Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a reklám elhelyezés szabályairól szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1-2. § * 

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján, 2014. szeptember 11. napján 2000 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a már folyamatban lévő ügyek esetében is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére