Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. melléklet szerinti területre változtatási tilalmat rendel el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A területi lehatárolás szerint változtatási tilalommal érintett ingatlanok:

01048/152; 01048/150; 01048/148; 01048/146; 01045/10-11; 01045/13; 01045/15-20; 0993/26; 0993/1-3; 0980; 0989/5; 0989/7-31; 0989/39-55;


  Vissza az oldal tetejére