Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 14/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Jelen rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba, azonban rendelkezései 2020. május 1-jétől alkalmazandók.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 14/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére