Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2012. (IV. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3) bekezdés a) pontjában, 234. § (4) bekezdésében és 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró munkahelyi szakszervezet véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

  Vissza az oldal tetejére