Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról *