Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város belterületén található közterületekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület.

2. szeszesital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja szerinti szeszes ital.

2. Közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma

3. § (1) Közterületen nem megengedett a szeszesital-fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) A szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak előkertje, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;

b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező rendezvény területére, útvonalára, a rendezvény ideje alatt;

c) minden év első és utolsó napjára.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

5. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. május 29.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére