Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 50/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.

2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40%-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20%-a.

3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. december 18.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére