Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete

Szolnok város 2009. évi költségvetéséről * 

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

Az Ámr. 67. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési rendeletében határozza meg címrendjét. A rendelet 2 §.-a e kötelezettségnek tesz eleget.

Az Államháztartásról szóló törvény 75. §-a alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszűntetésének módját. A költségvetési rendelet a forráshiány megszűntetésének eszközéül - más egyensúlyt eredményező intézkedések mellett - az aktív adósságszolgálati rendszer keretében igénybe vehető kölcsönforrásokat jelöli meg. Új szabály a kiadási előirányzatok teljesítésére irányuló kötelezettségvállalások korlátozása, feltételekhez kötése. A szabályozás részleteit a rendelet 7. § (5) bekezdése tartalmazza.

Az (1) valamint az (1a) bekezdésekben kiemelt tételek, a (2)-(3) bekezdésekben megjelölt létszámkeret az államháztartási törvény, valamint a végrehajtásához kiadott 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

Az (1)–(3) bekezdésekben feltüntetett intézmények a 2009. évi állami költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény 15. § és 16. § értelmében felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásban részesülnek.

A rendelet (1)–(4) bekezdései a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat foglalják össze.

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt részletezi az előző szakaszban elfogadott „ágazati feladatok céltartaléka”, „fejlesztési feladatok céltartaléka”, valamint az „intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatait.

Az (1)–(4) bekezdésekben megfogalmazottak az önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Az (1)-(3) bekezdésekben megfogalmazottak az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények gazdasági magatartásának kiemelt szempontjait rögzítik.

Az (1) bekezdésben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. A Kormányrendelet 53. § (6) bekezdése értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatása miatti költségvetési rendelet módosítás időpontját a Közgyűlés határozza meg.

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

A (2) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése miatt, a tervezett kiadások teljesítésére alkalmazandó eljárást határozza meg.

A szakasz az Önkormányzat gazdasági döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

Az (1) bekezdés az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §. (1) bekezdésére alapozottan, de lényegesen szigorúbb feltételekkel határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése kötelező.

A városháztartási reform keretében meghatározott intézkedések az elmúlt években jelentős eredményeket hoztak. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások biztosítják az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitását.

Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazottak a kisebbségi önkormányzatok működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás, a kisebbségi önkormányzatok által, saját költségvetéseikben tervezett feladatok ellátásához kapcsolódik. Az előirányzat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulása a kisebbségi önkormányzatok által ellátott feladatokhoz.

A szakképzési rendszer továbbfejlesztése keretében létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működésével kapcsolatos gesztori feladatokat – közgyűlési döntés alapján - az erre vonatkozó megállapodás szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat látja el.