Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

Záró rendelkezés

3. § E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére