTCA 3
CHÁZÁR ANDRÁS TÉR 3
CIKLÁMEN ÚT 3
CSALOGÁNY KÖZ 3
CSERESZNYE SOR 3
CSONGOR ÚT 3
DEÁKKÚTI ÚT 3
DOBORJÁNI UTCA 3
DÓCZY LAJOS UTCA 3
DOMB UTCA 3
9494 DR. WOSINSKY ISTVÁN TÉR 3
ELŐ SOR 3
ERDÉSZ UTCA 3
9494 ERDŐ SOR 3
9494 ERDŐSZÉLI UTCA 3
ERKEL FERENC UTCA 3
ERZSÉBET KERT 3
FÁBER RÉT 3
FÁCÁN UTCA 3
9494 FEHÉR ÚT 3
FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA 3
FELSŐLÖVÉR ÚT 3
FELSŐŐRHÁZ KÖZ 3
FELSŐZSÁK ÚT 3
FENYVES SOR 3
9494 FERTŐ UTCA 3
9494 UTCA 3
FÜLESI UTCA 3
9494 FÜRDŐ SOR 3
GALAGONYA KÖZ 3
HAGYMABUROK UTCA 3
9494 HALÁSZCSÁRDA 3
HARASZTLEJTŐ UTCA 3
HAYDN UTCA 3
HÁRSFA SOR 3
HÁZI JENŐ UTCA 3
HEGYHÁT ÚT 3
HONVÉD ÚT 3
HÓVIRÁG UTCA 3
HUNYADI JÁNOS UTCA 3
JEGENYE SOR 3
JÓZSEF ATTILA UTCA 3
KÁPOSZTA HEGY UTCA 3
KÁROLYMAGASLATI ÚT 3
KERT UTCA 3
KERTEKALJA 3
KÉKFRANKOS
KILÁTÓ
UTCA
KÖZ
3
3
KÖKÉNYES KÖZ 3
KŐFEJTŐ ÚT 3
KÚTÖSVÉNY 3
LAJTA KÖZ 3
LÁNZSÉRI ÚT 3
LEJTŐ ÚT 3
LÖVÉSZ UTCA 3
LŐVER KÖRÚT 3
MADÁCH UTCA 3
MANNINGER UTCA 3
MÁRTÍROK ÚTJA 3
MIKOVINY UTCA 3
MUCK 3
OJTÓZI FASOR 3
OJTÓZI UTCA 3
ORGONA UTCA 3
9494 ÓHEGY UTCA 3
PANORÁMA ÚT 3
PAP KÁROLY UTCA 3
9494 PETŐFI UTCA 3
9494 PILERIN UTCA 3
REMETE LÁSZLÓ UTCA 3
RÉCÉNYI ÚT 3
SÖRHÁZDOMBI ÚT 3
SPORT UTCA 3
SZÁLVESSZŐS DŰLŐ 3
SZENT IMRE TÉR 3
SZENT MARGIT ÚT 3
9494 SZERB ANTAL UTCA 3
SZÉKELES UTCA 3
SZÉNÉGETŐ DŰLŐ 3
9494 TEMPLOM TÉR 3
TOLDI FERENC UTCA 3
TÓTH ANTAL UTCA 3
TÖLGYFA SOR 3
TULIPÁN KÖZ 3
TÜNDE ÚT 3
UDVARNOKI UTCA 3
ÚJLAKI UTCA 3
VADAS JENŐ UTCA 3
9494 VADVIRÁG UTCA 3
VAS GEREBEN UTCA 3
VASÚTI SOR 3
VASVÁRI PÁL UTCA 3
VÁGHY FERENC UTCA 3
VÁRISI ÚT 3
VÁROSLIGETI ÚT 3
VILLA SOR 3
WESSELÉNYI UTCA 3
WINKLER ÚT 3
9494 WOSINSZKY KÁZMÉR ÚT 3
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA 3

4. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

AGYAG UTCA 4
AKÁC UTCA 4
ARANYHEGY UTCA 4
ÁRVAHÁZ KÖZ 4
BAJNOK UTCA 4
BALASSI BÁLINT UTCA 4
BALFI ÚT 4
BARÁTUDVAR UTCA 4
BELLA LAJOS UTCA 4
BEM UTCA 4
BOLDOGASSZONYI UTCA 4
BOTOND UTCA 4
BÓBITA UTCA 4
CSERFA UTCA 4
DORFMEISTER UTCA 4
ESZPERANTÓ UTCA 4
FALLER JENŐ UTCA 4
FEHÉREGYHÁZI UTCA 4
FEKETEVÁROSI UTCA 4
GAZDA UTCA 4
GICZY KÖZ 4
GÓLYA UTCA 4
HALÁSZ UTCA 4
HANDLER NÁNDOR UTCA 4
HEGY UTCA 4
HÉRICS UTCA 4
HILLEBRAND JENŐ UTCA 4
HÍD UTCA 4
HOMOKBÁNYA UTCA 4
HÜVELYK UTCA 4
IKVA SOR 4
IKVAHÍD UTCA 4
ÍV UTCA 4
KALLÓMALOM UTCA 4
KISDOBOS UTCA 4
KOHLENBERG
KŐHALOM
ÚT
UTCA
4
4
KŐMŰVES KÖZ 4
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 4
LAJTASZENTGYÖRGYI UTCA 4
MACSKAKŐI UTCA 4
MARGIT MAJOR 4
MARGITBÁNYAI UTCA 4
MEDVEHAGYMA UTCA 4
MEGGYESI UTCA 4
MENDE GUSZTÁV UTCA 4
NEMESKÚTI ÚT 4
NEZSIDERI UTCA 4
NIKOLICS KÁROLY UTCA 4
OKAI UTCA 4
ŐRS UTCA 4
PAUR IVÁN UTCA 4
POZSONYI ÚT 4
PÓDA ENDRE UTCA 4
RAUCH ANDRÁS UTCA 4
RAVAZD UTCA 4
RÁKOSI ÚT 4
REJTŐ KÖZ 4
RÖSCH FRIGYES UTCA 4
RUSZTI UTCA 4
SIRÁLY UTCA 4
SOPRONSZENTMÁRTONI UTCA 4
SZÁRCSA UTCA 4
SZEDER UTCA 4
SZENT MIHÁLY UTCA 4
SZÉLESKUTI UTCA 4
SZÉLMALOM UTCA 4
SZIGET KÖZ 4
SZŐLŐS UTCA 4
TÁRCZY-HORNOCH ANTAL UTCA 4
TÉGLA UTCA 4
THURNER MIHÁLY UTCA 4
TORKOS UTCA 4
TÓMALOM UTCA 4
ÚTTÖRŐ UTCA 4
VENDEL MIKLÓS UTCA 4
VERŐ JÓZSEF UTCA 4
VÉGFORDULAT 4
VIRÁG UTCA 4
ZÁRÁNYI UTCA 4

5. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ADY ENDRE ÚT 5
9408 AKNÁSZ KÖZ 5
ALSÓERDŐ UTCA 5
ARTNER VILMOS UTCA 5
AVAR UTCA 5
ÁFONYA UTCA 5
ÁGFALVI ÚT 5
BARABITS ELEMÉR UTCA 5
BARACSI LÁSZLÓ UTCA 5
BÁNFALVI ÚT 5
9408 BÁNYAMESTER KÖZ 5
9408 BÁNYÁSZFÜRDŐ UTCA 5
BERKENYE UTCA 5
BESENYŐ UTCA 5
BOLDIZSÁR UTCA 5
9408 BORBÁLA TELEP 5
BORONKAI PÁL UTCA 5
BORZ UTCA 5
BRENNBERGI ÚT 5
9408 BRENNBERGVÖLGYI TÁBOR 5
CSATA UTCA 5
9408 CSILLÉS KÖZ 5
9408 CSORGA UTCA 5
DALÁRDA UTCA 5
DARUFALVI UTCA 5
DOROSMAI JÁNOS UTCA 5
9408 ÉK UTCA 5
ERDEI ISKOLA 5
ERDEI MALOM KÖZ 5
9408 ERESZKE UTCA 5
9408 FELSŐ SOR 5
FELSŐERDŐ UTCA 5
FÉNYI GYULA UTCA 5
FENYŐ TÉR 5
FRIEDRICH KÁROLY UTCA 5
GÁSPÁR UTCA 5
GENSEL ÁDÁM UTCA 5
GESZTENYÉS KÖRÚT 5
9408 GÖRBEHALOM TELEP 5
9408 GURÍTÓ KÖZ 5
GYEPES KÖZ 5
GYEPŰ UTCA 5
HAJNAL TÉR 5
HAJNALPÍR UTCA 5
9408 HARANG UTCA 5
HAVASI GYOPÁR KÖZ 5
HÁZHEGYI ERDŐ UTCA 5
HEIMLER KÁROLY UTCA 5
9408 HERMESI ÚT 5
9408 HIDEGVÍZVÖLGY UTCA 5
HOLLÓ UTCA 5
HOSSZÚHEGY UTCA 5
HŐSI TEMETŐ 5
IBOLYA ÚT 5
JÁZMIN UTCA 5
9408 KAS KÖZ 5
KELÉNPATAKI UTCA 5
KERTVÁROSI UTCA 5
KISHÁZ UTCA 5
KOLOSTORHEGY UTCA 5
9408 KOVÁCSÁROK KÖZ 5
9408 KÓRHÁZ TELEP 5
4908 KÖRNYEI ATTILA UTCA 5
9408 KURUCKERESZT TELEP 5
LAKFALVI UTCA 5
LAKTANYA UTCA 5
LIGET UTCA 5
LILAAKÁC KÖZ 5
LOMB UTCA 5
MACHATSEK GYULA UTCA 5
MALOM UTCA 5
MALOMHEGY UTCA 5
MALOMPATAK UTCA 5
9408 MÁRTA SOR 5
MÁV 16-OS ŐRHÁZ 5
MÁV 17-ES ŐRHÁZ 5
MENYHÉRT UTCA 5
9408 MÉCSES KÖZ 5
MOLNÁR LÁSZLÓ UTCA 5
MURMANN SÁMUEL UTCA 5
9408 NYÍRFA UTCA 5
9408 ÓBRENNBERGI ÚT 5
9408 Ó-HERMES TELEP 5
ÖNTÖDE UTCA 5
PÁLOSOK TERE 5
PERGE - MALOM KÖZ 5
PÉTERFAI UTCA 5
RAKONCA KÖZ 5
RÁK-PATAK UTCA 5
9408 RÉGI ISKOLA SOR 5
9408 REMÉNYI VIKTOR UTCA 5
ROZSONDAI KÁROLY UTCA 5
9408 RÖNKFA UTCA 5
SÁNCHEGY UTCA 5
9408 SÁRGAHÁZ SOR 5
SEREGÉLY UTCA 5
9408 SOPRONI ÚT 5
SÖVÉNY KÖZ 5
SZARVAS KÖZ 5
SZEGFŰ UTCA 5
SZELLŐ UTCA 5
9408 SZENT BORBÁLA TÉR 5
SZÉPVÖLGYI UTCA 5
SZIKLA UTCA 5
SZŐLŐSKERT UTCA 5
9408 TÁMFA UTCA 5
9408 TÁRNA UTCA 5
TEMETŐ UTCA 5
THIRRING GUSZTÁV UTCA 5
TÖLGYES KÖZ 5
TURISTA UTCA 5
TŰZOLTÓ UTCA 5
ÚJDŰLŐ UTCA 5
ÚJHEGY UTCA 5
9408 ÚJ-HERMES TELEP 5
9408 VASÚT SOR 5
9408 VÁJÁR KÖZ 5
VÁRHELY UTCA 5
VEPPERDI UTCA 5
WÄLDER JÓZSEF UTCA 5
9408 WIEDNER KÖZ 5
ZERGE ÚT 5

6. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.

ANGER KÖZ 6
ÁRPÁD UTCA 6
BAD WIMPFEN UTCA 6
BALOGH ÁDÁM UTCA 6
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 6
BEZERÉDJ UTCA 6
CSÁNYI UTCA 6
CSÁVAI UTCA 6
CSÓKA KÖZ 6
CSÓRONFALVI UTCA 6
DIEBOLD KÁROLY UTCA 6
EILAT UTCA 6
ELŐKAPU TÉR 6
FAPIAC UTCA 6
FRAKNÓI UTCA 6
FUVAROS ÚT 6
FÜREDI SÉTÁNY 6
GYERTYAMÁRTÓ UTCA 6
GYIRÓTI UTCA 6
GYŐRI ÚT 6
HARANGÖNTŐ UTCA 6
HATÁRDOMB ÚT 6
HÁTSÓKAPU 6
HÉJA KÖZ 6
HOSSZÚ UTCA 6
IPAR KÖRÚT 6
ISTVÁN BÍRÓ UTCA 6
KASSAI UTCA 6
KÁLMÁN IMRE UTCA 6
KÁNYA KÖZ 6
KELTA UTCA 6
KEMPTEN UTCA 6
KÉSMÁRKI UTCA 6
KÉTHÁZ KÖZ 6
KLEBELSBER KUNO TÉR 6
KÓPHÁZI UTCA 6
KÓRHÁZ UTCA 6
KŐHEGY UTCA 6
KURTA UTCA 6
KURUC KÖRÚT 6
KURUCDOMB SOR 6
LANKÁS UTCA 6
LEÁNYKÖKÖRCSIN UTCA 6
LEHÁR FERENC UTCA 6
LOCSMÁNDI KÖZ 6
LÓFUTTATÓ ÚT 6
LÓKI SOR 6
MARTINY FRIGYES UTCA 6
MERENYE SOR 6
MÉSZÉGETŐ UTCA 6
MÉSZVEREM 6
MIKES KELEMEN UTCA 6
NAPOS UTCA 6
ÓNODI UTCA 6
ÖTVÖS UTCA 6
ŐSZAPÓ UTCA 6
PAPRÉT 6
PIHENŐKERESZT UTCA 6
POSZÁTA UTCA 6
POTZMANN UTCA 6
PÓCSI UTCA 6
PRÉSHÁZ TELEP 6
PULYAI UTCA 6
RODOSTÓI UTCA 6
ROLL HÁZ 6
ROZÁLIA ÚT 6
SCHÖNHERR-MALOM UTCA 6
SELTENHOFER FRIGYES UTCA 6
SEMMELWEIS UTCA 6
SPÁRTA SOR 6
STERBENCZ KÁROLY UTCA 6
SZAPPANFŐZŐ KÖRÚT 6
SZENT GYÖRGY UTCA 6
SZENT ISTVÁN PARK 6
SZÉLSŐ UTCA 6
SZÍV UTCA 6
THÖKÖLY TÉR 6
TORNA UTCA 6
TÖPLER KÁLMÁN UTCA 6
TÖVIS KÖZ 6
ULLEIN JÓZSEF UTCA 6
VAK BOTTYÁN UTCA 6
VARJÚ KÖZ 6
VÁRKERÜLET 6
VÁROSHÁZ UTCA 6
VÉRCSE UTCA 6
VIRÁGFÜZÉR ÚT 6
VÖRÖSBEGY UTCA 6
ZÁRDAKERT KÖZ 6
ZARÁNDOK ÚT 6

7. számú házi gyermekorvosi körzet * 

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ASSZONYVÁSÁR DŰLŐ 7
BÁSTYA UTCA 7
BARACKOS UTCA 7
BAZSARÓZSA UTCA 7
BÉCSI DOMB 7
BÉCSI ÚT 7
BÉCSIDOMBI ERDÉSZHÁZ 7
BOGLÁRKA KÖZ 7
BORÓKA UTCA 7
CSIK FERENC UTCA 7
CSŐSZHÁZ DŰLŐ 7
DAMJANICH UTCA 7
DIÓFA KÖZ 7
DOBNER NÁNDOR UTCA 7
DÓZSA GYÖGY UTCA 7
ÉPÍTŐK ÚTJA 7
ERDBURGER DŰLŐ 7
ERDÉLY UTCA 7
FARAKTÁR UTCA 7
FESTŐ KÖZ 7
FLANDORFFER IGNÁC UTCA 7
FÖVÉNYVEREM UTCA 7
FŰZFA SOR 7
GOMBOCZ ENDRE UTCA 7
HŐFLÁNYI UTCA 7
HUBERTUSZ ÚT 7
ICCE UTCA 7
JÉGVEREM 7
KÁPOSZTÁS UTCA 7
KERTESI UTCA 7
KERÜLŐ KÖZ 7
KISMÉLY ÚT 7
KODÁLY ZOLTÁN TÉR 7
KORONÁZÓDOMB 7
KÖRTÉS UTCA 7
LEPKE UTCA 7
LEVENDULA UTCA 7
LÉPESFALVI UTCA 7
LORETTÓI UTCA 7
MAJOR KÖZ 7
MANDULA UTCA 7
MAURER DŰLŐ 7
MÁRCFALVI UTCA 7
MEREDEK UTCA 7
MÉLY ÚT 7
MÓKUS UTCA 7
NAGYMARTONI UTCA 7
ÖSVÉNY UTCA 7
PATAK UTCA 7
PONCICHTER UTCA 7
PUTTONYOS KÖZ 7
REMETELAK UTCA 7
RÉT UTCA 7
RÓKA ÚT 7
RÓZSA UTCA 7
RÓZSAKERT UTCA 7
SAS TÉR 7
SCHEIBEL DŰLŐ 7
SELMECI UTCA 7
STORNO FERENC ÚT 7
SZENTLÉLEK UTCA 7
SZILVÁS UTCA 7
SZITAKÖTŐ UTCA 7
SZÜRET ÚT 7
TÁNCSICS UTCA 7
UTCA 7
TŐZIKE UTCA 7
TRAMINI UTCA 7
TREFORT TÉR 7
USZODA UTCA 7
VINCELLÉR UTCA 7
VIRÁGOSKERT UTCA 7
VIRÁGVÖLGYI ÚT 7
VITNYÉDY UTCA 7
VÖLGY UTCA 7

8. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.

BABITS MIHÁLY UTCA 8
BAROSS ÚT 8
CSARNOK UTCA 8
FEHÉR DÁNIEL UTCA 8
JUHARFA ÚT 8
KÖLCSEY FERENC UTCA 8
LACKNER KRISTÓF UTCA 8
ŐSZ UTCA 8
SCHÁRMÁR KÁROLY UTCA 8
SZARVKŐI ÚT 8
TELEKI PÁL ÚT 8
TOMPA MIHÁLY UTCA 8
VADÁSZ UTCA 8
VÁRFAL UTCA 8

10. számú házi gyermekorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.

9494 48-AS ŐRHÁZ 10
9494 49-ES ŐRHÁZ 10
CINFALVI UTCA 10
BÁBAKALÁCS UTCA 10
DUDLESZ UTCA 10
FALUDI FERENC UTCA 10
FARKAS UTCA 10
GYSEV 51-ES ŐRHÁZ 10
GYSEV 56-OS ŐRHÁZ 10
GUBÓVIRÁG UTCA 10
HATÁRŐR UTCA 10
HUSZÁR UTCA 10
IV. LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 10
KANIZSAI TÉR 10
KISMARTONI SOR 10
KOSSUTH MAJOR 10
MAKÓ UTCA 10
NÁDASDI UTCA 10
NYUGATI MAJOR 10
RÉVAI MIKLÓS UTCA 10
S. HORVÁTH JÓZSEF UTCA 10
SOMFALVI ÚT 10
TÁNCSICS MAJOR 10
TERV UTCA 10
VÁNDOR SÁNDOR UTCA 10
VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 10
VÍZMŰ TELEP 10
VÍZMŰ-VILLA 10

Külterület (Sopronkőhida, Sopron Présháztelep, Tómalom fürdő, Jánostelep)

Rendelő címe: 9421 Fertőrákos Fő u. 102.

9407 AKÁCOS UTCA K
9407 BARKA SOR K
9407 BORBOLYA KÖZ K
9407 BOROSTYÁN UTCA K
9407 BÚZAVIRÁG UTCA K
9407 CUKORGYÁRI UTCA K
9407 CSALÁNKERTI ÚT K
9407 CSEMETEKERT SOR K
9407 ERDŐALJA UTCA K
9407 FAKOPÁNCS UTCA K
9407 FORRÁS UTCA K
9407 GERLE UTCA K
9407 GYÖNGYVIRÁG UTCA K
9407 HALASTÓ UTCA K
9407 HARANGVIRÁG UTCA K
9407 JÁNOS TELEP K
9407 JÉGMADÁR UTCA K
9407 KAKUKK UTCA K
9407 KANKALIN UTCA K
9407 KISTÓMALOM UTCA K
9407 KŐHÍD LAKÓTELEP K
9407 KOSBOR UTCA K
9407 KREUTZ RÓBERT UTCA K
9407 KÜRTŐ UTCA K
9407 LÁPRÉTI ÚT K
9407 MARGARÉTA UTCA K
9407 MENTA UTCA K
9407 NÁDAS SOR K
NÁDIRIGÓ UTCA K
9407 NEFELEJCS UTCA K
9407 NÉMETH ALAJOS UTCA K
9407 NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS UTCA K
9407 NYÚLDOMBI UTCA K
9407 OSZLOP UTCA K
9407 PAPUCSVIRÁG UTCA K
9407 PESTI BARNABÁS UTCA K
9407 PIPACS UTCA K
9407 PIPACSVIRÁG UTCA K
9407 REZEDA UTCA K
9407 ROZMARING UTCA K
9407 SOPRONKŐHIDA K
9407 SOPRONPUSZTA K
9407 STRAND UTCA K
9407 SZAJKÓ UTCA K
9407 SZALAMANDRA ÚT K
9407 SZÁRHALMI UTCA K
9407 SZIVÁRVÁNY UTCA K
9407 TARLÓ SOR K
9407 TAVIRÓZSA UTCA K
9407 TÓMALOM SOR K
9407 ÜDÜLŐ SOR K
9407 VARSA UTCA K
9407 VASVIRÁG UTCA K

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Közterületek besorolása fogorvosi körzetekbe 2022. január 1-től * 

1. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Szent György u. 2.

BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD KÖZ 1
ELŐKAPU TÉR 1
FEGYVERTÁR UTCA 1
FESTŐ KÖZ 1
TÉR 1
HÁTSÓKAPU 1
KOLOSTOR UTCA 1
LISZT FERENC UTCA 1
MAJOR KÖZ 1
ORSOLYA TÉR 1
ÓGABONA TÉR 1
PEJACHEVICH KÖZ 1
PETŐFI TÉR 1
SIRÁLY UTCA 1
SZENT GYÖRGY UTCA 1
SZÉCHENYI TÉR 1
SZÍNHÁZ UTCA 1
TEMPLOM UTCA 1
ÚJ UTCA 1
VÁRKERÜLET 1
VÁROSHÁZ UTCA 1

2. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Füredi sétány 7.

ÁRPÁD UTCA 2
BEM UTCA 2
DEÁK 1-67. TÉR 2
DORFMEISTER UTCA 2
FÖVÉNYVEREM UTCA 2
FÜREDI SÉTÁNY 2
GICZY KÖZ 2
GYÓNI GÉZA UTCA 2
IKVAHÍD UTCA 2
KAZINCZY FERENC TÉR 2
KIRÁLY JENŐ UTCA 2
MAGYAR UTCA 2
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 2
ÖTVÖS UTCA 2
PÓCSI UTCA 2
PRÉSHÁZ TELEP 2
SZENTLÉLEK UTCA 2
TORNA UTCA 2
WASHINGTON PARK 2

3. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ARANY JÁNOS UTCA 3
ÁLLOMÁS UTCA 3
BARTÓK BÉLA UTCA 3
CSENGERY UTCA 3
DEÁK 2-78. TÉR 3
ERZSÉBET UTCA 3
HAJNÓCZY UTCA 3
KIS JÁNOS UTCA 3
KISFALUDY UTCA 3
LENKEY UTCA 3
MARTINOVICS UTCA 3
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 3
PÁZMÁNY PÉTER UTCA 3
RÓTH GYULA UTCA 3

4. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Várkerület 43.

BABITS MIHÁLY UTCA 4
BAROSS ÚT 4
CSATKAI ENDRE UTCA 4
FALUDI FERENC UTCA 4
FARKAS UTCA 4
FASOR UTCA 4
FRANKENBURG ÚT 4
HUSZÁR UTCA 4
II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 4
JÓKAI UTCA 4
KANIZSAI TÉR 4
KOSSUTH MAJOR 4
KOSSUTH LAJOS UTCA 4
KÖLCSEY FERENC UTCA 4
LÉPESFALVI UTCA 4
MÁRCFALVI UTCA 4
NAGYMARTONI UTCA 4
NÁDASDI UTCA 4
NYUGATI MAJOR 4
ŐSZ UTCA 4
SOMFALVI ÚT 4
SZARVKŐI ÚT 4
TÁNCSICS MAJOR 4
TÁNCSICS UTCA 4
TERV UTCA 4
TOMPA MIHÁLY UTCA 4
VADÁSZ UTCA 4
VÁNDOR SÁNDOR UTCA 4
VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 4
VÖRÖSMARTY UTCA 4
WESSELÉNYI UTCA 4
ZSILIP UTCA 4

5. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Ógabona tér 24.

IV. LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 5
KODÁLY ZOLTÁN TÉR 5

6. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Győri út 15.

JUHARFA ÚT 6
TELEKI PÁL ÚT 6

7. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Füredi sétány 7.

ÉPÍTŐK ÚTJA 7
HATÁRŐR UTCA 7
MAKÓ UTCA 7
RÉVAI MIKLÓS UTCA 7
S. HORVÁTH JÓZSEF UTCA 7

8. számú fogorvosi körzet * 

Rendelő címe: 9400 Sopron, Várkerület 30.

ASSZONYVÁSÁR DŰLŐ 8
BÁBAKALÁCS UTCA 8
BARACKOS UTCA 8
BAZSARÓZSA UTCA 8
BÉCSI DOMB 8
BÉCSI ÚT 8
BÉCSIDOMBI ERDÉSZHÁZ 8
BOGLÁRKA KÖZ 8
BORÓKA UTCA 8
CINFALVI UTCA 8
CSIK FERENC UTCA 8
CSITKE DŰLŐ 8
CSŐSZHÁZ DŰLŐ 8
DAMJANICH UTCA 8
DIÓFA KÖZ 8
DOBNER NÁNDOR UTCA 8
DUDLESZ UTCA 8
ERDBURGER DŰLŐ 8
ERDÉLY UTCA 8
FARAKTÁR UTCA 8
FLANDORFFER IGNÁC UTCA 8
FŰZFA SOR 8
GOMBOCZ ENDRE UTCA 8
GUBÓVIRÁG UTCA 8
HŐFLÁNYI UTCA 8
HUBERTUSZ ÚT 8
ICCE UTCA 8
IKVA SOR 8
KÁPOSZTÁS UTCA 8
KERTESI UTCA 8
KERÜLŐ KÖZ 8
KISMÉLY ÚT 8
KORONÁZÓDOMB 8
KÖRTÉS UTCA 8
LACKNER KRISTÓF UTCA 8
LEPKE UTCA 8
LEVENDULA UTCA 8
LORETTÓI UTCA 8
MANDULA UTCA 8
MAURER DŰLŐ 8
MEREDEK UTCA 8
MÉLY ÚT 8
MÓKUS UTCA 8
ÖSVÉNY UTCA 8
PATAK UTCA 8
PONCICHTER UTCA 8
PUTTONYOS KÖZ 8
REMETELAK UTCA 8
RÓKA ÚT 8
RÓZSAKERT UTCA 8
SCHEIBEL DŰLŐ 8
STORNO FERENC ÚT 8
SZILVÁS UTCA 8
SZITAKÖTŐ UTCA 8
TORKOS UTCA 8
UTCA 8
TÖVIS KÖZ 8
TŐZIKE UTCA 8
TRAMINI UTCA 8
USZODA UTCA 8
VINCELLÉR UTCA 8
VIRÁGOSKERT UTCA 8
VIRÁGVÖLGYI ÚT 8
VÍZMŰ TELEP 8
VÍZMŰ-VILLA 8
VÖLGY UTCA 8

9. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Árpád u. 4.

9407 AKÁCOS UTCA 9
ARANYHEGY UTCA 9
ÁRVAHÁZ KÖZ 9
BALFI ÚT 9
9407 BARKA SOR 9
BÁSTYA UTCA 9
9407 BOROSTYÁN UTCA 9
BOTOND UTCA 9
9407 BÚZAVIRÁG UTCA 9
9407 CUKORGYÁRI UTCA 9
9407 CSALÁNKERTI ÚT 9
9407 CSEMETEKERT SOR 9
9407 ERDŐALJA UTCA 9
ESZPERANTÓ UTCA 9
9407 FAKOPÁNCS UTCA 9
9407 FORRÁS UTCA 9
GAZDA UTCA 9
9407 GERLE UTCA 9
9407 GYÖNGYVIRÁG UTCA 9
9407 HALASTÓ UTCA 9
HALÁSZ UTCA 9
9407 HARANGVIRÁG UTCA 9
HEGY UTCA 9
9407 JÁNOS TELEP 9
JÉGVEREM 9
9407 JÉGMADÁR UTCA 9
9407 KAKUKK UTCA 9
9407 KANKALIN UTCA 9
9407 KISTÓMALOM UTCA 9
9407 KŐHÍD LAKÓTELEP 9
KŐMŰVES KÖZ 9
9707 KOSBOR UTCA 9
KŐHALOM UTCA 9
9407 KREUTZ RÓBERT UTCA 9
9407 KÜRTŐ UTCA 9
9407 LÁPRÉTI ÚT 9
LEÁNYKÖKÖRCSIN UTCA 9
9407 MARGARÉTA UTCA 9
MEDVEHAGYMA UTCA 9
9407 MENTA UTCA 9
9407 NÁDAS SOR 9
NÁDIRIGÓ UTCA 9
9407 NEFELEJCS UTCA 9
9407 NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS UTCA 9
9407 NÉMETH ALAJOS UTCA 9
9407 NYÚLDOMBI UTCA 9
9407 OSZLOP UTCA 9
9407 PAPUCSVIRÁG UTCA 9
PAUR IVÁN UTCA 9
9407 PESTI BARNABÁS UTCA 9
9407 PIPACS UTCA 9
9407 PIPACSVIRÁG UTCA 9
POZSONYI ÚT 9
9407 REZEDA UTCA 9
9407 ROZMARING UTCA 9
RÓZSA UTCA 9
SAS TÉR 9
9407 SOPRONKŐHIDA 9
9407 SOPRONPUSZTA 9
9407 STRAND UTCA 9
9407 SZAJKÓ UTCA 9
9407 SZALAMANDRA ÚT 9
9407 SZÁRHALMI UTCA 9
SZEDER UTCA 9
SZENT MIHÁLY UTCA 9
SZÉLMALOM UTCA 9
SZIGET KÖZ 9
9407 SZIVÁRVÁNY UTCA 9
9407 TARLÓ SOR 9
9407 TAVIRÓZSA UTCA 9
9407 TÓMALOM SOR 9
TÓMALOM UTCA 9
9407 ÜDÜLŐ SOR 9
9407 VARSA UTCA 9
9407 VASVIRÁG UTCA 9
VÉGFORDULAT 9
VIRÁG UTCA 9

10. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Újteleki u. 1-5. 2. lépcsőház I. e. 8.

9494 48-AS ŐRHÁZ 10
9494 49-ES ŐRHÁZ 10
AGYAG UTCA 10
9494 AKÁC UTCA 10
9494 AKÁCFA SOR 10
9494 ALSÓDOMB SOR 10
BALASSI BÁLINT UTCA 10
9494 BALFFÜRDŐ 10
BARÁTUDVAR UTCA 10
BOLDOGASSZONYI UTCA 10
9494 BOZI UTCA 10
BÓBITA UTCA 10
CSERFA UTCA 10
9494 DR. WOSINSKY ISTVÁN TÉR 10
EILAT UTCA 10
9494 ERDŐ SOR 10
9494 ERDŐSZÉLI UTCA 10
FALLER JENŐ UTCA 10
9494 FEHÉR ÚT 10
FEHÉREGYHÁZI UTCA 10
FEKETEVÁROSI UTCA 10
9494 FERTŐ UTCA 10
9494 UTCA 10
9494 FÜRDŐ SOR 10
GÓLYA UTCA 10
HAGYMABUROK UTCA 10
9494 HALÁSZCSÁRDA 10
HANDLER NÁNDOR UTCA 10
HÉRICS UTCA 10
HOMOKBÁNYA UTCA 10
HÜVELYK UTCA 10
ÍV UTCA 10
KÁPOSZTA HEGY UTCA 10
KÉKFRANKOS UTCA 10
KISDOBOS UTCA 10
KOHLENBERG ÚT 10
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 10
LAJTASZENTGYÖRGYI UTCA 10
MACSKAKŐI UTCA 10
MARGIT MAJOR 10
MARGITBÁNYAI UTCA 10
MENDE GUSZTÁV UTCA 10
NEMESKÚTI ÚT 10
NEZSIDERI UTCA 10
NIKOLICS KÁROLY UTCA 10
OKAI UTCA 10
9494 ÓHEGY UTCA 10
ŐRS UTCA 10
9494 PETŐFI UTCA 10
PÓDA ENDRE UTCA 10
RAUCH ANDRÁS UTCA 10
RAVAZD UTCA 10
RÁKOSI ÚT 10
SOPRONSZENTMÁRTONI UTCA 10
SZÁLVESSZŐS DŰLŐ 10
SZÁRCSA UTCA 10
9494 SZERB ANTAL UTCA 10
SZÉLESKUTI UTCA 10
SZŐLŐS UTCA 10
SZÉNÉGETŐ DŰLŐ 10
TÁRCZY-HORNOCH ANTAL UTCA 10
9494 TEMPLOM TÉR 10
TÉGLA UTCA 10
THURNER MIHÁLY UTCA 10
9494 VADVIRÁG UTCA 10
VENDEL MIKLÓS UTCA 10
VERŐ JÓZSEF UTCA 10
9494 WOSINSZKY KÁZMÉR ÚT 10
ZÁRÁNYI UTCA 10

11. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ANGER KÖZ 11
BAD WIMPFEN UTCA 11
BAJNOK UTCA 11
BALOGH ÁDÁM UTCA 11
BELLA LAJOS UTCA 11
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 11
BEZERÉDJ UTCA 11
CSÁNYI UTCA 11
CSÁVAI UTCA 11
CSÓKA KÖZ 11
CSÓRONFALVI UTCA 11
DIEBOLD KÁROLY UTCA 11
FAPIAC UTCA 11
FRAKNÓI UTCA 11
GYIRÓTI UTCA 11
GYSEV 51-ES ŐRHÁZ 11
GYSEV 56-OS ŐRHÁZ 11
HÉJA KÖZ 11
HÍD UTCA 11
HILLEBRAND JENŐ UTCA 11
HOSSZÚ UTCA 11
ISTVÁN BÍRÓ UTCA 11
KASSAI UTCA 11
KALLÓMALOM UTCA 11
KÁLMÁN IMRE UTCA 11
KÁNYA KÖZ 11
KELTA UTCA 11
KEMPTEN UTCA 11
KÉSMÁRKI UTCA 11
KÉTHÁZ KÖZ 11
KLEBELSBERG KUNO TÉR 11
KÓPHÁZI UTCA 11
KÓRHÁZ UTCA 11
KŐFARAGÓ TÉR 11
KURTA UTCA 11
KURUC KÖRÚT 11
KURUCDOMB SOR 11
LANKÁS UTCA 11
LEHÁR FERENC UTCA 11
LOCSMÁNDI KÖZ 11
LÓKI SOR 11
MARTINY FRIGYES UTCA 11
MEGGYESI UTCA 11
MERENYE SOR 11
MÉSZVEREM 11
MIKES KELEMEN UTCA 11
NAPOS UTCA 11
ÓNODI UTCA 11
ŐSZAPÓ UTCA 11
PAPRÉT 11
PIHENŐKERESZT UTCA 11
POSZÁTA UTCA 11
POTZMANN UTCA 11
PULYAI UTCA 11
REJTŐ KÖZ 11
RODOSTÓI UTCA 11
ROZÁLIA ÚT 11
RÖSCH FRIGYES UTCA 11
RUSZTI UTCA 11
SCHÖNHERR-MALOM UTCA 11
SEMMELWEIS UTCA 11
SZENT ISTVÁN PARK 11
SZÉLSŐ UTCA 11
SZÍV UTCA 11
SPÁRTA SOR 11
THÖKÖLY TÉR 11
TÖPLER KÁLMÁN UTCA 11
ÚTTÖRŐ UTCA 11
VAK BOTTYÁN UTCA 11
VARJÚ KÖZ 11
VÉRCSE UTCA 11
VÖRÖSBEGY UTCA 11
ZÁRDAKERT KÖZ 11

12. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

APOR VILMOS UTCA 12
APRÓD UTCA 12
ÁGOSTON ERNŐ UTCA 12
BORISFALVI UTCA 12
BRAND MAJOR 12
CAMPING 12
CITADELLA UTCA 12
CSEPEL UTCA 12
DR. SZILVÁSSY GYULA UTCA 12
EGEREDI ÚT 12
FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA 12
FUVAROS ÚT 12
FÜRJ UTCA 12
GÁSPÁRDY SÁNDOR UTCA 12
GIDA PATAK UTCA 12
GYERTYAMÁRTÓ UTCA 12
GYŐRI ÚT 12
HARANGÖNTŐ UTCA 12
9422 HARKA VASÚTÁLLOMÁS 12
HARKAI ÚT 12
HASFALVI UTCA 12
HATÁRDOMB ÚT 12
HŐKÖZPONT UTCA 12
IPAR KÖRÚT 12
JEGENYE SOR 12
KABOLDI UTCA 12
KERESZTÚRI ÚT 12
KISMARTONI SOR 12
KITAIBEL PÁL UTCA 12
KŐHEGY UTCA 12
KŐSZEGI ÚT 12
KÜLLŐI UTCA 12
LÉPCSŐS UTCA 12
LÓFUTTATÓ ÚT 12
MALOMHÁZI UTCA 12
MANNINGER 1-15. UTCA 12
MANNINGER 2-10. UTCA 12
MÉSZÉGETŐ UTCA 12
MÜHL ALADÁR UTCA 12
NYÉKI UTCA 12
OJTÓZI FASOR 12
PACSIRTA UTCA 12
PAP KÁROLY UTCA 12
9494 PILERIN UTCA 12
RÉPCEFŐI SOR 12
ROLL HÁZ 12
SELTENHOFER FRIGYES UTCA 12
SPORT 1-27. UTCA 12
SPORT 20-58. UTCA 12
STERBENCZ KÁROLY UTCA 12
SZAPPANFŐZŐ KÖRÚT 12
SZÜRET ÚT 12
TALLIÁN UTCA 12
ULLEIN JÓZSEF UTCA 12
ÚJLAKI UTCA 12
VAS GEREBEN UTCA 12
VASÚTI SOR 12
VASVÁRI PÁL UTCA 12
VIRÁGFÜZÉR ÚT 12
ZARÁNDOK ÚT 12

13. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.

ALSÓLÖVÉR UTCA 13
ALSÓZSÁK UTCA 13
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 13
BARÁTSÁG PARK 13
BATSÁNYI UTCA 13
BATTHYÁNY TÉR 13
BECHT REZSŐ ÚT 13
BERZSENYI DÁNIEL UTCA 13
BÉKE ÚT 13
BOLYAI JÁNOS UTCA 13
BORSMONOSTORI UTCA 13
CIKLÁMEN ÚT 13
DEÁKKÚTI ÚT 13
DOBORJÁNI UTCA 13
DOMB UTCA 13
ELŐ SOR 13
ERKEL FERENC UTCA 13
FÁCÁN UTCA 13
FELSŐZSÁK ÚT 13
FÜLESI UTCA 13
HARASZTLEJTŐ UTCA 13
HAYDN UTCA 13
HÁZI JENŐ UTCA 13
HEGYHÁT ÚT 13
HONVÉD ÚT 13
HÓVIRÁG UTCA 13
HUNYADI JÁNOS UTCA 13
JÓZSEF ATTILA UTCA 13
KÁROLYMAGASLATI ÚT 13
KERT UTCA 13
KERTEKALJA 13
KILÁTÓ KÖZ 13
KÚTÖSVÉNY 13
LAJTA KÖZ 13
LÁNZSÉRI ÚT 13
LEJTŐ ÚT 13
LÖVÉSZ UTCA 13
LŐVER KÖRÚT 13
MADÁCH UTCA 13
MANNINGER 12-46. UTCA 13
MANNINGER 17-55. UTCA 13
MIKOVINY UTCA 13
PANORÁMA ÚT 13
SARUDI UTCA 13
SÖRHÁZDOMBI ÚT 13
SPORT 2-18. UTCA 13
SZENT IMRE TÉR 13
SZENT MARGIT ÚT 13
SZÉKELES UTCA 13
TOLDI FERENC UTCA 13
TULIPÁN KÖZ 13
UDVARNOKI UTCA 13
VADAS JENŐ UTCA 13
VÁGHY FERENC UTCA 13
VÁRISI ÚT 13
VILLA SOR 13
WINKLER ÚT 13
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA 13

14. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 17.

ADY ENDRE 2-120. ÚT 14
ADY ENDRE 1-129. ÚT 14
ALPÁR IGNÁC UTCA 14
ALSÓŐRHÁZ KÖZ 14
BÁNFALVI 1-119. ÚT 14
BÁNFALVI 2-120/A ÚT 14
BESENYŐ UTCA 14
CHÁZÁR ANDRÁS TÉR 14
CSALOGÁNY KÖZ 14
CSERESZNYE SOR 14
CSONGOR ÚT 14
DÓCZY LAJOS UTCA 14
ERDÉSZ UTCA 14
ERZSÉBET KERT 14
FÁBERRÉT 14
FELSŐLÖVÉR ÚT 14
FELSŐŐRHÁZ KÖZ 14
FENYVES SOR 14
GALAGONYA KÖZ 14
HAVASI GYOPÁR KÖZ 14
HÁRSFA SOR 14
IBOLYA ÚT 14
KÖKÉNYES KÖZ 14
KŐFEJTŐ ÚT 14
LILAAKÁC KÖZ 14
MÁRTÍROK ÚTJA 14
MUCK 14
OJTÓZI UTCA 14
ORGONA UTCA 14
REMETE LÁSZLÓ UTCA 14
RÉCÉNYI ÚT 14
TÓTH ANTAL UTCA 14
TÖLGYFA SOR 14
TÜNDE ÚT 14
VÁROSLIGETI ÚT 14
ZERGE ÚT 14

15. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 17.

ADY ENDRE 122-194. ÚT 15
ADY ENDRE 133-205. ÚT 15
9408 AKNÁSZ KÖZ 15
ALSÓERDŐ UTCA 15
ARTNER VILMOS UTCA 15
AVAR UTCA 15
ÁFONYA UTCA 15
ÁGFALVI ÚT 15
BARABITS ELEMÉR UTCA 15
BARACSI LÁSZLÓ UTCA 15
BÁNFALVI 121-177. ÚT 15
BÁNFALVI 122-196. ÚT 15
9408 BÁNYAMESTER KÖZ 15
9408 BÁNYÁSZFÜRDŐ UTCA 15
BERKENYE UTCA 15
BOLDIZSÁR UTCA 15
9408 BORBÁLA TELEP 15
9407 BORBOLYA KÖZ 15
BORONKAI PÁL UTCA 15
BORZ UTCA 15
BRENNBERGI ÚT 15
9408 BRENNBERGVÖLGYI TÁBOR 15
CSATA UTCA 15
9408 CSILLÉS KÖZ 15
9408 CSORGA UTCA 15
DALÁRDA UTCA 15
DARUFALVI UTCA 15
DOROSMAI JÁNOS UTCA 15
9408 ÉK UTCA 15
ERDEI ISKOLA 15
ERDEI MALOM KÖZ 15
9408 ERESZKE UTCA 15
9408 FELSŐ SOR 15
FELSŐERDŐ UTCA 15
FÉNYI GYULA UTCA 15
FENYŐ TÉR 15
FRIEDRICH KÁROLY UTCA 15
GÁSPÁR UTCA 15
GENSEL ÁDÁM UTCA 15
GESZTENYÉS KÖRÚT 15
9408 GÖRBEHALOM TELEP 15
9408 GURÍTÓ KÖZ 15
GYEPES KÖZ 15
GYEPŰ UTCA 15
HAJNAL TÉR 15
HAJNALPÍR UTCA 15
9408 HARANG UTCA 15
HÁZHEGYI ERDŐ UTCA 15
HEIMLER KÁROLY UTCA 15
9408 HERMESI ÚT 15
9408 HIDEGVÍZVÖLGY UTCA 15
HOLLÓ UTCA 15
HOSSZÚHEGY UTCA 15
HŐSI TEMETŐ 15
JÁZMIN UTCA 15
9408 KAS KÖZ 15
KELÉNPATAKI UTCA 15
KERTVÁROSI UTCA 15
KISHÁZ UTCA 15
KOLOSTORHEGY UTCA 15
9408 KOVÁCSÁROK KÖZ 15
9408 KÓRHÁZ TELEP 15
9408 KÖRNYEI ATTILA UTCA 15
9408 KURUCKERESZT TELEP 15
LAKFALVI UTCA 15
LAKTANYA UTCA 15
LIGET UTCA 15
LOMB UTCA 15
MACHATSEK GYULA UTCA 15
MALOM UTCA 15
MALOMHEGY UTCA 15
MALOMPATAK UTCA 15
9408 MÁRTA SOR 15
MÁV 16-OS ŐRHÁZ 15
MÁV 17-ES ŐRHÁZ 15
MENYHÉRT UTCA 15
9408 MÉCSES KÖZ 15
MOLNÁR LÁSZLÓ UTCA 15
MURMANN SÁMUEL UTCA 15
9408 NYÍRFA UTCA 15
9408 ÓBRENNBERGI ÚT 15
9408 Ó-HERMES TELEP 15
ÖNTÖDE UTCA 15
PÁLOSOK TERE 15
PERGE-MALOM KÖZ 15
PÉTERFAI UTCA 15
RAKONCA KÖZ 15
RÁK-PATAK UTCA 15
9048 REMÉNYI VIKTOR UTCA 15
9408 RÉGI ISKOLA SOR 15
ROZSONDAI KÁROLY UTCA 15
9408 RÖNKFA UTCA 15
SÁNCHEGY UTCA 15
9408 SÁRGAHÁZ SOR 15
SEREGÉLY UTCA 15
9408 SOPRONI ÚT 15
SÖVÉNY KÖZ 15
SZARVAS KÖZ 15
SZEGFŰ UTCA 15
SZELLŐ UTCA 15
9408 SZENT BORBÁLA TÉR 15
SZÉPVÖLGYI UTCA 15
SZIKLA UTCA 15
SZŐLŐSKERT UTCA 15
9408 TÁMFA UTCA 15
9408 TÁRNA UTCA 15
TEMETŐ UTCA 15
THIRRING GUSZTÁV UTCA 15
TÖLGYES KÖZ 15
TURISTA UTCA 15
TŰZOLTÓ KÖZ 15
TŰZOLTÓ UTCA 15
ÚJDŰLŐ UTCA 15
ÚJHEGY UTCA 15
9408 ÚJ-HERMES TELEP 15
9408 VASÚT SOR 15
9408 VÁJÁR KÖZ 15
VÁRHELY UTCA 15
VEPPERDI UTCA 15
WÄLDER JÓZSEF UTCA 15
9408 WIEDNER KÖZ 15

16. számú fogorvosi körzet

Rendelő címe: 9400 Sopron, Színház u. 15.

CSARNOK UTCA 16
DÓZSA GYÖGY UTCA 16
FEHÉR DÁNIEL UTCA 16
FERENCZY JÁNOS UTCA 16
HÁTULSÓ UTCA 16
MEZŐ UTCA 16
RÉT UTCA 16
SCHÁRMÁR KÁROLY UTCA 16
SELMECI UTCA 16
SZÖG UTCA 16
TREFORT TÉR 16
ÚJTELEKI UTCA 16
VÁRFAL UTCA 16
VITNYÉDY UTCA 16

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés b) pontja szerinti gyermek, ifjúsági fogászati szolgálat körzetei 2022. január 1-jétől * 

KÖRZET OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY
1. SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM
BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS (LÍCEUM) GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
2. ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUM
HUNYADI JÁNOS EVANGÉLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
HUNYADI JÁNOS EVANGÉLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODÁJA
BÁNFALVI ÓVODA - KINDERGARTEN WANDORF
BÁNFALVI ÓVODA - KINDERGARTEN WANDORF HÁRSFA SORI TAGÓVODÁJA
BÁNFALVI ÓVODA - KINDERGARTEN WANDORF JEGENYE SORI TAGÓVODÁJA
BÁNFALVI ÓVODA - KINDERGARTEN WANDORF GESZTENYÉS KÖRÚTI TAGÓVODÁJA
4. DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
NYME LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA
5. SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
6. SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA
HERMANN ALICE ÓVODA
HERMANN ALICE ÓVODA KURUCDOMBI TAGÓVODA
TREFORT TÉRI ÓVODA
7. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
8. LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA
10. *  SOPRONI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HERMANN ALICE ÓVODA BALFI TAGÓVODA
TÓTH ANTAL EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
NYME LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA ARANYKAPU TAGÓVODÁJA
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
BÁNFALVI ÓVODA KŐSZEGI ÚTI TAGÓVODA
HERMANN ALICE ÓVODA HALÁSZ UTCAI TAGÓVODA
HERMANN ALICE ÓVODA SOPRONKŐHIDAI TAGÓVODA
12. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÓVODA
TREFORT TÉRI ÓVODA JEREVÁNI KÉK TAGÓVODÁJA
HERMANN ALICE ÓVODA KIRÁLY JENŐ UTCAI TAGÓVODA
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
14. SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA
15. SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
DOBORJÁNI FERENC EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
TREFORT TÉRI ÓVODA DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGÓVODÁJA

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Közterületek besorolása területi védőnői körzetekbe 2022. január 1-től * 

1. számú területi védőnői körzet

AGYAG UTCA 1
ARANYHEGY UTCA 1
BÓBITA UTCA 1
FALLER JENŐ UTCA 1
HANDLER NÁNDOR UTCA 1
HÉRICS UTCA 1
HÜVELYK UTCA 1
ÍV UTCA 1
KALLÓMALOM UTCA 1
MARGIT MAJOR 1
MENDE GUSZZTÁV UTCA 1
PÓDA ENDRE UTCA 1
RAUCH ANDRÁS UTCA 1
SIRÁLY UTCA 1
SZÁRCSA UTCA 1
SZŐLŐS UCA 1
TÁRCZY HORNOCH ANTAL UTCA 1
VENDEL MIKLÓS UTCA 1
VERŐ JÓZSEF UTCA 1

2. számú területi védőnői körzet

ANGER KÖZ 2
BAJNOK UTCA 2
BALFI 1-143 UTCA 2
BALFI 2-156 UTCA 2
BELLA LAJOS UTCA 2
CSERFA UTCA 2
CSÓKA KÖZ 2
DIABOLD KÁROLY UTCA 2
GÓLYA UTCA 2
HÉJA KÖZ 2
HILLEBRAND JENŐ UTCA 2
KÁLMÁN IMRE UTCA 2
KÁNYA KÖZ 2
KÉTHÁZ KÖZ 2
LEHÁR FERENC UTCA 2
MARTINY FRIGYES UTCA 2
MERENYE SOR 2
ŐSZAPÓ UTCA 2
POSZÁTA UTCA 2
RAVAZD UTCA 2
SCHÖNHERR-MALOM UTCA 2
TÉGLA UTCA 2
THURNER MIHÁLY UTCA 2
VARJÚ KÖZ 2
VÉRCSE UTCA 2
VÖRÖSBEGY UTCA 2
ZÁRDAKERT KÖZ 2

3. számú területi védőnői körzet

ALSÓLŐVÉR UTCA 3
BATSÁNYI UTCA 3
BÉKE ÚT 3
CSATKAI ENDRE UTCA 3
DEÁK TÉR 3
ERZSÉBET UTCA 3
FRANKENBURG ÚT 3
KISFALUDY UTCA 3
KIS JÁNOS UTCA 3
LENKEY UTCA 3
PÁZMÁNY PÉTER UTCA 3
PEJACHEVICH KÖZ 3
II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 3
SZÖG UTCA 3
UDVARNOKI UTCA 3
ÚJTELEKI UTCA 3
ZSILIP UTCA 3

4. számú területi védőnői körzet

BABITS MIHÁLY UTCA 4
BAROSS ÚT 4
FALUDI FERENC UTCA 4
FARKAS UTCA 4
FASOR UTCA 4
GYSEV 51-ES ŐRHÁZ 4
GYSEV 56-OS ŐRHÁZ 4
HUSZÁR UTCA 4
JÓKAI UTCA 4
KANIZSAI TÉR 4
KISMARTONI SOR 4
KOSSUTH MAJOR 4
KOSSUTH LAJOS UTCA 4
KÖLCSEY FERENC UTCA 4
MEZŐ UTCA 4
NÁDASDI UTCA 4
ŐSZ UTCA 4
RÉT UTCA 4
TÁNCSICS UTCA 4
TÁNCSICS MAJOR 4
TERV UTCA 4
TOMPA MIHÁLY UTCA 4
VADÁSZ UTCA 4
VÁNDOR SÁNDOR UTCA 4
VÁRFAL UTCA 4
VÁSÁRHELYI PÁL UTCA 4
VÖRÖSMARTY UTCA 4
WESSELÉNY UTCA 4

5. számú területi védőnői körzet

BALOGH ÁDÁM UTCA 5
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 5
BEZERÉDJ UTCA 5
CSÁNYI UTCA 5
CSÁVAI UTCA 5
CSÓRONFALVI UTCA 5
FAPIAC UTCA 5
FRAKNÓI UTCA 5
FUVAROS ÚT 5
GYERTYAMÁRTÓ UTCA 5
GYIRÓTI UTCA 5
HARANGÖNTŐ UTCA 5
HATÁRDOMB UTCA 5
IPAR KÖRÚT 5
ISTVÁN BÍRÓ UTCA 5
KASSAI UTCA 5
KELTA UTCA 5
KÉSMÁRKI UTCA 5
KLEBELSBERG KUNÓ TÉR 5
KÓRHÁZ UTCA 5
KŐFARAGÓ TÉR 5
KŐHEGY UTCA 5
KURUC KÖRÚT 5
KURUCDOMB SOR 5
LOCSMÁNDI KÖZ 5
LÓFUTTATÓ ÚT 5
LÓKI SOR 5
MAGYAR UTCA 5
MÉSZVEREM 5
MIKES KELEMEN UTCA 5
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 5
ÓNODI UTCA 5
ÖTVÖS UTCA 5
PAPRÉT 5
PÓCSI UTCA 5
PRÉSHÁZ TELEP 5
PULYAI UTCA 5
RODOSTÓI UTCA 5
ROLL HÁZ 5
ROZÁLIA ÚT 5
SELTENHOFER FRIGYES UTCA 5
SEMMELWEIS UTCA 5
SZAPPANFÖZŐ KÖRÚT 5
SZENT ISTVÁN PARK 5
SZÍV UTCA 5
TORNA UTCA 5
THÖKÖLY TÉR 5
TŰZOLTÓ KÖZ 5
ULLEIN JÓZSEF UTCA 5
VAK BOTTYÁN UTCA 5
VIRÁGFŰZÉR UTCA 5
ZARÁNDOK ÚT 5

6. számú területi védőnői körzet

CINFALVI UTCA 6
CSARNOK UTCA 6
DOBNER NÁNDOR UTCA 6
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
ÉPÍTŐK ÚTJA 6
ERDÉLY UTCA 6
FARAKTÁR UTCA 6
FEHÉR DÁNIEL UTCA 6
FLANDORFFER IGNÁC UTCA 6
HŐFLÁNYI UTCA 6
IV. LÁSZLÓ KIRÁLY UTCA 6
KODÁLY ZOLTÁN TÉR 6
LÉPESFALVI UTCA 6
MÁRCFALVI UTCA 6
NAGYMARTONI UTCA 6
NYUGATI MAJOR 6
SCHARMAR KÁROLY UTCA 6
SELMECI UTCA 6
SOMFALVI ÚT 6
SOPRONI HORVÁTH JÓZSEF UTCA 6
SZARVKŐI ÚT 6
UTCA 6
TREFORT TÉR 6
VITNYÉDY UTCA 6

7. számú területi védőnői körzet

9494 48-AS ŐRHÁZ 7
9494 49-ES ŐRHÁZ 7
9494 AKÁCFA SOR 7
9494 ALSÓDOMB SOR 7
BAD WIMPFEN UTCA 7
9494 BALF FÜRDŐ 7
BALFI 145-215 UTCA 7
BALFI 158-216 UTCA 7
9494 BOZI UTCA 7
9494 DR.WOSINSZKY ISTVÁN TÉR 7
EILAT UTCA 7
9494 ERDŐ SOR 7
9494 ERDŐSZÉLI UTCA 7
9494 FEHÉR ÚT 7
9494 FERTŐ UTCA 7
9494 UTCA 7
9494 FÜRDŐ SOR 7
HAGYMABUROK UTCA 7
9494 HALÁSZCSÁRDA 7
HOSSZÚ UTCA 7
KÁPOSZTA HEGY UTCA 7
KEMPTEN UTCA 7
KÉKFRANKOS UTCA 7
KOHLENBERG ÚT 7
KÓPHÁZI UTCA 7
KŐHALOM UTCA 7
KURTA UTCA 7
LANKÁS UTCA 7
MEDVEHAGYMA UTCA 7
NAPOS UTCA 7
NÁDIRIGÓ UTCA 7
9494 ÓHEGY UTCA 7
9494 PETŐFI UTCA 7
PIHENŐKERESZT UTCA 7
9494 PILERIN UTCA 7
POTZMANN UTCA 7
SPÁRTA SOR 7
SZÁLVESSZŐS UTCA 7
SZÉLSŐ UTCA 7
SZÉNÉGETŐ DŰLŐ 7
9494 SZERB ANTAL UTCA 7
9494 TEMPLOM TÉR 7
TÖPLER KÁLMÁN UTCA 7
9494 VADVIRÁG UTCA 7
9494 WOSINSZKY KÁZMÉR ÚT 7

8. számú területi védőnői körzet

ÁLLOMÁS UTCA 8
ARANY JÁNOS UTCA 8
BARTÓK BÉLA UTCA 8
CSENGERY UTCA 8
CSEPEL UTCA 8
FÜRJ UTCA 8
GYÓNI GÉZA UTCA 8
GYŐRI ÚT 8
HAJNÓCZY UTCA 8
9422 HARKAI VASÚTÁLLOMÁS 8
HŐKÖZPONT UTCA 8
KAZINCZY FERENC TÉR 8
KIRÁLY JENŐ UTCA 8
KŐSZEGI ÚT 8
MARTINOVICS UTCA 8
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 8
MÉSZÉGETŐ UTCA 8
PACSIRTA UTCA 8
RÉPCEFŐI SOR 8
RÓTH GYULA UTCA 8
TALLIÁN UTCA 8
WASINGTON PARK 8

9. számú területi védőnői körzet

APOR VILMOS UTCA 9
APRÓD UTCA 9
ÁGOSTON ERNŐ UTCA 9
BORISFALVI UTCA 9
BRAND MAJOR 9
CAMPING 9
CITADELLA UTCA 9
DOMB UTCA 9
DR. SZILVÁSI GYULA UTCA 9
EGEREDI ÚT 9
ERKEL FERENC UTCA 9
FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA 9
HASFALVI UTCA 9
GÁSPÁRDY SÁNDOR UTCA 9
GIDA PATAK UTCA 9
HARASZTLEJTŐ UTCA 9
HARKAI ÚT 9
HAYDN UTCA 9
JEGENYE SOR 9
KABOLDI UTCA 9
KERESZTÚRI ÚT 9
KITAIBEL PÁL UTCA 9
KÜLLŐI UTCA 9
LÉPCSŐS UTCA 9
MALOMHÁZI UTCA 9
MANNINGER UTCA 9
MÜHL ALADÁR UTCA 9
NYÉKI UTCA 9
PAP KÁROLY UTCA 9
SARUDI UTCA 9
SPORT UTCA 9
STERBENCZ KÁROLY UTCA 9
TOLDI FERENC UTCA 9
VÁGHY FERENC UTCA 9
VAS GEREBEN UTCA 9
VASÚTI SOR 9
VASVÁRI PÁL UTCA 9

10. számú területi védőnői körzet

ÁFONYA UTCA 10
ÁGFALVI UTCA 10
BÁNFALVI UTCA 10
BERKENYE UTCA 10
BESSENYŐ UTCA 10
CSATA UTCA 10
GESZTENYÉS KÖRÚT 10
GYEPŰ UTCA 10
HEIMLER KÁROLY UTCA 10
JÁZMIN UTCA 10
KELÉNPATAKI UTCA 10
KERTVÁROSI UTCA 10
KOLOSTORHEGY UTCA 10
LIGET UTCA 10
MACHATSEK GYULA UTCA 10
MALOM UTCA 10
MALOMPATAK UTCA 10
MÁRTÍROK ÚTJA 10
MÁV 16-OS ŐRHÁZ 10
MURMANN SÁMUEL UTCA 10
ÖNTÖDE UTCA 10
PÁLOSOK TERE 10
RÁK-PATAK UTCA 10
SÁNCHEGY UTCA 10
SÖVÉNY KÖZ 10
SZEGFŰ UTCA 10
SZELLŐ UTCA 10
SZÉPVÖLGYI UTCA 10
ÚJDŰLŐ UTCA 10

11. számú területi védőnői körzet

ALSÓŐRHÁZ KÖZ 11
ALSÓZSÁK UTCA 11
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 11
BARÁTSÁG PARK 11
BATTHYÁNY TÉR 11
BECHT REZSŐ ÚT 11
BERZSENYI DÁNIEL UTCA 11
BOLYAI JÁNOS UTCA 11
BORSMONOSTORI UTCA 11
CIKLÁMEN ÚT 11
CSONGOR ÚT 11
DEÁKKÚTI ÚT 11
DOBORJÁNI UTCA 11
ELŐ SOR 11
FÁBERRÉT 11
FÁCÁN UTCA 11
FELSŐLŐVÉR UTCA 11
FELSŐŐRHÁZ KÖZ 11
FELSŐZSÁK ÚT 11
FENYVES SOR 11
FÜLESI UTCA 11
GALAGONYA KÖZ 11
HÁZI JENŐ UTCA 11
HEGYHÁT UTCA 11
HONVÉD ÚT 11
HÓVIRÁG UTCA 11
HUNYADI JÁNOS UTCA 11
JÓZSEF ATTILA UTCA 11
KÁROLYMAGASLATI ÚT 11
KERT UTCA 11
KERTEKALJA KÖZ 11
KILÁTÓ 11
KŐFEJTŐ ÚT 11
KÖKÉNYES KÖZ 11
KÚTÖSVÉNY 11
LAJTA KÖZ 11
LÁNZSÉRI ÚT 11
LEJTŐ ÚT 11
LŐVÉR KÖRÚT 11
LÖVÉSZ UTCA 11
MADÁCH UTCA 11
MIKOVINY UTCA 11
MUCK 11
OJTOZI FASOR 11
PANORÁMA UTCA 11
RÉCÉNYI UTCA 11
REMETE LÁSZLÓ UTCA 11
SÖRHÁZDOMBI ÚT 11
SZÉKELES UTCA 11
SZENT IMRE TÉR 11
SZENT MARGIT ÚT 11
TULIPÁN KÖZ 11
TÜNDE UTCA 11
ÚJLAKI UTCA 11
VADAS JENŐ UTCA 11
VÁRISI ÚT 11
VÁROSLIGETI ÚT 11
VILLA SOR 11
WINKLER ÚT 11
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA 11

12. számú területi védőnői körzet

9408 AKNÁSZ KÖZ 12
ALSÓERDŐ UTCA 12
ARTNER VILMOS UTCA 12
AVAR UTCA 12
9408 BÁNYAMESTER KÖZ 12
9408 BÁNYÁSZFÜRDŐ UTCA 12
BARABITS ELEMÉR UTCA 12
BARACSI LÁSZLÓ UTCA 12
BOLDIZSÁR UTCA 12
9408 BORBÁLA TELEP 12
BORONKAI PÁL UTCA 12
BORZ UTCA 12
BRENNBERGI ÚT 12
9408 BRENNBERGVÖLGYI TÁBOR 12
9408 CSILLÉS KÖZ 12
9408 CSORGA UTCA 12
DALÁRDA UTCA 12
DARUFALVI UTCA 12
DOROSMAI JÁNOS UTCA 12
9408 ÉK UTCA 12
ERDEI ISKOLA 12
ERDEI MALOM KÖZ 12
9408 ERESZKE UTCA 12
9408 FELSŐ SOR 12
FELSŐERDŐ UTCA 12
FÉNYI GYULA UTCA 12
FRIEDERICH KÁROLY UTCA 12
GÁSPÁR UTCA 12
GENSEL ÁDÁM UTCA 12
9408 GÖRBEHALOM TELEP 12
9408 GURÍTÓ KÖZ 12
GYEPES KÖZ 12
HAJNALPÍR UTCA 12
9408 HARANG UTCA 12
HÁZHEGYI ERDŐ UTCA 12
9408 HERMESI ÚT 12
9408 HIDEGVÍZVÖLGY UTCA 12
HOLLÓ UTCA 12
HOSSZÚHEGY UTCA 12
9408 KAS KÖZ 12
KISHÁZ UTCA 12
9408 KÓRHÁZ TELEP 12
9408 KOVÁCSÁROK KÖZ 12
9408 KÖRNYEI ATTILA UTCA 12
9408 KURUCKERESZT TELEP 12
LAKFALVI UTCA 12
LOMB UTCA 12
MALOMHEGY UTCA 12
9408 MÁRTA SOR 12
MÁV 17-ES ŐRHÁZ 12
9408 MÉCSES KÖZ 12
MENYHÉRT UTCA 12
MOLNÁR LÁSZLÓ UTCA 12
9408 NYÍRFA UTCA 12
9408 Ó-HERMES TELEP 12
9408 ÓBRENNBERGI ÚT 12
PERGE-MALOM KÖZ 12
PÉTERFAI UTCA 12
9408 REMÉNYI VIKTOR UTCA 12
RAKONCA KÖZ 12
9408 RÉGI ISKOLA SOR 12
ROZSONDAI KÁROLY UTCA 12
9408 RÖNKFA UTCA 12
9408 SÁRGAHÁZ SOR 12
SEREGÉLY UTCA 12
9408 SOPRONI ÚT 12
SZALAMANDRA UTCA 12
SZARVAS KÖZ 12
9408 SZENT BORBÁLA TÉR 12
SZŐLLŐSKERT UTCA 12
9408 TÁMFA UTCA 12
9408 TÁRNA UTCA 12
THIRRING GUSZTÁV UTCA 12
TURISTA UTCA 12
TŰZOLTÓ UTCA 12
9408 ÚJ-HERMES TELEP 12
ÚJHEGY UTCA 12
9408 VÁJÁR KÖZ 12
VÁRHELY UTCA 12
9408 VASÚT SOR 12
VEPPERDI UTCA 12
WALDER JÓZSEF UTCA 12
9408 WIEDNER KÖZ 12

13. számú területi védőnői körzet

DAMJANICH UTCA 13
HATÁRŐR UTCA 13
JUHARFA UTCA 13
LACKNER KRISTÓF UTCA 13
MAKÓ UTCA 13
RÉVAI MIKLÓS UTCA 13
VIRÁGOSKERT UTCA 13
VÍZMŰ-VILLA 13
VÍZMŰ TELEP 13

14. számú területi védőnői körzet * 

AKÁC UTCA 14
ASSZONYVÁSÁR DŰLŐ 14
BÁBAKALÁCS UTCA 14
BARACKOS UTCA 14
BAZSARÓZSA UTCA 14
BÉCSI DOMB 14
BÉCSI ÚT 14
BÉCSI DOMBI ERDÉSZHÁZ 14
BOGLÁRKA KÖZ 14
BORÓKA UTCA 14
CSÍK FERENC UTCA 14
CSITKE DŰLŐ 14
CSŐSZHÁZ DŰLŐ 14
DIÓFA KÖZ 14
DUDLESZ UTCA 14
ERDBURGER DŰLŐ 14
FERENCZY JÁNOS UTCA 14
FŰTFA SOR 14
GOMBOCZ ENDRE UTCA 14
GUBÓVIRÁG UTCA 14
HUBERTUSZ ÚT 14
ICCE UTCA 14
KÁPOSZTÁS UTCA 14
KERTESI UTCA 14
KERÜLŐ KÖZ 14
KISMÉLY ÚT 14
KORONÁZÓ DOMB 14
KÖRTÉS UTCA 14
LEÁNYKÖKÖRCSIN UTCA 14
LEPKE UTCA 14
LEVENDULA UTCA 14
LORETTÓI UTCA 14
MAURER DŰLŐ 14
MANDULA UTCA 14
MÉLY ÚT 14
MEREDEK UTCA 14
MÓKUS UTCA 14
PONCICHTER UTCA 14
PUTTONYOS KÖZ 14
REMETELAK UTCA 14
RÓKA UTCA 14
RÓZSAKERT UTCA 14
SCHEIBEL DŰLŐ 14
SZILVÁS UTCA 14
SZITAKÖTŐ UTCA 14
SZÜRET ÚT 14
TELEKI PÁL UTCA 14
TÖVIS KÖZ 14
TŐZIKE UTCA 14
TRAMINI UTCA 14
USZODA UTCA 14
VINCELLÉR UTCA 14
VIRÁGVÖLGYI ÚT 14
VÖLGY UTCA 14

15. számú területi védőnői körzet

ADY ENDRE UTCA 15
ALPÁR IGNÁC UTCA 15
CHÁZÁR ANDRÁS TÉR 15
CSALOGÁNY KÖZ 15
CSERESZNYE SOR 15
DÓCZY LAJOS UTCA 15
ERDÉSZ UTCA 15
ERZSÉBET KERT 15
FENYŐ TÉR 15
HAJNAL TÉR 15
HÁRSFA SOR 15
HAVASI GYOPÁR KÖZ 15
HŐSI TEMETŐ 15
IBOLYA ÚT 15
LILAAKÁC KÖZ 15
LAKTANYA UTCA 15
OJTÓZI UTCA 15
ORGONA UTCA 15
SZIKLA UTCA 15
TEMETŐ UTCA 15
TÓTH ANTAL UTCA 15
TÖLGYES KÖZ 15
TÖLGYFA SOR 15
ZERGE ÚT 15

16. számú területi védőnői körzet

ÁRVAHÁZ KÖZ 16
BALASSI BÁLINT UTCA 16
BEM UTCA 16
BOTOND UTCA 16
DORTFMEISTER UTCA 16
ESZPERANTÓ UTCA 16
FEHÉREGYHÁZI UTCA 16
FESTŐ KÖZ 16
FÖVÉNYVEREM UTCA 16
GAZDA UTCA 16
GICZY KÖZ 16
HALÁSZ UTCA 16
HEGY UTCA 16
HÍD UTCA 16
JÉGVEREM 16
KISDOBOS UTCA 16
KŐMŰVES KÖZ 16
MACSKAKŐI UTCA 16
MARGITBÁNYAI UTCA 16
MEGGYESI UTCA 16
NEMESKÚTI ÚT 16
NEZSIDERI UTCA 16
ÓKAI UTCA 16
ÖRS UTCA 16
PAUR IVÁN UTCA 16
POZSONYI ÚT 16
RÁKOSI ÚT 16
RÓZSA UTCA 16
RUSZTI UTCA 16
SAS TÉR 16
STORNÓ FERENC UTCA 16
SZEDER UTCA 16
SZENTLÉLEK UTCA 16
SZENT MIHÁLY UTCA 16
SZIGET KÖZ 16
TÓMALOM UTCA 16
ÚTTÖRŐ UTCA 16
VÉGFORDULAT 16
VIRÁG UTCA 16
ZÁRÁNYI UTCA 16

17. számú területi védőnői körzet

AKÁCOS UTCA 17
BARÁTUDVAR UTCA 17
9407 BARKA SOR 17
BOLDOGASSZONY UTCA 17
9407 BORBOLYA KÖZ 17
9407 BOROSTYÁN UTCA 17
9407 BÚZAVIRÁG UTCA 17
9407 CUKORGYÁRI UTCA 17
9407 CSALÁNKERTI UTCA 17
9407 CSEMETEKERT SOR 17
9407 ERDŐALJA UTCA 17
FEKETEVÁROSI UTCA 17
9407 FAKOPÁNCS UTCA 17
9407 FORRÁS UTCA 17
9407 GERLE UTCA 17
9407 GYÖNGYVIRÁG UTCA 17
9407 HALASTÓ UTCA 17
9407 HARANGVIRÁG UTCA 17
HOMOKBÁNYA UTCA 17
9407 JÁNOSTELEP UTCA 17
9407 JÉGMADÁR UTCA 17
9407 KAKUKK UTCA 17
9407 KANKALIN UTCA 17
9407 KISTÓMALOM UTCA 17
9407 KOSBOR UTCA 17
9407 KŐHÍD LAKÓTELEP 17
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA 17
9407 KREUTZ RÓBERT UTCA 17
9407 KÜRTŐ UTCA 17
LAJTASZENTGYÖRGYI UTCA 17
9407 LÁPRÉTI UTCA 17
9407 MARGARÉTA UTCA 17
9407 MENTA UTCA 17
9407 NÁDAS SOR 17
9407 NEFELEJCS UTCA 17
9407 NÉMETH ALAJOS UTCA 17
9407 NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS UTCA 17
NIKOLICS KÁROLY UTCA 17
9407 NYÚLDOMBI UTCA 17
9407 OSZLOP UTCA 17
9407 PAPUCSVIRÁG UTCA 17
9407 PESTI BARNABÁS UTCA 17
9407 PIPACS UTCA 17
REJTŐ KÖZ 17
9407 REZEDA UTCA 17
9407 ROZMARING UTCA 17
RÖSCH FRIGYES UTCA 17
9407 SOPRONPUSZTA 17
SOPRONSZENTMÁRTONI UTCA 17
9407 STRAND UTCA 17
9407 SZAJKÓ UTCA 17
9407 SZÁRHALMI UTCA 17
9407 SZÉLESKUTI UTCA 17
9407 SZIVÁRVÁNY UTCA 17
9407 TARLÓ UTCA 17
9407 TAVIRÓZSA UTCA 17
9407 TÓMALOM SOR 17
9407 ÜDÜLŐ SOR 17
9407 VARSA UTCA 17
9407 VASVIRÁG UTCA 17

18. számú területi védőnői körzet

ÁRPÁD UTCA 18
BÁSTYA UTCA 18
BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD KÖZ 18
ELŐKAPU UTCA 18
FEGYVERTÁR UTCA 18
TÉR 18
FÜREDI SÉTÁNY 18
HÁTSÓKAPU 18
HÁTULSÓ UTCA 18
IKVA SOR 18
IKVAHÍD UTCA 18
KOLOSTOR UTCA 18
LISZT FERENC UTCA 18
MAJOR KÖZ 18
ÓGABONA TÉR 18
ORSOLYA TÉR 18
ÖSVÉNY UTCA 18
PATAK UTCA 18
PETŐFI TÉR 18
SZÉLMALOM UTCA 18
SZÉCHENYI TÉR 18
SZENT GYÖRGY UTCA 18
SZÍNHÁZ UTCA 18
TEMPLOM UTCA 18
TORKOS UTCA 18
ÚJ UTCA 18
VÁRKERÜLET 18
VÁROSHÁZ UTCA 18

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Oktatási-nevelési intézmények besorolása iskolavédőnői körzetekbe 2022. január 1-től * 

KÖRZET OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY
1. SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA
SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA
2. *  SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
DOBORJÁNI FERENC EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
3. SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
SOPRONI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
SOPRONI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BALFI TAGISKOLÁJA
4. DEÁK TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
5. TÓTH ANTAL EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
6. SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
7. SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
8. SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM
9. BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS (LÍCEUM) GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
CSILLAGRÉT WALDORF ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
10. HUNYADI JÁNOS EVANGÉLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
11. ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA
LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA - TAGISKOLA

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendeletéhez

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás rendje

Rendelő címe: 9400 Sopron Győri út 15. IV. számú épület

Ellátási terület:

- Központi háziorvosi ügyelet

Sopron város felnőtt és gyermek lakossága, Harka község felnőtt lakossága

- Központi fogorvosi ügyelet

Sopron város, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társult községei, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján a „Központi Ügyelet működéséről szóló szabályzat”-ban meghatározott települések


  Vissza az oldal tetejére