Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-3. § tekintetében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4-6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § * 

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalék

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 500 000 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő 500 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 500 000
Megjegyzés: Az „Akikért a zene szól” emlékkoncert megrendelésének támogatására.
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 3 175 000 Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő 3 175 000
Melyből:
Dologi kiadások 3 175 000
Megjegyzés: A Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft.-vel kötendő (Szolgáltató Város Modell) védjegyátruházási szerződés fedezetének biztosítása.
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 100 000 000 Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladatellátás támogatás előirányzata nő 100 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány részére támogatás.
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 36 438 175 Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő 7 106 358
Melyből:
Dologi kiadások 7 106 358
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő 9 004 449
Melyből:
Személyi juttatások 3 950 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 612 287
Dologi kiadások 4 441 922
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő 20 000 000
Melyből:
Személyi juttatások 15 323 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 676 480
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő 327 368
Melyből:
Dologi kiadások 327 368
Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása.
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 663 183 362 Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő 10 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 10 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata nő 10 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 10 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő 50 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 50 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő 30 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 30 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő 2 663 489
Melyből:
Dologi kiadások 2 663 489
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő 50 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 50 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények előirányzata nő 5 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 5 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő 15 800 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 15 800 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő 5 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 5 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő 16 500 000
Melyből:
Dologi kiadások 16 500 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata nő 3 800 000
Melyből:
Beruházási kiadások 3 800 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő 3 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő 235 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 235 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő 5 400 000
Melyből:
Személyi juttatások 1 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000
Dologi kiadások 400 000
Egyéb működési célú kiadások 3 500 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő 100 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 100 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő 5 000 000
Melyből:
Személyi juttatások 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000
Dologi kiadások 800 000
Egyéb működési célú kiadások 4 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő 9 000 000
Melyből:
Személyi juttatások 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000
Dologi kiadások 3 700 000
Egyéb működési célú kiadások 5 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő 60 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 60 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő 5 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 5 000 000
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő 6 851 470
Melyből:
Személyi juttatások 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 000
Dologi kiadások 2 351 470
Egyéb működési célú kiadások 4 000 000
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő 8 500 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 8 500 000
Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő 73 368 403
Melyből:
Dologi kiadások 56 287 403
Beruházási kiadások 13 525 000
Egyéb felhalmozási kiadások 3 556 000
Fejlesztési kiadások - Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő 14 000 000
Melyből:
Beruházási kiadások 14 000 000
Fejlesztési kiadások - Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő 14 000 000
Melyből:
Beruházási kiadások 14 000 000
Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata nő 5 200 000
Melyből:
Dologi kiadások 5 200 000
Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő 20 000 000
Melyből:
Dologi kiadások 20 000 000
Megjegyzés: Forrás biztosítása.
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken 5 400 000 Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő 3 000 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő 1 700 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 1 700 000
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő 700 000
Melyből:
Egyéb működési célú kiadások 700 000
Megjegyzés: Működési támogatás biztosítása: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság, Szolnok Városi Polgárőr Egyesület, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Bevételek technikai átcsoportosítása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken 727 571 562 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő 727 571 562
Melyből: Melyből:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 727 571 562 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 727 571 562
Megjegyzés: Forrás csere Államkincstári előirányzat értesítés alapján.

b) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken 6 000 000 Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő 6 000 000
Melyből: Melyből:
Dologi kiadások 6 000 000 Dologi kiadások 6 000 000
Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területének légifényképezése és ortofotó készítése.
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken 10 000 000 Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő 10 000 000
Melyből: Melyből:
Dologi kiadások 10 000 000 Dologi kiadások 10 000 000
Megjegyzés: Forrás csere.
Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken 456 000 Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő 456 000
Melyből: Melyből:
Dologi kiadások 456 000 Dologi kiadások 456 000
Megjegyzés: Köztéri illemhely 2020. évi működési veszteségének kompenzálása.

3-6. § * 

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én 11 órakor lép hatályba, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2021.szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséneknek 22/2021. (VII.15.) önkormányzati rendeletéhez

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban
ebből:


Megnevezés

Intézmény-
szolgálat mindösszesen

SZMJV Intézmény-
szolgálat saját költségvetés


Szolnok Városi Óvodák
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 460 800 5 460 800 863 878
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 5 460 800 5 460 800
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek
IV. Működési bevételek 325 000 299 000 26 000 4 834 040
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 376 102
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 3 402 000
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 325 000 299 000 26 000 55 938
V. Felhalmozási bevételek 483 000 483 000 655 500
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Maradvány
IX. Önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 268 800 782 000 26 000 5 460 800 6 353 418
KIADÁS
I. Személyi juttatások 1 120 032 -2 600 000 3 720 032 747 946
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576 604 576 604 115 932
III. Dologi kiadások -8 302 836 -15 093 000 2 626 000 4 164 164 -6 500 000
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások
VI. Felhalmozási kiadások 12 875 000 15 875 000 -3 000 000 11 989 540
1. ebből: beruházás 12 875 000 15 875 000 -3 000 000 10 489 540
2. felújítás 1 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 268 800 782 000 26 000 5 460 800 6 353 418
ebből:

Megnevezés
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Damjanich János Múzeum
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus
Összesen
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 050 867 390 079 660 788 7 375 545
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 5 460 800
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek
IV. Működési bevételek 11 419 000 11 419 000 16 578 040
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 376 102
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 11 419 000 11 419 000 14 821 000
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 380 938
V. Felhalmozási bevételek 1 138 500
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 5 776 355 5 776 355 5 776 355
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Maradvány
IX. Önkormányzati támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 246 222 6 166 434 12 079 788 30 868 440
KIADÁS
I. Személyi juttatások 975 282 362 022 613 260 2 843 260
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 585 28 057 47 528 768 121
III. Dologi kiadások 5 776 355 5 776 355 -9 026 481
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások
VI. Felhalmozási kiadások 11 419 000 11 419 000 36 283 540
1. ebből: beruházás 11 419 000 11 419 000 34 783 540
2. felújítás 1 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 246 222 6 166 434 12 079 788 30 868 440

Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet és a civil szervezetek és egészségügyi vállalkozók támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosításához

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete tartalmazza többek között az idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt a rendeletben előírt határidőben nem került sor a pályázat kiírására, ezért szükséges a 2021. évben az idősügyi szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírásának és benyújtásának határidejét módosítani.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a c) pontban felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt a 2021. évi költségvetésben módosításokat eredményeznek.

Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor - a rendelkezésre jogosultak döntése alapján - a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében - a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan - támogatásnövekedést is jelentenek.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a tartalékokból lebontásra kerülő előirányzat rendezés.

Egyéb átcsoportosítások könyveléstechnikai módosítások rendezése miatt szükségesek a szakmai tartalomnak megfelelően.

A rendelet 3. §-ához

A Szolnok Városi Óvodák intézmény engedélyezett létszáma a gyermek létszám csökkenése miatt 2021. szeptember 1-től 7 fő szakmai és 4 fő technikai álláshellyel csökken.

A rendelet 4-5. §-ához

Az idősügyi szervezetek támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó határidőket tartalmazza.

A rendelet 6. §-ához

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A rendelet 7. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére