Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a 2014. évre vonatkozó bevallások tekintetében alkalmazandók.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére