Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A helyi népszavazást a polgármesternél legalább 7 000 választópolgár kezdeményezheti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére