Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/1993. (IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 92. § (1)-(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikke értelmében, az egyes szociális ellátási formákról, az ellátásra jogosultság feltételeiről és az igénybevétel módjáról a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3-8. § * 

9. § (1) Ezen rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére