Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 1.) rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. melléklet a-l pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar Dr. Gaál Róbert
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére