Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról *