Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2009. (X. 30.) rendelete

egyes önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelelő módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire - az alábbiak szerint rendelkezik:

A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) KGY. rendelet módosítása

1. § * 

A városi önkormányzati jelképekről és használatukról szóló 12/1991. (VII. 11.) KT. rendelet módosítása

2. § * 

A lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosítása

3. § Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól az alábbi 50. §-sal egészül ki:

„V. fejezet

Jogharmonizációs záradék

50. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) KT. rendelet módosítása

4. § * 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 22/1994. (VI. 17.) KT. rendelet módosítása

5. § * 

6. § * 

A kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII. 19.) KGY. rendelet módosítása

7. § * 

A települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) KGY. rendelet módosítása

8. § * 

9. § * 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2000. (VI. 16.) KGY. rendelet módosítása

10. § * 

A távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) KGY. rendelet módosítása

11. § Szekszárdi Önkormányzat 21/2000. (XI. 3.) Kgy. számú rendelete a távhőszolgáltatásról az alábbi 17. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék

17. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) KGY. rendelet módosítása

12. § Szekszárdi Önkormányzat 9/2003. (IV. 30.) Kgy. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről az alábbi 14. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) KGY rendelt módosítása

13. § * 

Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) KGY. rendelet módosítása

14. § Szekszárdi Önkormányzat 8/2004. (III. 1.) Kgy. számú rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról az alábbi 40. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék

40. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

A talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) KGY. rendelet módosítása

15. § Szekszárdi Önkormányzat 22/2004. (VI. 24.) Kgy. számú rendelete a talajterhelési díjról az alábbi 6. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék

6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) KGY. rendelet módosítása

16. § Szekszárdi Önkormányzat 31/2004. (XII. 1.) Kgy. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi 46. §-sal egészül ki:

„VI. fejezet

Jogharmonizációs záradék

46. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

Az önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007. (IV. 11.) KGY. rendelet módosítása

17. § Szekszárdi Önkormányzat 11/2007. (IV. 11.) Kgy. számú rendelete az önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről az alábbi 7. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék

7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

A vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1993. (IX. 7.) KGY. rendelet módosítása

18. § * 

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2005. (X. 28.) rendelet hatályon kívül helyezése

19. § Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2005. (X. 28.) KGY rendeletet hatályon kívül helyezi.

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - az aljegyző gondoskodik.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. október 30.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

  Vissza az oldal tetejére