Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. március 28-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS
a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 30-i ülésén fogadta el a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet megalkotására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (5) bekezdése adott felhatalmazást, mely szerint:

„Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. ...”

A fenti felhatalmazó rendelkezést hatályon kívül helyezte az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény 56. §-a, mely a Ve. 144. § (5) bekezdését a következők szerint határozta meg:

„Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.”

A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt - figyelemmel arra, hogy a Ve. a választási plakát elhelyezésének szabályait meghatározza, vagyis eredeti jogalkotói hatáskörben rendeletalkotásra nincsen mód, a törvényi szabályok végrehajtására pedig további rendeletalkotási felhatalmazás nincsen meghatározva - szükségessé vált a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére