Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1992. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szociális otthonaira és intézményeire vonatkozó térítési díj felső határainak megállapításáról *