Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

1-4. melléklet * 

6-8. melléklet * 

9. melléklet

Kulturális kiadások, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés III.sz. módosított Javasolt IV.sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 114 872 114 872
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 131 737 131 737
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 10 839 10 839
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen 257 448 0 257 448
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 17 742 17 742
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 2 353 2 353
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 4 349 4 349
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény összesen 24 444 0 24 444
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 17 424 17 424
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 39 200 39 200
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 100 26 100
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 36 816 36 816
Mesebolt Bábszínház 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 1 326 1 326
Mesebolt Bábszínház összesen 120 866 0 120 866
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 160 893 160 893
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 97 200 97 200
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 113 907 113 907
Savaria Szimfónikus Zenekar 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 19 956 19 956
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 391 956 0 391 956
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 107 684 107 684
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 137 800 137 800
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 202 735 202 735
Savaria Múzeum összesen 448 219 0 448 219
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 54 805 54 805
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 252 392 252 392
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 42 788 42 788
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 349 985 0 349 985
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 165 000 165 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-művészeti támogatásból fedezett kiadás 119 200 119 200
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v-központi működési támogatásból fedezett kiadás 79 400 79 400
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 363 600 0 363 600
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 956 518 0 1 956 518
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000
Capella Savaria 1 200 1 200
Ferrum Színházi Társulat 650 650
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása 3 850 0 3 850
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 960 368 0 1 960 368
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 23 173 23 173
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények 0 0 0
Kiemelt rendezvények
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 45 000 45 000
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Bacchus kertje őszi borünnep 1 000 1 000
Iseumi játékok 0 0
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor 5 000 5 000
Egyéb kiemelt rendezvények 2 500 2 500
Kiemelt rendezvények összesen 53 500 0 53 500
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 53 500 0 53 500
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 15 060 15 060
Savaria Turizmus Nonprofit Kft tagi kölcsön 5 000 5 000
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) 1 530 1 530
Szent Márton zarándoklat támogatás 0 0
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő 892 892
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 22 482 0 22 482
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) 1 000 1 000
Hatósági díjak 300 300
Könyv, film 1 500 1 500
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) 107 107
Közhasznú információk támogatása összesen 2 907 0 2 907
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 25 389 0 25 389
Média
Savaria Fórum megjelentetése 17 074 17 074
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása 99 500 99 500
Média összesen 116 574 0 116 574
MÉDIA MINDÖSSZESEN 116 574 0 116 574
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN 218 636 0 218 636
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 179 004 0 2 179 004
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 21 182 21 182
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 900 900
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 9 525 9 525
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 5 870 5 870
Mesebolt Bábszínház 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 344 344
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 11 000 11 000
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 000 3 000
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 19 431 19 431
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 612 612
Kulturális intézmények összesen 71 864 0 71 864
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 250 868 0 2 250 868
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kiadások összesen
AGORA Kulturális és Turisztikai Központ 279 530 0 279 530
ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház 33 969 0 33 969
Mesebolt Bábszínház 127 080 0 127 080
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar 391 956 0 391 956
Savaria Múzeum 459 219 0 459 219
Berzsenyi Dániel könyvtár 370 028 0 370 028

10. melléklet * 

11. melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 95 515 95 515
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 213 076 213 076
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 4 916 4 916
Egészségügyi intézmény összesen 313 507 0 313 507
Háziorvosi rendelők karbantartása 0 0
Drogellenes stratégiai feladatok 0 0
Egészség-hét 0 0
Egyéb rendezvények 650 650
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) 2 000 2 000
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000
Humán Civil ház 0 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 1 700 1 700
HPV védőoltás 9 136 9 136
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím 160 160
Szombathely a segítés városa program megvalósítása 22 100 22 100
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 74 080 0 74 080
Egészségügyi működési kiadások összesen 387 587 0 387 587
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 2 969 2 969
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 42 100 42 100
Egészségügyi intézmény összesen 45 069 0 45 069
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 432 656 0 432 656
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kiadások összesen
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 358 576 0 358 576

12. melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 454 277 454 277
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 181 927 181 927
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012.évi pénzmaradványából fedezett kiadás 3 779 3 779
Gyermekvédelmi intézmény összesen 639 983 0 639 983
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ 2 324 2 324
Helyettes szülői hálózat 300 300
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 1 500 1 500
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 4 124 0 4 124
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 644 107 0 644 107
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 9 687 9 687
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 2 711 2 711
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012.évi pénzmaradványából fedezett kiadás 34 34
Gyermekvédelmi intézmény összesen 12 432 0 12 432
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 656 539 0 656 539
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
Kiadások összesen
Egyesített Bölcsődei Intézmény 652 415 0 652 415

13. melléklet * 

14. melléklet

Polgármesteri Hivatal

ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
Polgármesteri Hivatal működés Polgármesteri Hivatal működés
Közhatalmi bevételek Személyi juttatások 902 426 902 426
Bírság bevétel 100 100 Munkaadókat terhelő járulékok 232 906 232 906
Igazgatási szolgáltatási díj 6 400 6 400 Dologi kiadások 238 551 238 551
Intézményi működési bevétel 0 0 Informatika 44 552 44 552
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele 5 000 5 000 Pénzeszköz átadás 18 690 18 690
Rendezvényszervezés (Csüszi) 6 000 6 000 Központi szünetmentes rendszer karbantartása 1 824 1 824
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele áfa visszaigénylés 2 580 2 580 Minőségirányítási rendszer 2 000 2 000
Áfa bevétel 3 450 3 450 Polgári védelem 1 600 1 600
Informatikai bevétel 283 283 Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása 6 350 6 350
Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 5 000 5 000 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése 73 068 73 068
Támogatásértékű működési bevétel 0 0 Áfa befizetés 5 180 5 180
Előző évi kiutalatlan támogatás 71115 71 115 Rendezvényszervezés (CSÜSZI) 6 102 6 102
Önkormányzati támogatás 0 0 Egyéb kiadás (ügygondnoki díj) 225 225
működés 1 468 701 1 468 701 Rehabilitációs hozzájárulás 12 000 12 000
Finanszírozási bevétel Közigazgatási keretrendszer működtetése 36 505 36 505
Pénzmaradvány 13 350 13 350
Összesen 1 581 979 0 1 581 979 Összesen 1 581 979 0 1 581 979
ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
Polgármesteri Hivatal felhalmozás Polgármesteri Hivatal felhalmozás
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Telefonközpont részlet fizetése 12 240 12 240
Előző évi kiutalatlan támogatás 26 492 26 492 Személygépkocsi csere 5 609 5 609
Önkormányzati támogatás 65 910 65 910 Hivatali működéshez eszközbeszerzés 2 026 2 026
Finanszírozási bevétel Informatikai eszközbeszerzés (létszámhoz szükséges) 4 374 4 374
Pénzmaradvány 0 0 Informatikai eszközbeszerzés 9 113 9 113
Központi szünetmentes rendszer felújítása 0 0
Boríték és csekknyomtató rendszer 15 000 15 000
Térinformatika III. ütem fejlesztés 8 500 8 500
Térinformatika II. ütem fejlesztés 9 524 9 524
Térképkészítő rendszer 7 149 7 149
Informatikai fejlesztések 2011-2014.évi stratégia alapján 6 013 6 013
Polgári védelem 639 639
Felhalmozási kiadások 7 229 7 229
Szoftver licence vásárlás 4 986 4 986
Összesen 92 402 0 92 402 Összesen 92 402 0 92 402
MINDÖSSZESEN 1 674 381 0 1 674 381 MINDÖSSZESEN 1 674 381 0 1 674 381
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

15. melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

Működési bevételek Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított Megnevezés III. sz. módosított
Javasolt
IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módo-
sítás
előirányzat
Intézményi működési bevételek Személyi juttatások 95 550 95 550
Egyéb saját műk. bevétel 800 800 Munkaadókat terhelő járulékok 21 826 21 826
Kamat bevétel 100 100 Dologi kiadások 36 844 36 844
Támogatásértékű működési bevétel 0 0 Pénzeszközátadás (2012.évi pénzmaradvány elvonás) 7 776 7 776
Előző évi kiutalatlan támogatás 11 659 11 659 Tartalék (2012.évi pénzmaradványhoz) 144 144
Önkormányzati támogatás
működés 149 581 149 581
Finanszírozási bevétel
Pénzmaradvány 0 0
Összesen 162 140 0 162 140 Összesen 162 140 0 162 140
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított Megnevezés III. sz. módosított
Javasolt
IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módo-
sítás
előirányzat
Önkormányzati támogatás 12 935 12 935 Felhalmozási kiadások 12 935 12 935
Összesen 12 935 0 12 935 Összesen 12 935 0 12 935
Mindösszesen 175 075 0 175 075 Mindösszesen 175 075 0 175 075
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

16. melléklet * 

17. melléklet

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 61 746 61 746
Közvilágitás 294 831 294 831
Összesen: 356 577 0 356 577
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 29 718 29 718
Érdekeltségi hozzájárulás 4 169 4 169
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 365 442 365 442
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása 15 500 15 500
Parkfenntartás 289 661 289 661
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 63 400 63 400
Vízhasználati díj 1 824 1 824
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 950 2 950
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek 2 500 2 500
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek 3 200 3 200
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 3 000
Szúnyogírtás 0 0
Don Bosco Művelődési Ház világítás 0 0
Folyékony hulladékgyűjtés 16 16
Légszenyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 1 308 1 308
Közvéleménykutatás - Biomassza erőmű
[285/2013. (V. 30.) kgy. hat.]
6 200 6 200
Városüzemeltetési tartalék (hóeltakarítás, kátyúzás) 38 873 38 873
összesen 827 761 0 827 761
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen 1 184 338 0 1 184 338
Környezetvédelmi kiadások 5 492 5 492
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 1 189 830 0 1 189 830
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

18. melléklet

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Burkolati jelek festése 18 498 18 498
Foltos bevonat 5 000 5 000
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 5 000 5 000
Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) 8 314 8 314
Hézagkiöntés 6 000 6 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 3 436 3 436
Hídfenntartás 11 028 11 028
Járdafenntartás 15 159 15 159
Jelzőlámpák 20 414 20 414
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 14 906 14 906
Kátyúzás 77 060 77 060
Kátyúkár - önerő biztosítása 1 531 1 531
Kerékpárútfenntartás 8 605 8 605
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása) 1 706 1 706
Közvilágítás 7 074 7 074
Külterületi utak fenntartása 974 974
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása) 26 285 26 285
Padkarendezés 6 107 6 107
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 4 069 4 069
Zárt csapadék csatorna fenntartása 18 841 18 841
Vízelnyelők tisztítása 13 381 13 381
Mindösszesen: 273 388 0 273 388
Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

19. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés III. sz. módosított Javasolt IV. sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Osztalék (VASIVIZ) 120 000 120 000
Lakáseladásból származó bevétel 80 000 80 000
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 730 000 730 000
Nyugdíjasok háza befizetés 12 876 12 876
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 67 288 67 288
Szennyvízrendszer üzemeltetési bevétele 93 561 93 561
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 103 725 0 1 103 725
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 404 399 404 399
Paragvári u. Általános Iskola felújítása és fejlesztése projekthez EU Önerő Alapból elnyert támogatás 8 873 8 873
5000 fő feletti városok adósságkonszolidációjából származó bevétel (állam által TÁMOGATOTT hitelek) 395 526 395 526
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 288 368 1 288 368
NYDOP - Történelmi régészeti városrész - II. ütem - Iseum rekonstrukció EU támogatás 83 918 83 918
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukciója projekthez uniós önerő támogatás 23 503 23 503
NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros 57 491 57 491
NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros - uniós önerő támogatás 14 574 14 574
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - EU 43 702 43 702
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - HAZAI 199 199
CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL 0 0
CENTROPE CAPACITY projekt - HAZAI,NEMZETI FORRÁSBÓL 0 0
Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 120 000 120 000
Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) 3 500 3 500
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú "Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 685 000 685 000
Paragvári u. Ált. Isk. felújítása és fejlesztése (korszerű környezet-korszerű tudás) pályázati (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat) 11 470 11 470
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 224 612 224 612
Szlovénia-Magyaro. Operatív prg. 2007-2013.megelőlegezett tám. visszatérítése - AGORA Szombathelyi Kulturális Központtól 16 500 16 500
Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele 3 899 3 899
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 1 692 767 0 1 692 767
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 10 000
Lakáskölcsöntörlesztés 45 000 45 000
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA
Zrt.-től átvett pénzeszköz
47 720 47 720
Ip. techn. épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2005. (13+2 lakás) 480 480
Szombathelyért Közalapítványtól - kamerarendszer kialakításához 9 285 9 285
Csuszka u. lakók befizetései felújításra 2 700 2 700
Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele 0 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 115 185 0 115 185
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák 7 356 7 356
GAMESZ 17 134 17 134
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 10 10
ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház 0 0
Mesebolt Bábszínház 0 0
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar 0 0
Savaria Múzeum 0 0
Berzsenyi Dániel könyvtár 19 431 19 431
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2 969 2 969
Egyesített Bölcsődei Intézmény 8 825 8 825
Vásárcsarnok 1 182 1 182
Közterület felügyelet 0 0
Polgármesteri Hivatal 26 492 26 492
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 83 399 0 83 399
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 995 076 0 2 995 076

20. melléklet * 

21. melléklet

Költségvetési szervek beruházásai és felújítási kiadásai

ezer forintban
Megnevezés III.sz. módosított Javasolt IV.sz. módosított
előirányzat módosítás előirányzat
Városi intézmény felújítási alap 26 090 26 090
Egyéb intézményi felújítások 125 125
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás 274 274
Összesen: 26 489 0 26 489

25. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére