Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjainak módosításáról *