Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 19/2020. (XI. 11.) rendelete

a közterületen történő kötelező maszkviselés szabályairól

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város belterületén minden közterületen kötelező az orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell maszkot viselni a zöldterületeken, így különösen:

a) parkban,

b) parkerdőben,

c) erdőben,

d) játszótéren,

e) szabadtéri edzőparkban,

f) kutyafuttató területén.

2. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján 12 órakor lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére