Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati forrásátadásról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

  Vissza az oldal tetejére