Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2008. (I.25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet módosításáról *