Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókkal összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének a helyi adókról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-át módosító 1. §-a az alábbi szöveggel lép hatályba:

„1. § A 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az adó éves mértéke kereskedelmi egység esetén

a) 1-500 m2 adóalap esetén 1100 Ft/m2

b) 501-1000 m2 adóalap esetén 550 000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 1300 Ft/m2

c) 1001 m2 adóalaptól 1 200 000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 1600 Ft/m2.

(2) Az adó éves mértéke egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén - kivéve a gépjárműtárolót

a) 1-500 m2 adóalap esetén 850 Ft/m2

b) 501-1000 m2 adóalap esetén 425 000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 950 Ft/m2

c) 1001 m2 adóalaptól 900 000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 1100 Ft/m2.

(3) Az adó éves mértéke gépjárműtároló esetén 200 Ft/m2.

(4) Az adó éves mértéke tanműhely esetén 0 Ft/m2.

(5) Az adó éves mértéke új építésű építmény esetén a használatbavételi illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő első adóévben 0 Ft/m2.

(6) Az építmény jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedélytől eltérő használata esetén a magasabb adómértéket kell alkalmazni.””

3. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére