Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5. bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. február 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 2. §-ában foglalt rendelkezést 2017. július 1-től kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. január 30.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére