Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Környezet és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. január 17.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Melléklet az 1/2020. (I. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére