Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete

Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Alacsony születési súlyú újszülött: az az újszülött, akinek a születési súlya kevesebb, mint 2500 g.

2. Idő előtti újszülött: azaz újszülött, akinél a betöltött gesztációs hetek száma kevesebb, mint 37 hét, azaz kevesebb, mint 259 nap.

3. Teljes oltási sorozat: a védettség kialakításához szükséges oltóanyagdózis.

2. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 32. hetét be nem töltött alacsony születési súlyú vagy idő előtti újszülöttek és ikertestvéreik részére térítésmentesen Rotavírus elleni védőoltást (teljes oltási sorozatot) biztosít, amennyiben a törvényes képviselő ehhez hozzájárul.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a megkezdett oltási sorozat folytatását is térítésmentesen biztosítja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, amennyiben Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti újszülött vonatkozásában bejelentett lakóhelyet, ennek hiányában tartózkodási helyet az oltási sorozat megkezdését követően létesítenek.

(2) *  Az oltóanyag biztosításával kapcsolatos eljárást Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője a területi védőnő jelzését követően hivatalból indítja meg.

(3) A védőoltások beadásának megszervezése Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladata.

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 26-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS

a Rotavírus elleni védőoltás biztosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdése 4. pontja szerint a helyi önkormányzatok feladatai közé tartozik többek között az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évben indította el komplex méhnyakrák-megelőző programját, melynek keretében biztosította a szolnoki, tárgyévben 13. életévüket betöltött leánygyermekek részére térítésmentesen a HPV elleni védőoltást. Jogszabályváltozás miatt ez a korcsoport országos kampányoltás keretében is részesülhet térítésmentesen a HPV elleni védőoltásban.

Ezért indokolt a HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló rendeletet hatályon kívül helyezni.

A népegészségügyi adatokat, illetve egészségügyi szakemberek javaslatait figyelembe véve döntött a város vezetés a Rotavírus elleni védőoltás biztosítása mellett.

Részletes indokolás a rendelet

1. § pontjához

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

2. § pontjához

Az eljárás megindításának módjáról, határidejéről rendelkezik.

3. § -hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik