Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Szent Márton kártyáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Szent Márton kártyáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet nem lép hatályba.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére