Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2012. (IV. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában és a 234. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró munkahelyi szakszervezet véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére