Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/1994. (II.22.) önkormányzati rendelete

a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról *