Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2012. (III.21.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28) önkormányzati rendelet módosításáról *