Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) - (2) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelet

a) 7. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 14. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 15. melléklete helyébe a 3. melléklet,

lép.

2. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. 07. 02.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet a 26/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

Intézményi térítési díj:

120 Ft/nap/fő

3.600 Ft/hónap/fő

2. melléklet a 26/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSŐDEI ÉTKEZÉS

Étkezési forma Intézményi térítési díj
(nyersanyagköltség + ÁFA)
gondozott gyermek esetén (négyszeri étkezés)
csak ebéd igénybevétele
515,- Ft/fő/nap
275,- Ft/fő/nap
alkalmazott ebéd 410,- Ft/fő/nap”

3. melléklet a 26/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI, KOLLÉGIUMI GYERMEKÉTKEZÉS

Óvodák Intézményi térítési díj
(nyersanyagköltség + ÁFA)
tízórai 105,- Ft/fő/nap
ebéd 355,- Ft/fő/nap
uzsonna 100,- Ft/fő/nap
összesen 560,- Ft/fő/nap
Általános iskolák
tízórai 150,- Ft/fő/nap
ebéd 430,- Ft/fő/nap
uzsonna 150,- Ft/fő/nap
összesen 730,- Ft/fő/nap
Középiskolák és kollégiumok
reggeli, tízórai 265,- Ft/fő/nap
ebéd 465,- Ft/fő/nap
uzsonna, vacsora 375,- Ft/fő/nap
összesen 1.105,- Ft/fő/nap
Óvodai diétás gyermeknorma
tízórai 125,- Ft/fő/nap
ebéd 425,- Ft/fő/nap
uzsonna 110,- Ft/fő/nap
összesen 660,- Ft/fő/nap
Általános iskolai diétás gyermeknorma
tízórai 185,- Ft/fő/nap
ebéd 515,- Ft/fő/nap
uzsonna 185,- Ft/fő/nap
összesen 885,- Ft/fő/nap
Középiskolai és kollégiumi diétás gyermeknorma
reggeli, tízórai 280,- Ft/fő/nap
ebéd 515,- Ft/fő/nap
uzsonna, vacsora 390,- Ft/fő/nap
összesen 1.185,- Ft/fő/nap”

  Vissza az oldal tetejére