Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában és a 234. § (4) bekezdésében és

a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró munkahelyi szakszervezet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére