Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról *