Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén

a) egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az alapellátáshoz kapcsolódó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) ügyeleti ellátásra,

b) iskola-egészségügyi ellátásra (iskolaorvosokra, iskolavédőnőkre és iskola-fogorvosokra).

2. § E rendelet alkalmazásában

1. egészségügyi alapellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások összessége,

2. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató.

3. § Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás keretében 35 háziorvosi, 16 házi gyermekorvosi, 18 fogorvosi, 24 területi védőnői, 14 iskola-védőnői, 4 iskola-egészségügyi ellátás teljes munkaidős, 16 iskola-egészségügyi ellátás részmunkaidős körzetet jelöl ki számjegyekkel elnevezve.

4. § Szombathely Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteit

a) a felnőtt háziorvosi szolgálat tekintetében az 1. melléklet

b) a házi gyermekorvosi szolgálat tekintetében a 2. melléklet

c) a fogorvosi szolgálat tekintetében a 3. melléklet

d) a központi orvosi és fogorvosi ügyelet tekintetében a 4. melléklet

e) a védőnői szolgálat tekintetében az 5. melléklet

f) a teljes munkaidős iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a 6. melléklet

g) a részmunkaidős iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a 7. melléklet

tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Felnőtt háziorvosi szolgálat kötelező ellátási területe

Körzetszám: 01

Rendelő: Szombathely, Rumi u. 74.

Akácfa utca

Almássy László utca

Bádonfa utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Csalogány utca

Erdősi Szilveszter János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Határőr utca

Izsó Miklós utca

Mészáros Lőrinc utca

Orion utca

Oroszlán utca

Paál László utca

Rák utca

Rumi külső út 01-63

Rumi külső út 02-42

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szent István király utca

Tárogató utca

Vadász utca

Vízmellék utca

Körzetszám: 02

Rendelő: Szombathely, Rumi u. 74.

Acsádi Ignác utca

Álmos vezér utca

Bányász utca

Bendefy László utca

Bükkfa utca

Előd vezér utca

Gesztenyefa utca

Hermán utca

Hétvezér utca

Ifjúság utca

Kandó Kálmán utca

Károly Róbert utca 31-47

Károly Róbert utca 16-38

Komárom utca

Kond vezér utca

Nyárfa utca

Ond vezér utca

Orbán Balázs utca

Ovad utca

Páfrány utca

Rumi út 278-338

Rumi út 233-299

Szabó Ervin utca

Szántó Kovács János utca

Szent Gellért utca 38-47

Szent Gellért utca 60-64

Tamási Áron utca

Tölgyfa utca

Török Ignác utca

Vas Gereben utca

Körzetszám: 03

Rendelő: Szombathely, Rumi u. 74.

Diófa utca

Fogaras utca

Gábor Áron utca 01-27

Hársfa utca

Jászai Mari utca 05-49

Jászai Mari utca 06-40

Kismarton utca

Körösi Csoma Sándor utca

Kunc Adolf utca

Móra Ferenc utca 25-47

Móra Ferenc utca 14-18

Országh László utca

Újvilág utca 29

Újvilág utca 26-44

Körzetszám: 04

Rendelő: Szombathely, Rumi u. 74.

Felsőbüki Nagy Pál utca 13-53

Felsőbüki Nagy Pál utca 18-74

Gábor Áron utca 02-54

Kazinczy Ferenc utca

Liliom utca

Móra Ferenc utca 01-47

Móra Ferenc utca 02-16

Nagy Lajos király utca

Őrség utca

Pásztor utca

Rákóczi Ferenc utca 59-79

Rákóczi Ferenc utca 78-110

Rumi út 31-231

Rumi út 42-276

Százhold utca 11-43

Százhold utca 14-44

Szent Gellért utca 01-37

Szent Gellért utca 02-58

Szőlős utca

Szőllősi sétány 01-25

Szőllősi sétány 22-36

Újvilág utca 01-27

Újvilág utca 02-24

Vasvári Pál utca

Vitéz utca

Körzetszám: 05

Rendelő: Szombathely, Jáki u. 35.

Avar utca

Ádám László utca

Erdei iskola utca

Európa park

Gyimesi Szilárd utca

Győrffy István utca

Karmelita utca

Katona József utca

Kismezei utca

Középhegyi út 01

Madách Imre utca

Matók Leó utca

Nárai utca

Somlai Artúr utca

Szigligeti Ede utca

Szőlőhegy utca

Táncsics Mihály utca

Körzetszám: 06

Rendelő: Szombathely, Jáki u. 35.

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Asbóth József utca

Áprily Lajos utca

Batsányi János utca

Bernstein Béla utca

Bertalan Árpád utca

Bodányi Ödön utca

Brenner Tóbiás körút

Csató Béla utca

Döbrentei Gábor utca

Dukai Takách Judit utca

Dr. Reismann Adolf utca

Erkel Ferenc utca

Fadrusz János utca

Fábián Gyula utca

Ferenczy István utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Hajnóczy József utca

Halastó utca

Hattyú utca

Huszt utca

Irinyi János utca

Jászi Oszkár utca

Jékely Zoltán utca

Kulcsár István utca

Külső Pozsonyi út

Kürtös utca

Laky Demeter utca

Lőportár utca

Margaréta utca

Nagyvárad utca

Nárai Külső út

Németh Pál utca

Péterffy Sándor utca

Radnóti Miklós utca

Rajczy Imre utca

Rauscher Miksa utca

Rába utca

Reismann János utca

Rozmaring utca

Sárosi Gyula utca

Sorokmajor utca

Szász Béla utca

Tarczai Lajos utca

Temesvár utca

Termelők útja

Tóth István park

Tóth István utca

Tömjénhegy utca

Vadvirág utca

Varasdy Károly utca

Vidos József utca

Zalai Tóth János utca

Körzetszám: 07

Rendelő: Szombathely, Jáki u. 35.

Bethlen Gábor utca

Csatár utca

Dudás József utca

Hosszú utca

Jáki út

Körmendi út 17-55

Körmendi út 26-102

Pohl-tó utca

Szalézi tér

Tinódi Lantos Sebestyén utca

Körzetszám: 08

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Balogh Gyula utca

Béri Balog Ádám utca

Gyurits Antal utca

Hajnal utca

Hunyadi János utca 32- vel kezdődően a páros oldal

Hunyadi János utca 33-51/A

Jurisich Miklós utca

Károlyi Antal utca

Kenyérvíz utca

Nyár utca

Ősz utca

Pázmány Péter utca páros oldal

Tavasz utca

Körzetszám: 09

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

56-osok tere

Király utca 01-17

Király utca 02-08

Savaria tér

Szelestey László utca 21-33

Szelestey László utca 20-30

Széll Kálmán utca 01-25

Széll Kálmán utca 02-20

Vörösmarty Mihály utca 11-41

Vörösmarty Mihály utca 20-58

Wesselényi Miklós utca 05-27

Wesselényi Miklós utca 12-36

Körzetszám: 10

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Dr. Pável Ágoston sétány

Gyöngyösparti sétány

Kis utca

Kisfaludy Sándor utca

Nádasdy Ferenc utca 01-15

Nádasdy Ferenc utca 02-14

Szent Márton utca 38-40

Szent Márton utca 13-75

Széll Kálmán utca 27-51

Széll Kálmán utca 22-54

Vasút utca 01-05

Vasút utca 02-04

Vörösmarty Mihály utca 01-09

Vörösmarty Mihály utca 02-18

Wesselényi Miklós utca 01-03

Wesselényi Miklós utca 02-10

Körzetszám: 11

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Átkötő út

Csepregi úti dűlő

Csokonai Vitéz Mihály utca

Eötvös Lóránd utca

Éhen Gyula tér

Garai János utca

Gárdonyi Géza utca

Kölcsey Ferenc utca

Lovas utca

Mikszáth Kálmán utca

Nádasdy Ferenc utca 17-45

Nádasdy Ferenc utca 16-32

Pinkafői utca

Söptei út

Szelestey László utca 35-67

Szelestey László utca 32-62

Tücsök major

Vasút utca 07-43

Vasút utca 06-22

Vasúti őrház

Welther Károly utca

Körzetszám: 12

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Aréna utca

Barátság utca 01-37

Bercsényi Miklós utca

Gyöngyös utca

Hunyadi János utca 01-31

Hunyadi János utca 02-30

Kinizsi Pál utca

Nádor utca

Szent Erzsébet tér

Szent Márton utca 02-24

Szent Márton tér

Szőkeföldi utca

Újvári Ede utca

Vak Bottyán utca

Zrínyi Ilona utca 31-39

Körzetszám: 13

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Barátság utca páros oldala

Mikes Kelemen utca

Négyesi utca 05-15

Pázmány Péter kőrút páratlan oldala

Szent Flórián kőrút 01-11

Szent Flórián kőrút 02-06

Taschler József utca

W(lder Alajos utca

Körzetszám: 14

Rendelő: Szombathely, Selmec u. 1.

Acél utca

Alkotás utca

Bártfa utca

Hámor utca

Henger utca

Ipar utca

Jegenye utca

Kassa utca

Körmöc utca

Kötő utca

Lőcse utca

MÁV Hatházak

Nyitra utca

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Sas utca

Selmec utca

Selyemrét utca

Szövő utca

Vámház utca

Vas utca

Zanati út 01-29

Körzetszám: 15

Rendelő: Szombathely, Selmec u. 1.

Áfonya utca

Bogáncs utca

Brassó utca

Bálványkő utca

Boglárka utca

Csaba utca

Csillag utca

Eper utca

Fenyő utca

Holdsugár utca

Ikervár utca

Ipari út

Jávor utca

Kikelet utca

Kolozsvár utca

Korpás utca

Kökényesi utca

Körtés utca

Mérleg utca

Napsugár utca

Pálya utca

Rozsnyó utca

Sági út

Sárd-ér utca

Sárd-éri vízmű

Sárvár utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Sziget utca

Tátika utca

Toroczkó utca

Trafó állomás (Vépi úti)

Üstökös utca

Varasd utca

Vásártér utca

Vénusz utca

Vépi út

Zanati út 02-50

Zanati út 54-172 (Zanati városrész)

Zanati út 31-139 (Zanati városrész)

Körzetszám: 16

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Aranypatak utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Dob utca

Dombtető utca

Dugovics Titusz utca

Egressy Béni utca

Gyöngyvirág utca

Kárpáti Kelemen utca 83-91

Kárpáti Kelemen utca 90-126

Kelemen major

Kenderesi utca

Kilátó út

Lejtő sétány

Márton Áron utca

Oladi vasútállomás

Orgona utca

Pálos Károly utca

Rigóvölgyi út

Rohonci út 13-39

Sip utca

Szinese major

Szűrcsapó utca 27-41

Szűrcsapó utca 28-34

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Körzetszám: 17

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Akacs Mihály utca 41-85

Akacs Mihály utca 44-84

Bartók Béla körút 01-37

Bartók Béla körút 02-38

Bolyai János utca 01-03

Bolyai János utca 02-08

Engels Frigyes utca 55-83

Engels Frigyes utca 54-60

Forró utca

Hargita utca

Rohonci út 01

Rohonci út 02-40

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca 51-89

Szabó Miklós utca 62-96

Szegedy Györgyné utca

Körzetszám: 18

Rendelő: Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Angolkert utca

Angyal utca

Áchim András utca

Bárdos Alice utca

Csepy Dömötör utca

Dolgozók útja

Dozmat utca

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Kodály Zoltán utca 02-24

Komlósi Ferenc utca

Lancsics Bonifác utca

Liget utca

Marlovics tanya

Meggyvágó utca

Nádtó utca

Nagy László utca

Potyondi utca

Szarka Zoltán utca

Szenczy Imre utca

Szélkerék utca

Szigeti Kilián utca

Torony utca

Weöres Sándor utca

Körzetszám: 19

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Bartók Béla körút 40 A.B.C.D.E.F.G.

Perintparti sétány

Rohonci u. út 03-11

Rohonci u. út 42-52

Szűrcsapó utca 36-40

Körzetszám: 20

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Apáczai Csere János sétány

Bakó József utca

Faludi Ferenc utca

Gazdag Erzsi utca

Kassák Lajos utca

Kodály Zoltán utca 01-35

Kodály Zoltán utca 26-40

Simon István utca

Körzetszám: 21

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Akacs Mihály utca 01-39

Akacs Mihály utca 02-42

Batthyány tér

Deák Ferenc utca 23-59

Deák Ferenc utca 20-78

Dr. István Lajos körút

Dr. Fodor József tér

Dr. Pető Ernő utca

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Engels Frigyes utca 01-53

Engels Frigyes utca 02-52 (és) 62-64

Horváth Boldizsár körút

Kertész utca

Lipp Vilmos utca

Paragvári utca 01-59

Paragvári utca 02-28

Patak utca

Szabó Miklós utca 01-49

Szabó Miklós utca 02-38 (és) 52-60

Tóth Géza tér

Körzetszám: 22

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Alsóőr utca

Bocskai István körút

Borostyánkő utca

Deák Ferenc utca 01-03

Deák Ferenc utca 02-12

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Hadnagy utca

Késmárk utca

Kiss János utca

Koncz János utca

Léka utca

Losonc utca

Márkus Emilia utca

Semmelweis Ignác utca

Sugár út

Tarcsa utca

Tószer tér

Vörösvár út

11-es Huszár út 01-145

11-es Huszár út 02-140

Körzetszám: 23

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Báthori István utca

Domonkos utca

Dr. Antall József tér

Honvéd út

Honvéd tér

Hübner János utca

Király utca 21-37

Király utca 10-16

Karinthy Frigyes utca

Kórház köz

Kőszegi utca

Liszt Ferenc utca

Malom utca

Markusovszky Lajos utca

Március 15.-e tér

Mártirok tere

Petőfi Sándor utca 39-51

Petőfi Sándor utca 12-38

Szelestey László utca 01-19

Szelestey László utca 02-18

Körzetszám: 24

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Ariadné utca

Bajnok utca

Barabás Miklós utca

Bánó István utca

Bárdosi Németh János utca

Concordia utca

Demeter utca

Diana utca

Élmunkás utca

Farkas Károly utca

Fortuna utca

Galamb utca

Galamb József utca

Glória utca

Herman Ottó utca

Hollósy Simon utca

Justitia utca

Kalló utca

Kemény Zsigmond utca

Kéthly Anna utca

Kós Károly utca

Luna utca

Május 1. utca

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Pipacs utca

Prága utca

Repülők útja

Silvana utca

Stettner Lajos utca

Stromfeld Aurél utca

Székely Bertalan utca

Teleki Blanka utca

Vályi Péter utca

Verseny utca

Verseny utca folytatása

Vesta utca

Viktória utca

Körzetszám: 25

Rendelő: Szombathely, Váci Mihály u. 3.

Benczúr Gyula utca 05-37

Benczúr Gyula utca 08-38

Benedek Elek utca 07-14

Haladás utca

Jázmin utca

Kaposi János utca

Levendula utca

Muskátli utca

Nefelejcs utca

Szegfű utca

Vadrózsa utca

Váci Mihály utca 11-51

Váci Mihály utca 12-56

Viola utca

Vízöntő utca 01-09

Vízöntő utca 02-42

Körzetszám: 26

Rendelő: Szombathely, Váci Mihály u. 3.

Bem József utca 23-31

Bem József utca 04

Bolyai János utca 05-13

BoIyai János utca 10-92

Szűrcsapó utca 22-26

Váci Mihály utca 53-65

Körzetszám: 27

Rendelő: Szombathely, Váci Mihály u. 3.

Benczúr Gyula utca 01-03

Benczúr Gyula utca 02-06

Bezerédi Amália utca

Dr. Palkó István köz

Hazatius Ferenc utca

Irottkő utca

Paragvári utca 61-79

Paragvári utca 30-86

Rumi Rajki István utca

Szent Imre herceg útja 01-09

Szent Imre herceg útja 02-04

Szófia utca

Uzsoki utca

Váci Mihály utca 07-09

Váci Mihály utca 02-10

Vereczkei utca

11-es Huszár út 147-151

11-es Huszár út 142-152

Körzetszám: 28

Rendelő: Szombathely, Váci Mihály u. 3.

Arad utca

Bertalanffy Miklós utca

Béke tér

Békefi Antal sétány

Brigád utca

Búzavirág utca

Ciklámen körút

Csikor Elemér utca

Csók István utca

Csupor villa

Damjanich János utca

Görgey Artúr utca

Hóvirág utca

Ibolya köz

Kert utca

Maros utca

Mészáros József utca

Munkácsy Mihály utca

Nagyszombat tér

Németh László utca

Öntő utca

Petúnia utca

Rezeda utca

Rózsa köz

Saághy István utca

Senyefai utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szent Imre herceg útja 11-221

Szent Imre herceg útja 06-166

Szerb Antal utca

Temető utca

Tolnay Sándor utca

Tulipán út

Vajdahunyad tér

Várkonyi István utca

Veres Péter utca

Vízöntő utca 44-48

11-es Huszár út 153-195

11-es Huszár út 154-198

Körzetszám: 29

Rendelő: Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Bem József utca 06-18

Rohonci út 56-66

Váci Mihály utca 58-74

Körzetszám: 30

Rendelő: Szombathely, Váci Mihály u. 3.

Bem József utca 01-21

Bem József utca 02

Benedek Elek utca 01-05

Benedek Elek utca 02-06

Szűrcsapó utca 01-21

Szűrcsapó utca 02-20

Körzetszám: 31

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

48-as tér

Ady Endre tér

Belsikátor

Berzsenyi Dániel tér

Brutscher József utca

Esze Tamás utca

Fő tér

Hefele Menyhért utca

Hollán Ernő utca

Kiskar utca 01-09

Kiskar utca 02-14

Kossuth Lajos utca 33-35

Külsikátor

Magyar László utca

Mindszenty József tér

Nagykar utca

Petőfi Sándor utca 01-35

Petőfi Sándor utca 02-08

Sörház utca

Szent Quirinus sétány

Széchenyi István utca

Szily János utca

Szinyei Merse Pál utca

Uránia udvar

Vár köz

Körzetszám: 32

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Szent II. János Pál pápa utca

Arany János utca

Árpád út

Babér utca

Badacsony utca

Béke utca

Boldog Brenner János liget

Bors utca

Brenner János utca

Citrom utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dr. Frank Kálmán utca

Falunagy utca

Fátra utca

Fürdő utca

Gagarin út

Géfin Gyula utca

Gotthárd utca

Gömör utca

Gyömbér utca

Homok utca

Izsóp utca

Jégpince út

Jókai Mór utca

József Attila utca

Kapor utca

Kálvária utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca 01-81

Kárpáti Kelemen utca 02-88

Kétrózsa köz

Kömény utca

Középhegyi út

Kunos Endre utca

Lajta utca

Lendvai Ernő utca

Málna utca

Mátra utca

Mélykúti földek dűlő

Menta utca

Nótárius utca

Picege utca

Reviczky Gyula utca

Rákosi Jenő utca

Retek utca

Szedres utca

Sáfrány utca

Szamóca utca

Szent István park

Szent László király utca

Tátra utca

Tárkony utca

Tompa Mihály utca

Torma utca

Vikárius utca

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Zsálya utca

Körzetszám: 33

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Babits Mihály utca

Balassi Bálint utca

Bejczy István utca

Bürü utca

Fraknó utca

Hock János utca

Juhász Gyula utca

Kiskar utca 13-15

Kiskar utca 24-28

Kossuth Lajos utca 01-31 (és) 37-39

Kossuth Lajos utca 02-10 (és) 14-30

Kosztolányi Dezső utca

Légszeszgyár utca

Mátyás király utca 01-31

Mátyás király utca 02-32

Móricz Zsigmond utca

Rákóczi Ferenc utca 01-25

Rákóczi Ferenc utca 02-26

Sorok utca

Thököly Imre utca

Tóth Árpád utca

Vajda János utca

Zrínyi Ilona utca 01-29

Zrínyi Ilona utca 02-16

Körzetszám: 34

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Budai Nagy Antal utca

Csapó utca

Dózsa György utca

Felsőbüki Nagy Pál utca 01-11

Felsőbüki Nagy Pál utca 02-16

Hajdú utca utca

Igló utca

Jászai Mari utca 02-04

Károly Róbert utca 01-29

Károly Róbert utca 02-14/ A-G

Károlyi Gáspár tér

Kodolányi János utca

Körmendi út 01-11

Körmendi út 02-24

Muraszombat utca

Németújvár utca 15-25

Németújvár utca 12-18

Óperint utca

Rumi út 02-40

Szabadságharcos utca

Szalónak utca 13-33

Szalónak utca 20-36

Százhold utca 01-09

Százhold utca 02-12

Körzetszám: 35

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Felsőőr utca

Jászai Mari utca 01-03

Krúdy Gyula utca

Mátyás király utca 33-53

Mátyás király utca 34-46

Négyesi utca 01-03

Négyesi utca 02-06

Németújvár utca 01-13

Németújvár utca 02-10

Rákóczi Ferenc utca 27-57

Rákóczi Ferenc utca 28-76

Rumi út 01-29

Szalónak utca 02-04

Szent Flórián körút 13-59

Szent Flórián körút 08-22

Szőllősi sétány 02-20

2. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Házi gyermekorvosi szolgálat kötelező ellátási területe

Körzetszám: 01

Rendelő: Szombathely Jáki u. 35.

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Áprily Lajos utca

Asbóth József utca

Batsányi János utca

Bernstein Béla utca

Bertalan Árpád utca

Bethlen Gábor utca

Bodányi Ödön utca

Csatár utca

Csató Béla utca

Csupor villa

Döbrentei Gábor utca

Dukai Takách Judit utca

Dr. Reismann Adolf utca

Erkel Ferenc utca

Fadrusz János utca

Fábián Gyula utca

Ferenczy István utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Hajnóczy József utca

Halastó utca

Hattyú utca

Hosszú utca

Irinyi János utca

Jáki út

Jászi Oszkár utca

Jékely Zoltán utca

Károly Róbert utca 03-29

Kulcsár István utca

Körmendi út 38-88

Külső Pozsonyi út

Kürtös utca

Lőportár utca

Margaréta utca

Nagyvárad utca

Nárai Külső út

Németh Pál utca

Péterffy Sándor utca

Pohl - tó utca

Radnóti Miklós utca

Rajczy Imre utca

Rauscher Miksa utca

Rába utca

Reismann János utca

Rozmaring utca

Sárosi Gyula utca

Sorokmajor utca

Szász Béla utca

Temesvár utca

Termelők útja

Tinódi L. Sebestyén utca

Tóth István park

Tóth István utca

Tömjénhegy utca

Vadvirág utca

Varasdy Károly utca

Vasúti őrház

Vidos József utca

Zalai Tóth János utca

Körzetszám: 02 -

Körzetszám: 03

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 10.

Acsádi Ignác utca

Akácfa utca

Almássy László utca

Álmos vezér utca

Bádonfa utca

Bányász utca

Bendefy László utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Bükkfa utca

Csalogány utca

Előd vezér utca

Erdősi Sylvester János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Gesztenyefa utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Határőr utca

Hermán utca

Hétvezér utca

Ifjúság utca

Izsó Miklós utca

Kandó Kálmán utca

Komárom utca

Kond vezér utca

Liliom utca

Mészáros Lőrinc utca

Móra Ferenc utca

Nagy Lajos király utca

Nyárfa utca

Ond vezér utca

Orion utca

Orbán Balázs utca

Oroszlán utca

Országh László utca

Ovad utca

Paál László utca

Páfrány utca

Pásztor utca

Rák utca

Rumi Külső út 57-231

Rumi Külső út 90-340

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szabó Ervin utca

Szántó Kovács János utca

Szent István király utca

Szőlős utca

Tamási Áron utca

Tárogató utca

Tátika utca

Tölgyfa utca

Török Ignác utca

Újvilág utca

Vadász utca

Vas Gereben utca

Vízmellék utca

Körzetszám: 04

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 10.

Batthyány tér

Budai Nagy Antal utca

Csapó utca

Diófa utca

Felsőbüki Nagy Pál utca

Fogaras utca

Gábor Áron utca

Hajdú utca

Hársfa utca

Igló utca

Jászai Mari utca

Károly Róbert utca 31-47

Károly Róbert utca 14/ A-G., 16-38

Kazinczy Ferenc utca

Kismarton utca

Kodolányi János utca

Körösi Csoma Sándor utca

Krúdy Gyula utca

Kuncz Adolf utca

Légszeszgyár utca

Mátyás király út

Négyesi utca 01 (és) 03/A; 03-15

Négyesi utca 02-06

Németújvár utca

Őrség utca

Rákóczi Ferenc utca 01/B-31; 35-79

Rákóczi Ferenc utca 04-110

Szalónak utca

Százhold utca

Szent Gellért utca 01-47

Szent Gellért utca 02-64

Szőllősi sétány

Vasvári Pál utca

Vitéz utca

Körzetszám: 05

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Aréna utca

Balogh Gyula utca

Barátság utca

Bejczy István utca

Belsikátor

Bercsényi Miklós utca

Béri Balogh Ádám utca

Fő tér

Gyöngyös utca

Gyöngyösparti sétány

Hunyadi János utca

Jurisich Miklós utca

Kinizsi Pál utca

Kis utca

Nádor utca

Pázmány Péter körút 01-25

Savaria tér

Sebes György utca

Szent Márton utca

Szent Márton tér

Szőkeföldi utca

Taschler József utca

Thököly Imre utca

Újvári Ede utca

Uránia udvar

Vak Bottyán utca

Zrínyi Ilona utca

Wälder Alajos utca

Körzetszám: 06

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Acél utca

Alkotás utca

Áfonya utca

Bálványkő utca

Bártfa utca

Bogáncs utca

Boglárka utca

Brassó utca

Csaba utca

Csillag utca

Eper utca

Fenyő utca

Gyurits Antal utca

Hajnal utca

Hámor utca

Henger utca

Holdsugár utca

Ikervár utca

Ipar utca

Ipari út

Jávor utca

Jegenye utca

Kassa utca

Károlyi Antal utca

Kenyérvíz utca

Kikelet utca

Kolozsvár utca

Korpás utca

Kökényesi utca

Körmöc utca

Körtés utca

Kötő utca

Lőcse utca

MÁV Hatházak

Mérleg utca

Mikes Kelemen utca

Napsugár utca

Nyár utca

Nyitra utca

Ősz utca

Pálya utca

Pázmány Péter körút 02-64

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Rozsnyó utca

Sas utca

Sági út

Sárdi-ér utca

Sárd-éri vízmű

Sárvár utca

Selmec utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Sziget utca

Szövő utca

Tavasz utca

Toroczkó utca

Trafóállomás

Vépi út

Üstökös utca

Vas utca

Varasd utca

Vámház utca

Vásártér utca

Vénusz utca

Vépi út

Zanati út

Zanati - Külső

Körzetszám: 07

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

48-as tér

Arany János utca

Avar utca

Ádám László utca

Bagolyvári sétány

Berzsenyi Dániel tér

Boldog Brenner János liget

Bolyai János utca 01-03

Bolyai János utca 02-08

Brenner János utca

Dózsa György utca

Erdei iskola

Erdei iskola utca

Esze Tamás utca

Európa park

Géfin Gyula utca

Gömör utca

Gyimesi Szilárd utca

Hefele Menyhért utca

Jégpince út

Jókai Mór utca

József Attila utca

Kálvária utca

Karmelita utca

Károlyi Gáspár tér

Katona József utca

Kétrózsa köz

Kiskar utca

Körmendi út 01-09

Körmendi út 02-36

Kossuth Lajos utca

Középhegyi út

Külsikátor

Matók Leó utca

Mélykúti földek dűlő

Mindszenty József tér

Nagykar utca

Nárai utca

Óperint utca

Picege utca

Rákosi Jenő utca

Somlay Artúr utca

Szabadságharcos utca

Szent Erzsébet tér

Szent István park

Szent László király utca

Szent Quirinus sétány

Széchenyi István utca

Szinyei Merse Pál utca

Szőlőhegy utca

Táncsics Mihály utca

Tompa Mihály utca

Vár köz

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Körzetszám: 08

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Babits Mihály utca

Balassi Bálint utca

Brenner Tóbiás körút

Bürü utca

Dudás József utca

Felsőőr utca

Fraknó utca

Győrffy István utca

Hock János utca

Huszt utca

Juhász Gyula utca

Károly Róbert utca 01-01/A

Károly Róbert utca 02-14; 14/A-B

Kismezei utca

Kosztolányi Dezső utca

Laky Demeter utca

Madách Imre utca

Móricz Zsigmond utca

Muraszombat utca

Rumi út 01-55

Rumi út 02-86

Sorok utca

Szalézi tér

Szent Flórián körút

Szigligeti Ede utca

Tarczai Lajos utca

Tóth Árpád utca

Vajda János utca

Körzetszám: 09

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Arad utca

Bajnok utca

Barabás Miklós utca

Bánó István utca

Benczúr Gyula utca

Bertalanffy Miklós utca

Béke tér

Békefi Antal sétány

Brigád utca

Búzavirág utca

Ciklámen körút

Csikor Elemér utca

Csók István utca

Damjanich János utca

Farkas Károly utca

Galamb utca

Görgey Artúr utca

Haladás utca

Herman Ottó utca

Hóvirág utca

Ibolya köz

Jázmin utca

Kalló utca

Kaposi János utca

Kert utca

Levendula utca

Maros utca

Mészáros József utca

Munkácsy Mihály utca

Muskátli utca

Nagyszombat tér

Nefelejcs utca

Németh László utca

Öntő utca

Petúnia utca

Pipacs utca

Prága utca

Rezeda utca

Rózsa köz

Rumi Rajki István utca

Saághy István utca

Senyefai utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szegfű utca

Szent Imre herceg útja

Szerb Antal utca

Székely Bertalan utca

Szófia utca

Temető utca

Tolnay Sándor utca

Tulipán utca

Uzsoki utca

Váci Mihály utca 63-65

Váci Mihály utca 36-74

Vadrózsa utca

Vajdahunyad tér

Várkonyi István utca

Veres Péter utca

Viola utca

Vízöntő utca

Körzetszám: 10

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc utca 3.

Alsóőr utca

Ariadné utca

Bárdosi Németh János utca

Bezerédi Amália utca

Concordia utca

Demeter utca

Diana utca

Élmunkás utca

Fortuna utca

Galamb József utca

Glória utca

Hollósy Simon utca

Irottkő utca

Justitia utca

Kemény Zsigmond utca

Kéthly Anna utca

Kós Károly utca

Luna utca

Május 1. utca

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Repülők útja

Silvana utca

Stettner Lajos utca

Stromfeld Aurél utca

Tarcsa utca

Teleki Blanka utca

Vályi Péter utca

Vereczkei utca

Verseny utca

Verseny utca folytatása

Vesta utca

Viktória utca

Vörösvár utca

11-es Huszár út 90-114 (és) 120-198

11-es Huszár út 119-225

Körzetszám: 11

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc utca 3.

56-osok tere

Dr. Fodor József tér

Dr. Pável Ágoston sétány

Dr. Pető Ernő utca

Eötvös Lóránd utca

Éhen Gyula tér

Garai János utca

Király utca

Kisfaludy Sándor utca

Malom utca

Mártírok tere

Nádasdy Ferenc utca

Szelestey László utca

Széll Kálmán utca

Vasút utca

Vörösmarty Mihály utca

Welther Károly utca

Wesselényi Miklós utca

Körzetszám: 12

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Apáczai Csere János sétány

Áchim András utca

Bárdos Alice utca

Angolkert utca

Bem József utca 01-09

Benedek Elek utca 01-14

Csepy Dömötör utca

Dr. Palkó István köz

Dozmat utca

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Faludi Ferenc utca 10-12

Kassák Lajos utca 02-20

Kodály Zoltán utca 15-35

Kodály Zoltán utca 26-40

Komlósi Ferenc utca

Lancsics Bonifác utca

Oladi vasútállomás

Paragvári utca 47-79

Paragvári utca 32-86

Simon István utca

Szélkerék utca

Szenczy Imre utca

Szigeti Kilián utca

Szinese major

Szűrcsapó utca 02-06

Torony utca

Váci Mihály utca 03-55

Váci Mihály utca 02-34

Weöres Sándor utca

Körzetszám: 13

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc utca 3.

Ady Endre tér

Átkötő út

Báthori István utca

Bocskai István körút

Borostyánkő utca

Brutscher József utca

Csepregi úti dűlő

Csokonai Vitéz Mihály utca

Deák Ferenc utca

Domonkos utca

Dr. Antall József tér

Dr. István Lajos körút

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Fürdő utca

Gagarin út

Gárdonyi Géza utca

Gotthárd utca

Hadnagy utca

Hollán Ernő utca

Honvéd út

Honvéd tér

Horváth Boldizsár körút

Hübner János utca

Karinthy Frigyes utca

Kenderesi utca

Kertész utca

Késmárk utca

Kiss János utca

Koncz János utca

Kórház köz

Kölcsey Ferenc utca

Kőszegi utca

Kunos Endre utca

Léka utca

Lipp Vilmos utca

Liszt Ferenc utca

Losonc utca

Lovas utca

Magyar László utca

Markusovszky Lajos utca

Március 15. tér

Márkus Emília utca

Mikszáth Kálmán utca

Paragvári utca 01-43

Paragvári utca 02-30

Patak utca

Petőfi Sándor utca

Pinkafői utca

Reviczky Gyula utca

Rohonci utca 02-36

Semmelweis Ignác utca

Söptei út

Sörház utca

Sugár út

Szily János utca

Tószer tér

Tóth Géza tér

Tücsök major

Wesselényi út 38. A.-B.-C.-D.

11-es Huszár út 01-117

11-es Huszár út 02-88 (és a) 118. A.-B.-C.

Körzetszám: 14

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Akacs Mihály utca

Bartók Béla körút 01-37

Bartók Béla körút 02-40

Bolyai János utca 05-13

Bolyai János utca 10-90

Engels Frigyes utca

Forró utca

Hargita utca

Hazatius Ferenc utca

Kassák Lajos utca 03-11

Kassák Lajos utca 22 -től páros oldal (kivéve a 24)

Kodály Zoltán utca 12-16

Perintparti sétány

Rohonci utca 05-39

Rohonci utca 38-52

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca

Szegedi Györgyné utca

Szűrcsapó utca 01-41

Szűrcsapó utca 08-40

Körzetszám: 15

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Szent II. János Pál pápa utca

Angyal utca

Aranypatak utca

Árpád utca

Babér utca

Badacsony utca

Béke utca

Boróka utca

Bors utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Citrom utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dob utca

Dolgozók útja

Dombtető utca

Dr. Frank Kálmán utca

Dr. Pálos Károly utca

Dugovics Titusz utca

Egressy Béni utca

Falunagy utca

Fátra utca

Gyömbér utca

Gyöngyvirág utca

Homok utca

Izsóp utca

Kapor utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca

Kelemen major

Kilátó út

Kömény utca

Lajta utca

Lejtő sétány

Lendvai Ernő utca

Liget utca

Márton Áron utca

Mátra utca

Málna utca

Meggyvágó utca

Menta utca

Nádtó utca

Nótárius utca

Orgona utca

Potyondi utca

Retek utca

Rigóvölgyi út

Sáfrány utca

Síp utca

Szarka Zoltán utca

Szamóca utca

Szedres utca

Tárkony utca

Tátra utca

Torma utca

Vikárius utca

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Zsálya utca

Körzetszám: 16

Rendelő: Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Bem József utca 11-31

Bem József utca 02-18

Faludi Ferenc utca 09-17

Faludi Ferenc utca 02-08 (és) 14-22

Gazdag Erzsi utca 01-05

Kassák Lajos utca 24

Kodály Zoltán utca 03-13

Kodály Zoltán utca 18-24

Rohonci utca 56-66

Körzetszám: 17

Rendelő: Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Bakó József utca

Faludi Ferenc utca 5. (A.-B.-C.-D.)

Faludi Ferenc utca 5. (E.-F.-G.-H.)

Gazdag Erzsi utca 07-13

Gazdag Erzsi utca 02-08

Kodály Zoltán utca 1.A-1.B

Kodály Zoltán utca 04-10

Marlovics tanya

Nagy László utca 01-21

Nagy László utca 02-36

3. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Fogorvosi szolgálat kötelező ellátási területe

Körzetszám: 01

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Bem József utca 23-31

Bem József utca 04

Benczúr Gyula utca 01-37

Benczúr Gyula utca 02-38

Benedek Elek utca 07-14

Bezerédi Amália utca

Bolyai János utca 05-13

Bolyai János utca 10-92

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Dr. Palkó István köz

Haladás utca

Hazatius Ferenc utca

Irottkő utca

Kaposi János utca

Levendula utca

Muskátli utca

Nefelejcs utca

Paragvári utca 61-79

Paragvári utca 30-86

Rumi Rajki István utca

Szegfű utca

Szent Imre herceg útja 01-09

Szent Imre herceg útja 02-04

Szófia utca

Szűrcsapó utca 22-26

Uzsoki utca

Vadrózsa utca

Váci Mihály utca 07-65

Váci Mihály utca 02-56

Vereczkei utca

Vízöntő utca 01-09

Vízöntő utca 02-42

11-es Huszár út 147-151

11-es Huszár út 142-152

Körzetszám: 02

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Arad utca

Bertalanffy Miklós utca

Bem József utca 01-21

Bem József utca 02 és 06-32

Benedek Elek utca 01-05

Benedek Elek utca 02-06

Béke tér

Békefi Antal sétány

Brigád utca

Búzavirág utca

Ciklámen körút

Csikor Elemér utca

Csók István utca

Csupor villa

Damjanich János utca

Görgey Artúr utca

Hóvirág utca

Ibolya köz

Jázmin utca

Károly Róbert utca 14/D-G

Kert utca

Maros utca

Mészáros József utca

Munkácsy Mihály utca

Nagyszombat tér

Németh László utca

Öntő utca

Petúnia utca

Rezeda utca

Rohonci út 56-66

Rózsa köz

Saághy István utca

Senyefai utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szent Imre herceg útja 11-221

Szent Imre herceg útja 06-166

Szent Márton tér

Szerb Antal utca

Szűrcsapó utca 01-21

Szűrcsapó utca 02-20

Temető utca

Tolnay Sándor utca

Tulipán út

Vajdahunyad tér

Váci Mihály utca 58-74

Várkonyi István utca

Veres Péter utca

Viola utca

Vízöntő utca 44-48

11-es Huszár út 153-195

11-es Huszár út 154-198

Körzetszám: 03

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

48-as tér

Ady Endre tér

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Asbóth József utca

Áprily Lajos utca

Babits Mihály utca

Balassi Bálint utca

Batsányi János utca

Bejczy István utca

Belsikátor

Bernstein Béla utca

Bertalan Árpád utca

Berzsenyi Dániel tér

Brenner Tóbiás kőrút

Bodányi Ödön utca

Brutscher József utca

Budai Nagy Antal utca

Bürü utca

Csapó utca

Csató Béla utca

Dózsa György utca

Döbrentei Gábor utca

Dukai Takách Judit utca

Dr. Reismann Adolf utca

Erkel Ferenc utca

Fadrusz János utca

Fábián Gyula utca

Felsőbüki Nagy Pál utca 01-11

Felsőbüki Nagy Pál utca 02-16

Ferency István utca

Fő tér

Fraknó utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Hajdú utca utca

Hajnóczy József utca

Halastó utca

Hattyú utca

Hefele Menyhért utca

Hollán Ernő utca

Hock János utca

Huszt utca

Igló utca

Irinyi János utca

Jászai Mari utca 02-04

Jászi Oszkár utca

Jékely Zoltán utca

Juhász Gyula utca

Károly Róbert utca 01-29

Károly Róbert utca 02-14/C

Károlyi Gáspár tér

Kiskar utca 01-09 (és) 13-15

Kiskar utca 02-14 (és) 24-28

Kodolányi János utca

Kossuth Lajos utca 01-35

Kossuth Lajos utca 02-30

Kosztolányi Dezső utca

Körmendi út 01-11

Körmendi út 02-24

Kulcsár István utca

Külsikátor

Külső Pozsonyi út

Kürtös utca

Laky Demeter utca

Lőportár utca

Légszeszgyár utca

Magyar László utca

Margaréta utca

Mátyás király utca 01-31

Mátyás király utca 02-32

Mindszenty József tér

Móricz Zsigmond utca

Muraszombat utca

Nagykar utca

Nagyvárad utca

Nárai Külső út

Németh Pál utca

Németújvár utca 15-25

Németújvár utca 12-18

Óperint utca

Petőfi Sándor utca 01-39

Petőfi Sándor utca 02-08

Péterffy Sándor utca

Radnóti Miklós utca

Rajczy Imre utca

Rauscher Miksa utca

Rába utca

Rákóczi Ferenc utca 01-25

Rákóczi Ferenc utca 02-26

Reismann János utca

Rozmaring utca

Rumi út 02-40

Sárosi Gyula utca

Sebes györgy utca

Sorok utca

Sorokmajor utca

Sörház utca

Szabadságharcos utca

Szalónak utca 13-33

Szalónak utca 20-36

Szász Béla utca

Százhold utca 01-09

Százhold utca 02-12

Szent Quirinus sétány

Széchenyi István utca

Szily János utca

Tarczai Lajos utca

Temesvár utca

Termelők útja

Thököly Imre utca

Tóth Árpád utca

Tóth István park

Tóth István utca

Tömjénhegy utca

Vadvirág utca

Varasdy Károly utca

Vajda János utca

Vár köz

Vidos József utca

Zalai Tóth János utca

Zrínyi Ilona utca 01-29

Zrínyi Ilona utca 02-16

Körzetszám: 04

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Szent II. János Pál pápa utca

Arany János utca

Avar utca

Ádám László utca

Árpád út

Babér utca

Badacsony utca

Bagolyvári sétány

Béke utca

Bethlen Gábor utca

Boldog Brenner János liget

Bors utca

Brenner János utca

Citrom utca

Csatár utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dr. Frank Kálmán utca

Dudás József utca

Erdei iskola utca

Esze Tamás utca

Európa park

Falunagy utca

Fátra utca

Felsőőr utca

Fürdő utca

Gagarin út

Géfin Gyula utca

Gotthárd utca

Gömör utca

Gyimesi Szilárd utca

Gyömbér utca

Győrffy István utca

Homok utca

Hosszú utca

Izsóp utca

Jáki út

Jászai Mari utca 01-03

Jégpince út

Jókai Mór utca

József Attila utca

Karmelita utca

Katona József utca

Kapor utca

Kálvária utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca 01-81

Kárpáti Kelemen utca 02-88

Kétrózsa köz

Kismezei utca

Kömény utca

Körmendi út 17-55

Körmendi út 26-102

Középhegyi út

Krúdy Gyula utca

Kunos Endre utca

Lajta utca

Lendvai Ernő utca

Madách Imre utca

Málna utca

Mátra utca

Mátyás király utca 33-53

Mátyás király utca 34-46

Menta utca

Mélykúti földek dűlő

Matók Leó utca

Nárai utca

Négyesi utca 01-03

Négyesi utca 02-06

Németújvár utca 01-13

Németújvár utca 02-10

Nótárius utca

Pohl-tó utca

Picege utca

Rákosi Jenő utca

Rákóczi Ferenc utca 27-57

Rákóczi Ferenc utca 28-76

Retek utca

Reviczky Gyula utca

Rumi út 01-29

Sáfrány utca

Somlai Artúr utca

Szalézi tér

Szalónak utca 02-04

Szamóca utca

Szedres utca

Szent Flórián körút 13-59

Szent Flórián körút 08-22

Szent István park

Szent László király utca

Szigligeti Ede utca

Szinyei Merse Pál utca

Szőlőhegy utca

Szőllősi sétány 02-20

Táncsics Mihály utca

Tárkony utca

Tátra utca

Tinódi Lantos Sebestyén utca

Tompa Mihály utca

Torma utca

Vikárius utca

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Zsálya utca

Körzetszám: 05

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

56-osok tere

Aréna utca

Áfonya utca

Balogh Gyula utca

Barátság utca 01-37

Bálványkő utca

Bercsényi Miklós utca

Béri Balog Ádám utca

Bogáncs utca

Boglárka utca

Brassó utca

Csaba utca

Csillag utca

Eper utca

Fenyő utca

Gyöngyös utca

Gyurits Antal utca

Hajnal utca

Holdsugár utca

Hunyadi János utca 01-51/a

Hunyadi János utca 02-66

Ikervár utca

Ipari út

Jávor utca

Jurisich Miklós utca

Károlyi Antal utca

Kenyérvíz utca

Kikelet utca

Kinizsi Pál utca

Király utca 01-17

Király utca 02-08

Kolozsvár utca

Korpás utca

Kökényesi utca

Körtés utca

Mérleg utca

Napsugár utca

Nádor utca

Nyár utca

Ősz utca

Pálya utca

Pázmány Péter utca páros oldal

Rozsnyó utca

Savaria tér

Sági út

Sárd-ér utca

Sárd-éri vízmű

Sárvár utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Szelestey László utca 21-33

Szelestey László utca 20-30

Szent Erzsébet tér

Szent Márton utca 02-24

Széll Kálmán utca 01-25

Széll Kálmán utca 02-20

Sziget utca

Szőkeföldi utca

Tavasz utca

Tátika utca

Toroczkó utca

Trafóállomás (Vépi úti)

Újvári Ede utca

Üstökös utca

Vak Bottyán utca

Varasd utca

Vásártér utca

Vénusz utca

Vépi út

Vörösmarty Mihály utca 11-41

Vörösmarty Mihály utca 20-58

Wesselényi Miklós utca 05-27

Wesselényi Miklós utca 12-38/D

Zanati út 31-139

Zanati út 02-172

Zrínyi Ilona utca 31-39

Körzetszám: 06

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 20-24.

Acél utca

Alkotás utca

Átkötő út

Barátság utca páros oldal

Bártfa utca

Csepregi úti dűlő

Csokonai Vitéz Mihály utca

Dr. Pável Ágoston sétány

Eötvös Lóránd utca

Éhen Gyula tér

Garai János utca

Gárdonyi Géza utca

Gyöngyösparti sétány

Hámor utca

Henger utca

Ipar utca

Jegenye utca

Kassa utca

Kis utca

Kisfaludy Sándor utca

Kölcsey Ferenc utca

Körmöc utca

Kötő utca

Lovas utca

Lőcse utca

MÁV Hatházak

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Nádasdy Ferenc utca 01-45

Nádasdy Ferenc utca 02-32

Négyesi utca 05-15

Nyitra utca

Pázmány Péter körút páratlan oldal

Pinkafői utca

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Sas utca

Selmec utca

Selyemrét utca

Söptei út

Szelestey László utca 35-67

Szelestey László utca 32-62

Szent Flórián körút 01-11

Szent Flórián körút 02-06

Szent Márton utca 13-75

Szent Márton utca 38-40

Széll Kálmán utca 27-51

Széll Kálmán utca 22-54

Szövő utca

Taschler József utca

Tücsök major

Vas utca

Vasút utca 01-43

Vasút utca 02-22

Vasúti őrház

Vámház utca

Vörösmarty Mihály utca 01-09

Vörösmarty Mihály utca 02-18

W(lder Alajos utca

Welther Károly utca

Wesselényi Miklós utca 01-03

Wesselényi Miklós utca 02-10

Zanati út 01-29

Körzetszám: 07

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Alsóőr utca

Akacs Mihály utca 01-39

Akacs Mihály utca 02-42

Batthyány tér

Bocskai István körút

Borostyánkő utca

Deák Ferenc utca 01-03 (és) 23-59

Deák Ferenc utca 02-12 (és) 20-78

Dr. Fodor József tér

Dr. István Lajos körút

Dr. Pető Ernő utca

Engels Frigyes utca 01-53

Engels Frigyes utca 02-64

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Hadnagy utca

Horváth Boldizsár körút

Kertész utca

Késmárk utca

Király utca 21-37

Király utca 10-16

Kiss János utca

Koncz János utca

Léka utca

Lipp Vilmos utca

Losonc utca

Márkus Emília utca

Paragvári utca 01-59

Paragvári utca 02-28

Patak utca

Semmelweis Ignác utca

Sugár út

Szabó Miklós utca 01-49

Szabó Miklós utca 02-38 (és) 52-60

Tarcsa utca

Tószer tér

Tóth Géza tér

Vörösvár út

11-es Huszár út 01-145

11-es Huszár út 02-140

Körzetszám: 08

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Apáczai Csere János sétány

Aranypatak utca

Bakó József utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Dob utca

Dombtető utca

Dugovics Titusz utca

Dr. Pálos Károly utca

Egressy Béni utca

Faludi Ferenc utca

Gazdag Erzsi utca

Gyöngyvirág utca

Kassák Lajos utca

Kárpáti Kelemen utca 83-91

Kárpáti Kelemen utca 90-126

Kelemen major

Kenderesi utca

Kilátó út

Kodály Zoltán utca 01-35

Kodály Zoltán utca 26-40

Lejtő sétány

Márton Áron utca

Oladi vasútállomás

Orgona utca

Rigóvölgyi út

Rohonci út 13-39

Simon István utca

Síp utca

Szarka Zoltán utca

Szinese major

Szűrcsapó utca 27-41

Szűrcsapó utca 28-34

Uránia udvar

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Körzetszám: 09

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Diófa utca

Felsőbüki Nagy Pál utca 13-53

Felsőbüki Nagy Pál utca 18-74

Fogaras utca

Gábor Áron utca 01-37

Gábor Áron utca 02-54

Hársfa utca

Jászai Mari utca 05-49

Jászai Mari utca 06-40

Kazinczy Ferenc utca

Kismarton utca

Körösi Csoma Sándor utca

Kunc Adolf utca

Liliom utca

Móra Ferenc utca 01-47

Móra Ferenc utca 02-18

Nagy Lajos király utca

Országh László utca

Őrség utca

Pásztor utca

Rákóczi Ferenc utca 59-79

Rákóczi Ferenc utca 78-110

Rumi út 31-231

Rumi út 42-276

Százhold utca 11-43

Százhold utca 14-46

Szent Gellért utca 01-37

Szent Gellért utca 02-58

Szőlős utca

Szőllősi sétány 01-25

Szőllősi sétány 22-36

Újvilág utca 01-29

Újvilág utca 02-44

Vasvári Pál utca

Vitéz utca

Körzetszám: 10

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Ariadné utca

Bajnok utca

Barabás Miklós utca

Bánó István utca

Bárdosi Németh János utca

Báthori István utca

Concordia utca

Demeter utca

Diana utca

Domonkos utca

Dr. Antall József tér

Élmunkás utca

Farkas Károly utca

Fortuna utca

Galamb utca

Galamb József utca

Glória utca

Herman Ottó utca

Hollósy Simon utca

Honvéd út

Honvéd tér

Hübner János utca

Justitia utca

Kalló utca

Karinthy Frigyes utca

Kemény Zsigmond utca

Kéthly Anna utca

Kórház köz

Kós Károly utca

Kőszegi utca

Liszt Ferenc utca

Luna utca

Malom utca

Markusovszky Lajos utca

Május 1. utca

Március 15. tér

Mártírok tere

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Petőfi Sándor utca 39-51

Petőfi Sándor utca 12-38

Pipacs utca

Prága utca

Repülők útja

Silvana utca

Stettner Lajos utca

Stromfeld Aurél utca

Szelestey László utca 01-19

Szelestey László utca 02-18

Székely Bertalan utca

Teleki Blanka utca

Vályi Péter utca

Verseny utca

Verseny utca folytatása

Vesta utca

Viktória utca

Körzetszám: 11

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Acsádi Ignác utca

Akácfa utca

Almássy László utca

Álmos vezér utca

Bádonfa utca

Bányász utca

Bendefy László utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Bükkfa utca

Csalogány utca

Előd vezér utca

Erdősi Szilveszter János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Gesztenyefa utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Határőr utca

Hermán utca

Hétvezér utca

Ifjúság utca

Izsó Miklós utca

Kandó Kálmán utca

Károly Róbert utca 31-47

Károly Róbert utca 16-38

Komárom utca

Kond vezér utca

Mészáros Lőrinc utca

Nyárfa utca

Ond vezér utca

Orbán Balázs utca

Orion utca

Oroszlán utca

Ovad utca

Paál László utca

Páfrány utca

Rák utca

Rumi út 233-338

Rumi külső út 01-63

Rumi külső út 02-42

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szabó Ervin utca

Szántó Kovács János utca

Szent Gellért utca 39-47

Szent Gellért utca 60-64

Szent István király utca

Tamási Áron utca

Tárogató utca

Tölgyfa utca

Török Ignác utca

Vadász utca

Vas Gereben utca

Vizmellék utca

Körzetszám: 12

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Akacs Mihály utca 41-85

Akacs Mihály utca 44-84

Áchim András utca

Angolkert utca

Angyal utca

Bartók Béla körút 01-37

Bartók Béla körút 02-38, 40 A.B.C.D.E.F.G.

Bárdos Alice utca

Bolyai János utca 01-03

Bolyai János utca 02-08

Csepy Dömötör utca

Dolgozók útja

Dozmat utca

Engels Frigyes utca 55-83

Engels Frigyes utca 54-60

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Forró utca

Hargita utca

Kodály Zoltán utca 02-24

Komlósi Ferenc utca

Lancsics Bonifác utca

Liget utca

Meggyvágó utca

Marlovics tanya

Nagy László utca

Nádtó utca

Perintparti sétány

Potyondi utca

Rohonci út 01-11

Rohonci út 02-52

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca 51-89

Szabó Miklós utca 62-96

Szegedy Györgyné utca

Szenczy Imre utca

Szélkerék utca

Szigeti Kilián utca

Szűrcsapó utca 36-40

Torony utca

Weöres Sándor utca

Gyermek-fogorvosi szolgálat

KÖRZETSZÁM: 13

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Ady Endre tér

Ariadné utca

Átkötő út

Bárdosi Németh János utca

Báthori István utca

Bezerédi Amália utca

Bocskai István körút

Borostyánkő utca

Brutscher József utca

Concordia utca

Csepregi úti dűlő

Csokonai Vitéz Mihály utca

Deák Ferenc utca

Demeter utca

Domonkos utca

Dr. Antall József tér

Dr. István Lajos körút

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Élmunkás utca

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Faludi Ferenc utca

Fortuna utca

Fürdő utca

Gagarin út

Gárdonyi Géza utca

Glória utca

Gotthárd utca

Hadnagy utca

Hollán Ernő utca

Hollósy Simon utca

Honvéd tér

Honvéd út

Horváth Boldizsár körút

Hübner János utca

Irottkő utca

Justitia utca

Karinthy Frigyes utca

Kassák Lajos utca

Kemény Zsigmond utca

Kenderesi utca

Kertész utca

Késmárk utca

Kéthly Anna utca

Kiss János utca

Kodály Zoltán utca

Kölcsey Ferenc utca

Koncz János utca

Kórház köz

Kós Károly utca

Kőszegi utca

Kunos Endre utca

Léka utca

Lipp Vilmos utca

Liszt Ferenc utca

Losonc utca

Lovas utca

Luna utca

Magyar László utca

Május 1. utca

Március 15. tér

Márkus Emília utca

Markusovszky Lajos utca

Mikszáth Kálmán utca

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Patak utca

Petőfi Sándor utca

Pinkafői utca

Repülők útja

Reviczky Gyula utca

Rohonci út

Rozmaring utca

Semmelweis Ignác utca

Silvana utca

Söptei út

Sörház utca

Stettner Lajos utca

Stromfeld Aurél utca

Sugár út

Szily János utca

Tarcsa utca

Teleki Blanka utca

Tószer tér

Tóth Géza tér

Tóth István park

Tücsök major

Vályi Péter utca

Vereczkei utca

Verseny utca

Vesta utca

Viktória utca

Vörösvár utca

Wesselényi Miklós utca

Körzetszám: 14

Rendelő: Szombathely, Kiskar u 3-9.

48-as tér

Acsádi Ignác utca

Ádám László utca

Alkotás utca

Alsóőr utca

Arany János utca

Avar utca

Babits Mihály utca

Bagolyvári sétány

Bakó József utca

Balassi Bálint utca

Batthyány tér

Bem József utca

Berzsenyi Dániel tér

Boldog Brenner János liget

Bólyai János utca

Brenner János utca

Brenner Tóbiás körút

Bürü utca

Diana utca

Dózsa György utca

Dudás József utca

Dugovics Titusz utca

Erdei iskola

Erdei iskola utca

Esze Tamás utca

Európa park

Felsőbüki Nagy Pál utca

Felsőőr utca

Fraknó utca

Gazdag Erzsi utca

Géfin Gyula utca

Gömör utca

Gyimesi Szilárd utca

Győrffy István utca

Hattyú utca

Hefele Menyhért utca

Hock János utca

Huszt utca

Jégpince út

Jókai Mór utca

József Attila utca

Juhász Gyula utca

Kalló utca

Kálvária utca

Karmelita utca

Károlyi Gáspár tér

Katona József utca

Kétrózsa köz

Kiskar utca

Kismezei utca

Körmendi út

Kossuth Lajos utca

Kosztolányi Dezső utca

Középhegyi út

Külsikátor

Külső-Zanati út

Laky Demeter utca

Madách Imre utca

Marlovics tanya

Matók Leó utca

Mélykúti földek dűlő

Mindszenty József tér

Móricz Zsigmond utca

Muraszombat utca

Nagy László utca

Nagykar utca

Nárai utca

Óperint utca

Pálos Károly utca

Péterffy Sándor utca

Picege utca

Pohl - tó utca

Rákosi Jenő utca

Rauscher Miksa utca

Rumi út

Sárosi Gyula utca

Somlay Artúr utca

Sorok utca

Szabadságharcos utca

Szalézi tér

Szász Béla utca

Széchenyi István utca

Szent Erzsébet tér

Szent Flórián körút

Szent István park

Szent László király utca

Szent Quirinus sétány

Szigligeti Ede utca

Szinyei Merse Pál utca

Szőlőhegy utca

Táncsics Mihály utca

Tarczai Lajos utca

Tolnay Sándor utca

Tompa Mihály utca

Tóth Árpád utca

Tulipán utca

Uzsoki utca

Vadrózsa utca

Vadvirág utca

Vajda János utca

Vajdahunyad tér

Vár köz

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Körzetszám: 15

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

56-osok tere

Acél utca

Áfonya utca

Angyal utca

Aréna utca

Balogh Gyula utca

Bálványkő utca

Barátság utca

Bártfa utca

Bejczy István utca

Belsikátor

Bercsényi Miklós utca

Béri Balog Ádám utca

Boglárka utca

Brassó utca

Csaba utca

Csillag utca

Dr. Fodor József tér

Dr. Pável Ágoston sétány

Dr. Pető Ernő utca

Dr. Reismann Adolf utca

Éhen Gyula tér

Eötvös Lóránd utca

Eper utca

Fő tér

Garai János utca

Gyöngyös utca

Gyöngyösparti sétány

Gyurits Antal utca

Hajnal utca

Hámor utca

Henger utca

Holdsugár utca

Hunyadi János utca

Ikervár utca

Ipar utca

Ipari út

Jávor utca

Jegenye utca

Jurisich Miklós utca

Károlyi Antal utca

Kassa utca

Kenyérvíz utca

Kikelet utca

Kinizsi Pál utca

Király utca

Kis utca

Kisfaludy Sándor utca

Kökényesi utca

Kolozsvár utca

Körmöc utca

Körtés utca

Korpás utca

Kötő utca

Lőcse utca

Malom utca

Mártírok tere

MÁV Hatházak

Mérleg utca

Mikes Kelemen utca

Nádasdy Ferenc utca

Nádor utca

Napsugár utca

Nyár utca

Nyitra utca

Ősz utca

Pálya utca

Pázmány Péter körút

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Rozsnyó utca

Sági út

Sárd-éri vízmű

Sárdi-ér utca

Sárvár utca

Sas utca

Savaria tér

Sebes György utca

Selmec utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Szelestey László utca

Széll Kálmán utca

Szent Márton tér

Szent Márton utca

Sziget utca

Szőkeföldi utca

Szövő utca

Taschler József utca

Tavasz utca

Thököly Imre utca

Toroczkó utca

Trafóállomás

Újvári Ede utca

Uránia udvar

Üstökös utca

Vak Bottyán utca

Vámház utca

Varasd utca

Vas utca

Vásártér utca

Vasút utca

Vénusz utca

Vépi út

Wälder Alajos utca

Welther Károly utca

Zalai Tóth János utca

Zanati - Külső

Zanati út

Zrínyi Ilona utca

Körzetszám: 16

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Akácfa utca

Almássy László utca

Álmos vezér utca

Bádonfa utca

Bányász utca

Bendefy László utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Budai Nagy Antal utca

Bükkfa utca

Csalogány utca

Csapó utca

Diófa utca

Előd vezér utca

Erdősi Sylvester János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Fogaras utca

Gábor Áron utca

Gesztenyefa utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Hajdú utca

Hársfa utca

Határőr utca

Hermán utca

Hétvezér utca

Ifjúság utca

Igló utca

Izsó Miklós utca

Jászai Mari utca

Kandó Kálmán utca

Károly Róbert utca

Kazinczy Ferenc utca

Kismarton utca

Kodolányi János utca

Komárom utca

Kond vezér utca

Kőrösi Csoma Sándor utca

Krúdy Gyula utca

Kuncz Adolf utca

Légszeszgyár utca

Liliom utca

Mátyás király út

Mészáros Lőrinc utca

Móra Ferenc utca

Nagy Lajos király utca

Négyesi utca

Németújvár utca

Nyárfa utca

Ond vezér utca

Orbán Balázs utca

Orion utca

Oroszlán utca

Őrség utca

Országh László utca

Ovad utca

Paál László utca

Páfrány utca

Pásztor utca

Rák utca

Rákóczi Ferenc utca

Rumi Külső út

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szabó Ervin utca

Szalónak utca

Szántó Kovács János utca

Százhold utca

Szent Gellért utca

Szent István király utca

Szőllősi sétány

Szőlős utca

Tamási Áron utca

Tárogató utca

Tátika utca

Tölgyfa utca

Török Ignác utca

Újvilág utca

Vadász utca

Vas Gereben utca

Vasvári Pál utca

Vitéz utca

Vízmellék utca

Körzetszám: 17

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Áchim András utca

Akacs Mihály utca

Angolkert utca

Apáczai Csere János sétány

Aranypatak utca

Árpád út

Babér utca

Badacsony utca

Bárdos Alice utca

Bartók Béla körút

Béke tér

Béke utca

Benedek Elek utca

Boróka utca

Bors utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Citrom utca

Csepy Dömötör utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dob utca

Dolgozók útja

Dombtető utca

Dozmat utca

Dr. Frank Kálmán utca

Dr. Pálos Károly utca

Egressy Béni utca

Engels Frigyes utca

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Falunagy utca

Fátra utca

Forró utca

Gyömbér utca

Gyöngyvirág utca

Hargita utca

Hazatius Ferenc utca

Homok utca

Izsóp utca

Kapor utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca

Kelemen major

Kilátó út

Kömény utca

Komlósi Ferenc utca

Lajta utca

Lancsics Bonifác utca

Lejtő sétány

Lendvai Ernő utca

Liget utca

Málna utca

Márton Áron utca

Mátra utca

Meggyvágó utca

Menta utca

Nádtó utca

Nótárius utca

Oladi vasútállomás

Orgona utca

Paragvári utca

Perintparti sétány

Potyondi utca

Retek utca

Rigóvölgyi út

Sáfrány utca

Simon István utca

Síp utca

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca

Szamóca utca

Szarka Zoltán utca

Szedres utca

Szegedy Györgyné utca

Szélkerék utca

Szenczy Imre utca

Szent II. János Pál pápa körút

Szigeti Kilián utca

Szinese major

Szófia utca

Szűrcsapó utca

Tárkony utca

Tátra utca

Torma utca

Torony utca

Váci Mihály utca

Vikárius utca

Weöres Sándor utca

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Zsálya utca

Körzetszám: 18

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

11-es Huszár út

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Áprily Lajos utca

Arad utca

Asbóth József utca

Bajnok utca

Barabás Miklós utca

Bánó István utca

Batsányi János utca

Békefi Antal sétány

Benczúr Gyula utca

Bernstein Béla utca

Bertalan Árpád utca

Bertalanffy Miklós utca

Bethlen Gábor utca

Bodányi Ödön utca

Bogáncs utca

Brigád utca

Búzavirág utca

Ciklámen körút

Csatár utca

Csató Béla utca

Csikor Elemér utca

Csók István utca

Csupor villa

Damjanich János utca

Döbrentei Gábor utca

Dukai Takách Judit utca

Erkel Ferenc utca

Fábián Gyula utca

Fadrusz János utca

Farkas Károly utca

Fenyő utca

Ferenczy István utca

Galamb utca

Galamb József utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Görgey Artúr utca

Hajnóczy József utca

Haladás utca

Halastó utca

Herman Ottó utca

Hosszú utca

Hóvirág utca

Ibolya köz

Irinyi János utca

Jáki út

Jászi Oszkár utca

Jázmin utca

Jékely Zoltán utca

Kaposi János utca

Kert utca

Kulcsár István utca

Külső Pozsonyi út

Kürtös utca

Levendula utca

Lőportár utca

Margaréta utca

Maros utca

Mészáros József utca

Munkácsy Mihály utca

Muskátli utca

Nagyszombat tér

Nagyvárad utca

Nárai Külső út

Nefelejcs utca

Németh László utca

Németh Pál utca

Öntő utca

Petúnia utca

Pipacs utca

Prága utca

Rába utca

Radnóti Miklós utca

Rajczy Imre utca

Reismann János utca

Rezeda utca

Rózsa köz

Rumi Rajki István utca

Saághy István utca

Senyefai utca

Sorokmajor utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szegfű utca

Székely Bertalan utca

Szent Imre herceg útja

Szerb Antal utca

Temesvár utca

Temető utca

Termelők útja

Tinódi L. Sebestyén utca

Tömjénhegy utca

Tóth István utca

Varasdy Károly utca

Várkonyi István utca

Vasúti őrház

Veres Péter utca

Vidos József utca

Viola utca

Vízöntő utca

Vörösmarty Mihály utca

4. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Szombathely Megyei Jogú Város
Kötelező területi ellátás

Központi Orvosi Ügyelet

Körzet székhelye

Rendelő: Szombathely, 11-es huszár út. 6. fsz. 1.

Központi Fogorvosi Ügyelet

Körzet székhelye

Rendelő: Szombathely, Markusovszky L. u. 8.

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Védőnői szolgálat kötelező ellátási területe

Körzetszám: 01

Rendelő: Szombathely Jáki u. 35.

Ádám László utca

Áprily Lajos utca

Batsányi János utca

Bernstein Béla utca

Bodányi Ödön utca

Brenner János utca

Erdei Iskola

Erdei iskola utca

Ferenczy István utca

Fadrusz János utca

Gyimesi Szilárd utca

Hajnóczy József utca

Halastó utca

Hattyú utca

Jégpince út

Jékely Zoltán utca

Kétrózsa köz

Körmendi út 90-páros oldal

51-végig páratlan

Középhegyi út

Kulcsár István utca

Kürtös utca

Lőportár utca

Matók Leó utca

Mélykúti Földek dűlő

Nárai Külső út

Péterffy Sándor utca

Pohl-tó utca

Picege utca

Rauscher Miksa utca

Rákosi Jenő utca

Reismann János utca

Sárosi Gyula utca

Sorokmajor utca

Szász Béla utca

Tömjénhegy utca

Vadvirág utca

Varasdy Károly utca

Vidos József utca

Körzetszám: 02

Rendelő: Szombathely Jáki u. 35.

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Bertalan Árpád utca

Csató Béla utca

Csupor villa

Dukai Takách Judit utca

Dr. Reismann Adolf utca

Erkel Ferenc utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Külső Pozsonyi út

Németh Pál utca

Rába utca

Rajczy Imre utca

Temesvár utca

Termelők útja

Tóth István utca

Vasúti Őrház 0 - 04

Vasúti Őrház 05 - 59

Vasúti Őrház 58 - 76

Zalai Tóth János utca

Körzetszám: 03

Rendelő: Szombathely, Jáki u. 35.

Arany János utca

Asbóth József utca

Avar utca

Bagolyvári sétány

Bethlen Gábor utca

Boldog Brenner János liget

Brenner Tóbiás körút

Csatár utca

Döbrentei Gábor utca

Dudás József utca

Esze Tamás utca

Európa park

Fábián Gyula utca

Fürdő utca

Gagarin út

Géfin Gyula utca

Gotthárd utca

Gömör utca

Hosszú utca

Huszt utca

Irinyi János utca

Jáki út

Jászi Oszkár utca

Jókai Mór utca

József Attila utca

Karmelita utca

Katona József utca

Kálvária utca

Károlyi Gáspár tér

Kenderesi utca

Körmendi út 38-88 páros oldal

Körmendi út 39-49 páratlan oldal

Kunos Endre utca

Laky Demeter utca

Madách Imre utca

Margaréta utca

Nagyvárad utca

Nárai utca

Radnóti Miklós utca

Reviczky Gyula utca

Rozmaring utca

Somlay Artúr utca

Szent István Park

Szent László király utca

Szinyei Merse Pál utca

Szőlőhegy utca

Táncsics Mihály utca

Tarczai Lajos utca

Tinódi Sebestyén utca

Tóth István park

Tompa Mihály utca

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Körzetszám: 04

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Acsádi Ignác utca

Akácfa utca

Bányász utca

Bendeffy László utca

Bükkfa utca

Felsőbüki Nagy Pál utca

Fogaras utca

Gesztenyefa utca

Hermán utca

Ifjúság utca

Kandó Kálmán utca

Komárom utca

Kond vezér utca

Liliom utca

Nagy Lajos király utca

Nyárfa utca

Orbán Balázs utca

Országh László utca

Ovad utca

Páfrány utca

Pásztor utca

Rumi út 57 -végig Rumi út 90 - végig

Szabó Ervin utca

Szántó Kovács János utca

Szőlős utca

Tamási Áron utca

Tölgyfa utca

Újvilág utca

Vas Gereben utca

Vasúti őrház 78

Vasvári Pál utca

Körzetszám: 05

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Csapó utca

Diófa utca

Hársfa utca

Jászai Mari utca 02- végig

Jászai Mari utca 05-végig

Károly Róbert utca 01 páratlan

Károly Róbert utca 02 - 12, 14, 14/A

Károly Róbert utca 14/D-G

Károly Róbert utca 16 - végig

Károly Róbert utca 3- végig

Károly Róbert utca 14B - 14C

Kismarton utca

Kőrösi Csoma Sándor utca

Kunc Adolf utca

Móra Ferenc utca

Muraszombat utca

Szent Gellért utca

Körzetszám: 06

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Almássy László utca

Álmos vezér utca

Bádonfa utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Csalogány utca

Előd vezér utca

Erdősi Sylvester János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Határőr utca

Hétvezér utca

Izsó Miklós utca

Mészáros Lőrinc utca

Ond vezér utca

Orion utca

Oroszlán utca

Paál László utca

Rák utca

Rumi út külső

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szent István király utca

Tárogató utca

Tátika utca

Titán utca

Török Ignác utca

Vadász utca

Vízmellék utca

Körzetszám: 07

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Barátság utca

Bercsényi Miklós utca

Károlyi Antal utca

Kinizsi Pál utca

Kis utca

MÁV Hatházak

Nádasdy Ferenc utca

Pázmány Péter körút 1-21

Pázmány Péter körút 23 - 25

Szent Márton utca

Szent Márton tér

Szövő utca

Wesselényi Miklós utca 1-37, 39- végig

Körzetszám: 08

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Acél utca

Alkotás utca

Áfonya utca

Balogh Gyula utca

Bálványkő utca

Bártfa utca

Bogáncs utca

Boglárka utca

Brassó utca

Csaba utca

Csillag utca

Eper utca

Fenyő utca

Gyurits Antal utca

Hámor utca

Henger utca

Holdsugár utca

Ikervár utca

Ipar utca

Jávor utca

Jegenye utca

Kassa utca

Kikelet utca

Kolozsvár utca

Korpás utca

Kökényesi utca

Körmöc utca

Körtés utca

Kötő utca

Külső Zanati út

Lőcse utca

Mérleg utca

Napsugár utca

Nyitra utca

Pálya utca

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Rozsnyó utca

Sas utca

Sági út

Sárdi-Éri Vízmű

Sárdi-Ér utca

Sárvár utca

Selmec utca

Selyemrét utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Sziget utca

Torockó utca

Trafóállomás (Vépi úti)

Üstökös utca

Varasd utca

Vas utca

Vámház utca

Vásártér utca

Vénusz utca

Vépi út

Zanati út

Körzetszám: 09

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Gyöngyös utca

Hajnal utca

Kisfaludy Sándor utca

Mikes Kelemen utca

Nádor utca

Nyár utca

Ősz utca

Tavasz utca

Pázmány Péter körút 02 - 64

Szőkeföldi utca

Vak Bottyán utca

Aréna

utca

Batthyány tér

Béri Balog Ádám utca

Jurisich Miklós utca

Rákóczi Ferenc utca 01 - 31

Rákóczi Ferenc utca 02 - 48

Walder Alajos utca

Körzetszám: 10

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Balassi Bálint utca

Budai Nagy Antal utca

Gábor Áron utca

Hajdú utca

Hunyadi János utca

Igló utca

Jászai Mari utca 01-03

Kazinczy Ferenc utca

Kenyérvíz utca

Kodolányi János utca

Kosztolányi Dezső utca

Krúdy Gyula utca

Légszeszgyár utca

Mátyás király út

Négyesi utca

Németújvár utca teljes

Őrség utca

Rákóczi Ferenc utca 33 - 79

Rákóczi Ferenc utca 50 - 110

Rumi út 01 - 55

Rumi út 02 - 86

Szalónak utca

Százhold utca

Szőllősi sétány

Taschler József utca

Vajda János utca

Vitéz utca

Körzetszám: 11

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 5-7.

48-as tér

Ady Endre tér

Bejczy István utca

Belsikátor

Berzsenyi Dániel tér

Brutscher József utca

Fő tér

Gyöngyösparti sétány

Hefele Menyhért utca

Hollán Ernő utca

Kiskar utca

Kossuth Lajos utca

Külsikátor

Király utca

Magyar László utca

Mártírok tere

Mindszenty József tér

Nagykar utca

Óperint utca

Rohonci út 02 - 36/A

Savaria tér

Sebes György utca

Sörház utca

Szabadságharcos utca

Szent Erzsébet tér

Szent Quirinus sétány

Széchenyi István utca

Szily János utca

Thököly Imre utca

Ujvári Ede utca

Uránia udvar

Vadas Márton utca

Vak Bottyán utca

Vár köz

Zrínyi Ilona utca

Körzetszám: 12

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 5-7.

Babits Mihály utca

Bürü utca

Dózsa György utca

Felsőőr utca

Fraknó utca

Győrffy István utca

Hock János utca

Juhász Gyula utca

Kismezei utca

Körmendi út 01 - 37

Körmendi út 02 - 36

Móricz Zsigmond utca

Sorok utca

Szalézi tér

Szent Flórián körút

Szigligeti Ede utca

Tóth Árpád utca

Körzetszám: 13

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

Ariadné utca

Bárdosi Németh János utca

Concordia utca

Demeter utca

Diana utca

Élmunkás utca

Fortuna utca

Galamb József utca

Glória utca

Justitia utca

Kemény Zsigmond utca

Kéthly Anna utca

Kós Károly utca

Luna utca

Május 1. utca

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Repülők útja

Silvana utca

Stromfeld Aurél utca

Vasúti Őrház 03

Vályi Péter utca

Verseny utca folytatása

Vesta utca

Viktória utca

Körzetszám:14

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

56-osok tere

Átkötő út

Báthori István utca

Csokonai Vitéz Mihály utca

Domonkos utca

Dr. Fodor József tér

Dr. Pável Ágoston sétány

Dr. Pető Ernő utca

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Eötvös Lóránd utca

Éhen Gyula tér

Garai János utca

Gárdonyi Géza utca

Hübner János utca

Karinthy Frigyes utca

Kertész utca

Koncz János utca

Kórház köz

Kölcsey Ferenc utca

Lipp Vilmos utca

Liszt Ferenc utca

Lovas utca

Malom utca

Március 15. tér

Markusovszky Lajos utca

Mikszáth Kálmán utca

Patak utca

Pinkafői utca

Söptei út

Sugár út

Vasút utca

Vörösmarty Mihály utca

Welther Károly utca

Wesselényi Miklós utca 38.

Körzetszám: 15

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

11-es Huszár út 01 - 118/D folyamatos Akacs Mihály utca

Bartók Béla körút 01- 39 folyamatos Bocskai István körút

Bolyai János utca

Borostyánkő utca

Csepregi úti dűlő

Dr. Antall József tér

Dr. István Lajos körút

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Forró utca

Hadnagy utca

Hargita utca

Hazatius Ferenc utca

Hollósy Simon utca

Honvéd tér

Honvéd út

Horváth Boldizsár körút

Késmárk utca

Kiss János utca

Léka utca

Losonc utca

Márkus Emília utca

Semmelweis Ignác utca

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca

Szegedi Györgyné utca

Teleki Blanka utca

Tószer tér

Tóth Géza tér

Tücsök major

Verseny utca

Körzetszám: 16

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

Deák Ferenc utca

Engels Frigyes utca

Kőszegi utca

Paragvári utca 01-61

Paragvári utca 02-30

Petőfi Sándor utca

Rohonci út 38 - 50

Szelestey László utca

Széll Kálmán utca

Körzetszám: 17

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Bem József utca 01 - 05

Benedek Elek utca

Dr. Palkó István köz

Paragvári utca 32 - 86

Paragvári utca 63 - 79

Szűrcsapó utca 02 - 06

Szűrcsapó utca 8-10

Szűrcsapó utca 12-20

Váci Mihály utca 03,05,11-végig páratlan

Váci Mihály utca 02 - 34

Váci Mihály utca 36 - 66

Körzetszám: 18

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Bertalanffy Miklós utca

Béke tér

Brigád utca

Ciklámen utca

Csók István utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Jázmin utca

Kert utca

Németh László utca

Petúnia utca

Rezeda utca

Rózsa utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szent Imre herceg útja

Tulipán utca

Vajdahunyad tér

Viola utca

Vízöntő utca

Körzetszám: 19

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

11-es Huszár út 119-195-ig,

11-es Huszár út 122-198-ig

Alsóőr utca

Arad utca

Bajnok utca

Barabás Miklós utca

Bánó István utca

Békefi Antal sétány

Benczúr Gyula utca

Bezerédi Amália utca

Búzavirág utca

Damjanich utca

Haladás utca

Írottkő utca

Kalló utca

Kaposi János utca

Levendula utca

Maros utca

Munkácsy Mihály utca

Nefelejcs utca

Öntő utca

Pipacs utca

Prága utca

Rumi Rajki István utca

Saághy István utca

Stettner Lajos utca

Szegfű utca

Szófia utca

Szűrcsapó utca 1-23

Tarcsa utca

Temető utca

Uzsoki utca

Vadrózsa utca

Vereczkei utca

Vörösvár utca

Csikor Elemér utca

Farkas Károly utca

Galamb utca

Görgey Artúr utca

Herman Ottó utca

Mészáros József utca

Muskátli utca

Nagyszombat tér

Senyefai utca

Szerb Antal utca

Székely Bertalan utca

Tolnay Sándor utca

Várkonyi István utca

Veres Péter utca

Váci Mihály utca 07-09

Körzetszám: 20

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Bartók Béla körút 40-végig

Bem József utca 06

Kassák Lajos utca 1- végig

Kassák Lajos utca 22/A, 22/B, és 30.

Kodály Zoltán utca 12-20-ig

Perintparti sétány

Rohonci út 52-végig páros

Rohonci út 01 - 39

Szűrcsapó utca 25-végig páratlan

Szűrcsapó utca 22-végig páros

Váci Mihály utca 68 - 74

Körzetszám: 21

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Angolkert utca

Angyal utca

Áchim András utca

Aranypatak utca

Bárdos Alice utca

Csepy Dömötör utca

Dolgozók útja

Dombtető utca

Dozmat utca

Dr. Pálos Károly utca

Dugovics Titusz utca

Egressy Béni utca

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Gyöngyvirág utca

Kassák Lajos utca páros oldal, kivéve 22/A, 22/B és 30.

Kelemen major

Komlósi Ferenc utca

Lancsics Bonifác utca

Marlovics tanya

Márton Áron utca

Meggyvágó utca

Nádtó utca

Oladi Vasútállomás

Orgona utca

Potyondi utca

Simon István utca

Szarka Zoltán utca

Szélkerék utca

Szenczy Imre utca

Szigeti Kilián utca

Szinese major

Torony utca

Weörös Sándor utca

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Körzetszám: 22

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Árpád út

Babér utca

Badacsony utca

Béke utca

Boróka utca

Bors utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Citrom utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dob utca

Dr. Frank Kálmán utca

Falunagy utca

Fátra utca

Gyömbér utca

Homok utca

Szent II. János Pál pápa utca

Izsóp utca

Kapor utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca

Kilátó út

Kömény utca

Lajta utca

Lejtő sétány

Lendvai Ernő utca

Liget utca

Málna utca

Mátra utca

Menta utca

Nótárius utca

Retek utca

Rigóvölgyi út

Sáfrány utca

Síp utca

Szamóca utca

Szedres utca

Tárkony utca

Tátra utca

Torma utca

Vikárius utca

Zsálya utca

Körzetszám: 23

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Kodály Zoltán utca 1 - végig páratlan

Kodály Zoltán utca 4 - 10-ig

Kodály Zoltán utca 22 - végig páros

Nagy László utca 01 - végig teljes

Körzetszám: 24

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Apáczai Csere János sétány

Bakó József utca teljes

Bem József utca 02 - 4-ig

Bem József utca 08 - 10-ig

Bem József utca 12 - végig páros

Bem József utca 07 - 19 és 21 - 31

Gazdag Erzsi utca 02 - végig páros

Gazdag Erzsi utca 07 - végig páratlan

Faludi Ferenc utca teljes végig

Körzetszám: 25

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Nyitra Utcai Általános Iskola

Körzetszám: 26

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

Gothard Jenő Általános Iskola

Körzetszám: 27

Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vas Megyei SzC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégiuma

Körzetszám: 28

Paragvári Utcai Általános Iskola

Dési Huber István Általános Iskola

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Körzetszám: 29

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Körzetszám: 30

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Körzetszám: 31

Oladi Általános Iskola,

Vas Megyei SzC Oladi Technikum

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Körzetszám: 32

Vas Megyei SzC Gépipari és Informatikai Technikuma

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégiuma

Körzetszám: 33

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Körzetszám: 34

Vas Megyei SzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Körzetszám: 35

Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola Kollégium

Pécsi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Kisalföldi ASZC Élelmiszeripari és Földmérési Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 36

Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

Boldog Brenner János Általános Iskola Gimnázium és Kollégium

Boldog Salkaházi Sára Technikum

Körzetszám: 37

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola

Boldog Brenner János Általános Iskola Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 38

Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

6. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Szombathely Megyei Jogú Város
Iskola-egészségügyi ellátás teljes munkaidős

Körzetszám: 01

Vas Megyei SzC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégiuma

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

Vas Megyei SzC Gépipari és Informatikai Technikum

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 02

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Vas Megyei SzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégiuma

Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Körzetszám: 03

Kisalföldi ASzC Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Boldog Salkaházi Sára Technikum

Körzetszám: 04

Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Vas Megyei SzC Oladi Technikum

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Szombathely Megyei Jogú Város
iskola-egészségügyi ellátás részmunkaidős

Körzet 01.

Óvoda:

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Mesevár Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Körzet 02.

Óvoda:

Szombathelyi Margaréta Óvoda

Csodavár Óvoda

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és

Alapfokú Művészeti Intézet

Lógalába Családi Napközi és Lógalába Magánóvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és

Alapfokú Művészeti Intézet

Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

Körzet 03.

Óvoda:

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Szombathelyi Mocorgó Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Dési Huber István Általános Iskola

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Körzet 04.

Óvoda:

Szombathelyi Barátság Óvoda

Szombathelyi Vadvirág Óvoda

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Nyitra utcai Általános Iskola

Körzet 05.

Óvoda:

Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Oladi Általános Iskola

Körzet 06.

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Körzet 07.

Óvoda:

Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

Szombathelyi Maros Óvoda

Körzet 08.

Óvoda:

Boldog Brenner János Óvoda

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Körzet 09.

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Paragvári Utcai Általános Iskola

Körzet 10.

Óvoda:

Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Körzet 11.

Óvoda:

Szombathelyi Napsugár Óvoda

Szombathelyi Pipitér Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

Körzet 12.

Óvoda:

Szombathelyi Játéksziget Óvoda

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor utcai Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Körzet 13.

(áthelyezve helyettesítés miatt)

Körzet 14.

Óvoda:

Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda

Szombathelyi Aréna Óvoda

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Körzet 15.

(áthelyezve helyettesítés miatt)

Körzet 16.

Alapfokú Oktatási Intézmény:

Gothard Jenő Általános Iskola

8. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez * 

Iskola-fogorvosi körzetek

Körzetszám: 1.

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Óvodák:

Szombathelyi Aréna Óvoda

Szombathelyi Benczúr Gyula utcai Óvoda

Szombathelyi Margaréta Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Vadvirág Óvoda

Csodavár Óvoda

Lógalába Családi Napközi és Lógalába Magánóvoda

Alapfokú oktatási intézmények:

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

Dési Huber István Általános Iskola

Gothard Jenő Általános Iskola

Körzetszám: 2.

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Óvodák:

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

Szombathelyi Maros Óvoda

Szombathelyi Mocorgó Óvoda

Szombathelyi Pipitér Óvoda

Alapfokú oktatási intézmények:

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Nyitra utcai Általános Iskola

Oladi Általános Iskola,

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Körzetszám: 3.

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Óvodák:

Szombathelyi Játéksziget Óvoda

Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

Szombathelyi Mesevár Óvoda

Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor utcai Óvoda

Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda

Alapfokú oktatási intézmények:

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

Boldog Brenner János, Általános Iskola Gimnázium és Kollégium

Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Körzetszám: 4.

Rendelő: Szombathely, Markusovszky u. 8.

Óvodák:

Szombathelyi Barátság Óvoda

Boldog Brenner János Óvoda

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Szombathelyi Napsugár Óvoda

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Intézet

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Alapfokú oktatási intézmények

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Paragvári Utcai Általános Iskola

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Körzetszám: 5.

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 3-9.

Középfokú intézmények:

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Kisalföldi ASzC Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Vas Megyei SzC Gépipari és Informatikai Technikum

Vas Megyei SzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégiuma

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Körzetszám: 6.

Rendelő: Szombathely, Kiskar u 3-9.

Középfokú intézmények:

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégiuma

Vas Megyei SzC Kereskedelmi és Vendéglátó, Technikum és Kollégiuma

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény

Vas Megyei SzC Oladi Technikum

Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Boldog Brenner János, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma

Boldog Salkaházi Sára Technikum


  Vissza az oldal tetejére