Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete

a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

(Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tilos a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott választási plakát elhelyezése

a) az 1. mellékletében meghatározott köztéri szobrok, műalkotások, emlékművek,

b) a 2. mellékletében meghatározott kiemelt parkok, játszóterek, azok tartozékai, valamint a kiemelt parkok, játszóterek területén található műtárgyak, létesítmények, építmények, különösen az ott lévő utcabútorok, pavilonok, szabadtér-építészeti elemek, játszótéri eszközök, kerítés, útbaigazító táblák, közvilágítási-, villany-, telefonoszlopok,

c) a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd, annak feljáró része, és hídfője,

d) autóbusz-megállóhelyek felépítményei,

e) valamennyi közterületen lévő élő növényzet

felületén.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

4. § Hatályát veszti a Szolnok város közigazgatási területén történő választási plakátok elhelyezéséről szóló 8/2006.(II.9.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 30-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihrdetését követő napon lép hatályba.

A választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Köztéri szobrok, műalkotások, emlékművek Köztéri szobrok, műalkotások, emlékművek elhelyezkedése
Mária szobor Balogh Kálmán-Pólya Tibor u. sarok (hrsz: 1549)
Nepomuki Szent János szobor Szent István tér (hrsz: 115)
Bánkódó Krisztus-szobor Madách u. (hrsz: 1017)
Kálvária Templom u. 8/a. (hrsz: 1047/2)
Szentháromság szobor alapzata Belvárosi Templom szentélye mellett (hrsz: 1047/1)
Szolnoki csata emlékműve Szabadság tér (hrsz. 787/4)
68-as szolnoki gyalogezred obeliszkje Eötvös tér sarka (hrsz: 3243/3)
Damjanich emlékmű Művésztelep Zagyva híd felől eső részén (hrsz:119)
I. világháborús emlékmű Szapáry utca tiszai végénél (hrsz: 925/1)
Emlékmű a II. világháború áldozatainak Hősök tere (hrsz: 2502)
Török kút Gutenberg tér (hrsz: 117/4)
Verseghy Ferenc bronz mellszobra Tisza Szálló melletti park (hrsz: 789/10)
Térplasztika fémből Vasútállomás előtt (hrsz: 4047)
Szigligeti Ede bronzszobra Szigligeti Színház előtt (hrsz: 839)
Zenélő- kőszobor Hild tér parkja (hrsz: 2015/15)
Várkonyi István portrészobra Várkonyi István tér (hrsz:1866/38)
„Tanúhegy”, 900 éves jubileumi emlékmű Jubileum tér (hrsz: 4568/8)
József Attila mellszobra József Attila út (hrsz: 4566/17)
Famunkás emlékmű Temető u. - Mártírok útja találkozása (hrsz:5764/2)
Felszabadulási emlékmű Tiszaliget bejárata (hrsz: 9756/11)
„Gyermekek” szobor Városmajor u. (hrsz:776/43)
„Ivó nő” szobor Boldog Sándor István krt. (hrsz: 2015/15)
„Guggoló fiú” szobor Kossuth L.u. (hrsz: 799)
Solymosi Ignác portré Baross G. u.(hrsz: 4566/23)
„Tanulóleány” szobor Tiszaparti sétány (hrsz: 1041/3)
„Tanulófiú” szobor Tiszaparti sétány (hrsz: 1041/3)
Tisza Antal szobor Baross G. u. (hrsz: 4562)
Olajbányász emlékmű Tiszaliget bejárat (hrsz: 9756/20)
Sajó Elemér bronzportréja Boldog Sándor István krt (hrsz: 2090/11)
Aradi vértanuk emlékoszlop Várkonyi téri dombok mellett (hrsz: 1428/37)
Zonuk Ispán szobor Verseghy park (hrsz:915/5)
Kossuth téri szobrok: Fiatal pár, Fiú kutyával, Kövön ülő kislány, Horgász-szobor (hrsz:2071)
Országzászló Tiszai hajósok tere (hrsz: 925/1)
Kérészpár szobor Tiszai hajósok tere (hrsz: 925/1)
Béres-csepp ivókút Rózsakert (hrsz: 793/4)
Gróf Szapáry Gyula szobor Rózsakert (hrsz: 793/4)

A választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

Kiemelt Parkok - Játszóterek
Kiemelt Park elnevezése Helyrajzi szám Terület m2
Verseghy park 789/10 12276
Rosarium 793/4 6238
Angol park 793/3 7169
Tisza park 915/5 10013
“Tiszavirág “ híd Szapáry úti hídfő 925/1 6092
“Tiszavirág” híd Tiszaligeti hídfő 9691/28 1869
Kossuth tér 2071 11216
Óvoda utcai park 875 2810
Szabadság tér 787/4 , 787/8 3885
Szent István tér 117/3 1194
56-os Emlékpark 116 1564
Damjanich park 119 17777
Hild tér 2015/15 24585
Szent Háromság tér 1047/2 687
Eötvös park 3243/5 5421
Jubileumi tér 4568/8 7642
Vasútállomás előtti tér 4047 20271
Gróf Séchenyi István Emlékpark 8869/85 3267
Várkonyi téri körforgalom 1864 14342
Szántó krt-I körforgalom 2791 13443
Eötvös téri körforgalom 4528/11 8116
Ady Endre út-- Thököly úti körforgalom 3229/1 8021
Lengyel Antal tér 11399/2 2028
Lengyel Antal tér 11509/5 839
Játszótér elnevezése Helyrajzi szám Terület m2
Ady Endre út 18-20. sz közötti játszótér 1960/11 11032
Balogh Béla úti játszótér 776/43 29140
Boldog Sándor István krt. 29. sz. mögötti játszótér 1949/37 2440
Boldog István krt. - Várkonyi tér mögötti játszótér 1428/40 283
Bimbó úti játszótér 769/2 9235
Czakó Elemér úti játszótér 9202/3 2096
Csokonai út -Szántó krt-i játszótér 2838/8 6213
Dobos Károly utcai játszótér 4406/4 3427
Dobó István úti játszótér 4330/1 911
Eötvös téri játszótér 3243/4 490
Gagarin úti játszótér 10086/2 792
Gerle úti játszótér 3018/1 5396
Glykais Gyula út - Réz úti játszótér 2239/5 6952
Gyökér úti játszótér 6282/2 3082
Győrffy István úti játszótér 9202/6 1131
Hársfa úti játszótér 8116 2062
Hild Viktor út - Lovas István út közötti játsszótér 8869/115 3220
Hild Viktor úti játszótér 8869/126 2037
Indóház úti játszótér 5162/3 3605
Jósika út végi játszótér 4760/8 7049
József Attila út 25. sz. előtti játszótér 4566/6 7681
József Attila út 31. sz. előtti játszótér 4566/13 7196
Jubileumi téri - Y ház mögötti játszótér 4047 20271
Karczag László út - Botár Imre út közötti játszótér 8939/59 12917
Kassai út 36. sz. előtti játszótér 2355/1 10685
Kolozsvári úti játszótér 2177/15 7981
Malom úti játszótér 8869/95 1156
Martinovics úti játszótér 7739 748
Málna úti játszótér 9315 1194
Meder úti játszótér 5285/3 4971
Mester úti játszótér 711/10 8959
Mikszáth úti játszótér 4098/8 251
Mindszenty József bíboros úti játszótér 4260/20 5508
Moha úti játszótér 2619 2922
Munkácsy Mihály úti játszótér 12464/1 1448
Nagy Imre krt. mögötti játszótér 4660/3 14166
Nefelejcs úti játszótér 241/2 760
Pajzs úti játszótér 8263 608
Petőfi úti játszótér 1221/5 756
Rét utcai játszótér 2287 1801
Szántó krt. 59. sz. mögötti játszótér 2822 8653
Szántó krt. 45. sz. mögötti játszótér 2822 8653
Szolnok Ispán krt-i játszótér 1428/39 843
Tallin Szabadidőparki játszótér 755/6 3958
Tiszaligeti játszótér 9691/20 1120
Tisza parki játszótér 915/5 10013
Tóth Árpád úti játszótér 12358/2 2396
Túzok úti játszótér 3684 705
TVM ltp-i játszótér 19012/1 10254
Várkonyi téri játszótér 1428/33 865
Városmajor úti játszótér 776/31 3078
Vasvári Pál úti játszótér 4839/1 5834
Wágner Gusztáv úti játszótér 764/81 13113
Vitéz Szatmári József utcai játsszótér 4544/2 3148
Vizimalom utcai játszótér 17285 1776
Vízpart krt-i játszótér 16368 1707
Zagyvaparti sétány 4. sz. előtti játszótér 1863/2 582

A választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló rendelet indokolása

Általános indokolás

2013. május 3. napján hatályba lépett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, melynek 144. § (5) bekezdése szerint: „Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.”

A rendelet a választási plakátok a közterület meghatározott részén történő elhelyezésének tilalmáról rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza azokat a közterület részeket ahol tilos a választási plakát elhelyezése.

A 2-4. §-hoz

A rendelet tartalmával összefüggésben hatályba léptető, módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére