Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyona című 5. sz. melléklet a 2.12.1. mellékletben a Közmű- Földterületek címben a

Cím Megnevezés Bruttó érték (eFt) Becsült érték (eFt) Hrsz Típus
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 21837 478536 9725/1, 9725/2 Strand

sor helyébe a

Cím Megnevezés Bruttó érték (eFt) Becsült érték (eFt) Hrsz Alapterület m2 Típus
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 3603 9725/1 11394 Vízilabda Aréna

sor lép.

2. § Hatályát veszti a Vagyonrendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyona című 5. számú melléklete

a) 2.12.2. mellékletben a Közmű- Épületek címnél a

Cím Megnevezés Bruttó érték (eFt) Becsült érték (eFt) Hrsz Alapterület (m2) Szint száma Típus
Tiszaligeti sétány Uszoda 152541 152541 9725 2500 2 Uszoda

sor,

b) 2.12.3. mellékletben a Közmű - Építmények címnél a

Cím Megnevezés Bruttó érték (eFt) Becsült érték (eFt) Hrsz Alapterület (m2) Típus
Tiszaligeti sétány Víztermelő kút 8134 9725 Darab:2 Vízhozam: 2016 m3 /nap
Tiszaligeti sétány Vízvezeték hálózat 3851 154210 9725 Főnyomóvezeték:2203 m
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 2598 12000 9725/1, 9725/2 1200 strandmedence hideg/meleg:hidegvízű fedett:nyitott, Vízforgatása nincs Térfogat:1600 m3 Friss vízigény 40 m3/óra
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 866 3140 9725/1, 9725/2 314 gyógymedence Hideg/meleg: melegvízű Fedett: nyitott, vízforgatás: nincs Térfogat:400m3 Friss vízigény: 30 m3/óra
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 62009 8400 9725/1, 9725/2 112 úszómedence Hideg/meleg:melegvízű, Fedett:: télen fedett Vízforgatás:van Medence hossza:14 mTérfogat:112 m3 Friss vízigény: 60m3/óra
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 164755 164755 9725/1, 9725/2 Strand jellege: hidegvízű fedett Vízbeszerzés módja saját kútról, Kutak száma:2
Tiszaligeti sétány teniszpálya, csúszda 1516 9725/1, 9725/2 darab:2
Tiszaligeti sétány Tiszaligeti Strandfürdő 170 1000 9725/1, 9725/2 100 gyermek medence hideg/meleg: melegvízű, fedett: nyitott, Vízforgatás: nincs Medence hossza 10m Térfogat:50m3 Friss vízigény: 5m3/óra
Tiszaligeti sétány Kerítés 9725/2
Tiszaligeti sétány Fürdő, úszómedence 2723 2723 9725/1, 9725/2 strandmednce hideg/meleg:melegvízű, Fedett: nyitott, vízforgatás:van
Tiszaligeti sétány Szökőkút 102 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Gázleválasztó 130 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Napfény étterem 470 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Étkező pavilon 186 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Elárusító pavilon 383 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Szauna 3196 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Ffi-Női öltöző 3061 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Bejárati épület 1751 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Kabinsor 629 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Szauna 5635 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Út 1749 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Egyéb 128 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Egyéb 95 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Út 9725/2
Tiszaligeti sétány Járda 10 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Járda 464 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Járda 220 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Park 1267 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Szauna Park 66 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Csúszda 3541 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Lábtenisz 17 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Kerítés 170 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Polidom épület 1198 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Víztermelő kút 2013 9725/1, 9725/2
Tiszaligeti sétány Kerítés 76 9725/1, 9725/2

„ sorok.

3. § Ez a rendelet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében a Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztéshez kapcsolódó támogatási szerződés aláírásának napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 23-i ülésén
Szalay Ferenc s.k.dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS

a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A jelen rendelet célja, hogy az önkormányzati vagyoni kör rendeleti úton módosításra kerüljön a törvényi előírásoknak megfelelően, az egyes vagyontárgyak átminősítésre kerülnek korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyontárggyá, így ezen módosítás is érinti a vagyonrendelet mellékletét. A Modern Városok Program Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztése projekt kivitelezéséhez, az ahhoz szükséges pályázatok lefolytatásához szükséges az üzleti vagyonba sorolása a 9725/2 hrsz-ú ingatlannak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Modern Városok Program Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztése projekt kivitelezéséhez, az ahhoz szükséges pályázatok lefolytatásához szükséges az üzleti vagyonba sorolása a 9725/2 hrsz-ú ingatlannak és a rajta álló építményeknek.

A 2. §-hoz

Szükséges a vagyontárgy átminősítése, így ezen módosítás is érinti a vagyonrendelet mellékletét. A 9725/1 hrszú ingatlanon elhelyezkedő Vízilabda Aréna nem kerül ki a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből. Tekintettel arra, hogy az eddig egy sorban nyilvántartott két helyrajzi szám a vagyonrendelet módosítással elkülönül, így a 9725/1 hrszú ingatlan bruttó értéke megváltozik.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére