Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-3. melléklet a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére