Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek bevételnövekedési célú módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4-6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R1. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

2-7. * 

2-7. § * 

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-a és 1-3. melléklete 2023. február 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. december 21.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1. melléklet a 25/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól

1. Bölcsődei ellátás:

Nyersanyagnorma

1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 618 Ft/nap
1.2. Gyermekebéd 397 Ft/nap
1.3. Gyermek reggeli 108 Ft/nap
1.4. Gyermek uzsonna 113 Ft/nap
1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 748 Ft/nap
1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd) 493 Ft/nap
1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli 125 Ft/nap
1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 130 Ft/nap

Bölcsődei térítési díj:

1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 785 Ft/nap
1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 504 Ft/nap
1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 137 Ft/nap
1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 950 Ft/nap
1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 626 Ft/nap
1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

2. Óvodai ellátás

Nyersanyagnorma

2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 618 Ft/nap
2.2. Óvodai ebéd 397 Ft/nap
2.3. Óvodai reggeli 108 Ft/nap
2.4. Óvodai uzsonna 113 Ft/nap
2.5. Diétás óvodai ellátás (napi 3 x étkezés) 748 Ft/nap
2.6. Diétás óvodai ellátás (ebéd) 493 Ft/nap
2.7. Diétás óvodai ellátás reggeli 125 Ft/nap
2.8. Diétás óvodai ellátás uzsonna 130 Ft/nap

Óvodai térítési díj:

2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 785 Ft/nap
2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 504 Ft/nap
2.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 137 Ft/nap
2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 950 Ft/nap
2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 626 Ft/nap
2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

3. Általános iskolai ellátás

Nyersanyagnorma

3.1. Általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 669 Ft/nap
3.2. Általános iskolai ebéd 437 Ft/nap
3.3. Általános iskolai tízórai 113 Ft/nap
3.4. Általános iskolai uzsonna 119 Ft/nap
3.5. Diétás általános iskolai ellátás (napi 3x étkezés) 754 Ft/nap
3.6. Diétás általános iskolai ebéd 499 Ft/nap
3.7. Diétás általános iskolai tízórai 125 Ft/nap
3.8. Diétás általános iskolai uzsonna 130 Ft/nap

Általános iskolai térítési díj

3.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 849 Ft/nap
3.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 554 Ft/nap
3.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 144 Ft/nap
3.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 151 Ft/nap
3.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 958 Ft/nap
3.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 634 Ft/nap
3.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 158 Ft/nap
3.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 166 Ft/nap

4. Középiskolai/ellátás

Nyersanyagnorma

4.1. Középiskolai ellátás (napi 3 x étkezés) 756 Ft/nap
4.2. Középiskolai ebéd 495 Ft/nap
4.3. Középiskolai tízórai 134 Ft/nap
4.4. Középiskolai uzsonna 127 Ft/nap
4.5. Diétás középiskolai étkeztetés (napi 3 x étkezés) 994 Ft/nap
4.6. Diétás középiskolai ebéd 654 Ft/nap
4.7. Diétás középiskolai tízórai 177 Ft/nap
4.8. Diétás középiskolai uzsonna 163 Ft/nap

Középiskolai térítési díj

4.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 960 Ft/nap
4.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 628 Ft/nap
4.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 170 Ft/nap
4.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 162 Ft/nap
4.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 1.262 Ft/nap
4.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 830 Ft/nap
4.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 225 Ft/nap
4.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 207 Ft/nap

5. Kollégiumi ellátás

Nyersanyagnorma

5.1 Kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés) 1.091 Ft/nap
5.2 Kollégiumi ebéd 495 Ft/nap
5.3. Kollégiumi reggeli 271 Ft/nap
5.4 Kollégiumi vacsora 325 Ft/nap
5.5 Diétás kollégiumi ellátás (napi 3x étkezés) 1.450 Ft/nap
5.6. Diétás kollégiumi ebéd 654 Ft/nap
5.7. Diétás kollégiumi reggeli 358 Ft/nap
5.8. Diétás kollégiumi vacsora 438 Ft/nap

Kollégiumi térítési díj

5.1. Nyersanyagnorma +ÁFA 1.386 Ft/nap
5.2. Nyersanyagnorma +ÁFA 628 Ft/nap
5.3. Nyersanyagnorma +ÁFA 345 Ft/nap
5.4. Nyersanyagnorma +ÁFA 413 Ft/nap
5.5. Nyersanyagnorma +ÁFA 1.840 Ft/nap
5.6. Nyersanyagnorma +ÁFA 830 Ft/nap
5.7. Nyersanyagnorma +ÁFA 454 Ft/nap
5.8. Nyersanyagnorma +ÁFA 556 Ft/nap

6. Bölcsődei gondozási díj

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb nettó munkabér 130%-át A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb nettó munkabér 130%-át
Fizetendő
gondozási
díj/fő/nap
(Ft)
térítésmentes 540

7. Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díj

a) óra díj 169 Ft/fő

b) étkeztetés igénybevétele esetén a) pont szerinti térítési díjon felül az 1. pont szerinti bölcsődei térítési díjakat is meg kell fizetni.”

2. melléklet a 25/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Szociális ellátások

Nyersanyagnorma

1.1. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása ebéd 493 Ft/nap
1.2. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása reggeli 290 Ft/nap
1.3. Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása vacsora 345 Ft/nap
1.4. Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona napi 3x étkezés) 1.128 Ft/nap
1.5. A fogyatékosok nappali intézménye 493 Ft/nap
1.6. Diétás szociális étkeztetés ebéd 516 Ft/nap
1.7. Diétás szociális étkeztetés reggeli 293 Ft/nap
1.8. Diétás szociális étkeztetés vacsora 349 Ft/nap
1.9. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés
(Idősek Otthona napi 3x étkezés) 1.158 Ft/nap

Térítési díj:

Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján.

Szociális étkeztetés

1.1.1. Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül 920 Ft/nap
1.1.2. Szociális étkeztetés házhozszállítása 150 Ft/nap

Idősek nappali ellátása:

1.1.3. Szociális étkeztetés 920 Ft/nap
1.1.4. Idősek nappali ellátása 90 Ft/nap

Bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona)

Szekszárd:

1.2.1. Demens betegek ellátása 4.500 Ft/nap
1.2.2. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 4.500 Ft/nap

Tolna:

1.2.3. Demens betegek ellátása 4.500 Ft/nap
1.2.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 4.500 Ft/nap

Fogyatékosok nappali intézménye:

1.3.1. térítési díj, napi 1-szeri étkezés 920 Ft/nap
1.3.2. térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással 190 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás

2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon 610 Ft/óra
2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken:
2.2.1. Őcsény 0 Ft/óra
2.2.2. Szedres 0 Ft/óra
2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.3.1. Szekszárdon
2.3.2. Őcsény
2.3.3. Szedres
0 Ft/hó
0 Ft/hó
0 Ft/hó

3. Hajléktalanok átmeneti szállása:

3.1 Intézményi térítési díj (alapja az egy ellátottra jutó önköltség) 4.570 Ft/nap

4. Családok átmeneti otthona

4.1. Intézményi térítési díj (alapja az egy ellátottra jutó önköltség) 780 Ft/nap”

3. melléklet a 25/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Óvodai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Általános iskolai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Középiskolai étkeztetés normál diétás
tízórai 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Kollégiumi étkeztetés normál diétás
reggeli 100,00% 100,00%
ebéd 100,00% 100,00%
uzsonna 100,00% 100,00%
Szociális étkeztetés normál diétás
reggeli 100,00% 125,00%
ebéd 100,00% 125,00%
vacsora 100,00% 125,00%”

4-10. melléklet a 25/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//