Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról *