Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 17/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Tárczy-Hornoch Antal utca - Póda Endre utca - Nemeskúti út - 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan változtatási tilalom elrendeléséről, az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere a Sopron, Aranyhegyi Ipari Park és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet területi hatálya alá tartozó, a Tárczy-Hornoch Antal utca - Póda Endre utca - Nemeskúti út - 5125/54 hrsz.-ú út, a 16467 hrsz.-ú út, a 16364 hrsz.-ú ingatlan és a Vendel Miklós utca által lehatárolt tömbre vonatkozóan változtatási tilalmat rendel el, az 5242/56-5242/59 hrsz.-ú és a 18013/2 hrsz.-ú ingatlanok kivételével.

2. § *  E rendelet az érintett területre vonatkozó új helyi építési szabályzat hatálybalépése napján, de legkésőbb 2022. szeptember 30-án hatályát veszti.

Dr. Farkas Ciprián s. k. Dr. Sárvári Szabolcs s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére