Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában és a 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 200. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró munkahelyi szakszervezet véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére