Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2012. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A 2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2012. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez helyébe a 2. melléklet lép.

3. § (1) *  E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. január 1. napján lép hatályba.

4. § A rendelet 1. melléklet III. (VÉDŐ) DÍJZÓNA 66. pontja (MMIK belső parkoló) hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére