Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet 2016. január 2. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére