Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet

a) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 6. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

2. § Ez a rendelet az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emelő véleményének kézhezvételét követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. június 30.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet a 27/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Védőnői szolgálat kötelező ellátási területe

Körzetszám: 01

Rendelő: Szombathely Jáki u. 35.

Ádám László utca

Áprily Lajos utca

Batsányi János utca

Bernstein Béla utca

Bodányi Ödön utca

Brenner János utca

Erdei Iskola

Erdei iskola utca

Ferenczy István utca

Fadrusz János utca

Gyimesi Szilárd utca

Hajnóczy József utca

Halastó utca

Hattyú utca

Jégpince út

Jékely Zoltán utca

Kétrózsa köz

Körmendi út 90-páros oldal

51-végig páratlan

Középhegyi út

Kulcsár István utca

Kürtös utca

Lőportár utca

Matók Leó utca

Mélykúti Földek dűlő

Nárai Külső út

Péterffy Sándor utca

Pohl-tó utca

Picege utca

Rauscher Miksa utca

Rákosi Jenő utca

Reismann János utca

Sárosi Gyula utca

Sorokmajor utca

Szász Béla utca

Tömjénhegy utca

Vadvirág utca

Varasdy Károly utca

Vidos József utca

Körzetszám: 02

Rendelő: Szombathely Jáki u. 35.

Alpár Gyula utca

Alsóhegyi út

Bertalan Árpád utca

Csató Béla utca

Csupor villa

Dukai Takách Judit utca

Erkel Ferenc utca

Garamvölgyi Tivadar utca

Külső Pozsonyi út

Németh Pál utca

Rába utca

Rajczy Imre utca

Temesvár utca

Termelők útja

Tóth István utca

Vasúti Őrház 0 - 04

Vasúti Őrház 05 - 59

Vasúti Őrház 58 - 76

Zalai Tóth János utca

Körzetszám: 03

Rendelő: Szombathely, Jáki u. 35.

Arany János utca

Asbóth József utca

Avar utca

Bagolyvári sétány

Bethlen Gábor utca

Boldog Brenner János liget

Brenner Tóbiás körút

Csatár utca

Döbrentei Gábor utca

Dudás József utca

Esze Tamás utca

Európa park

Fábián Gyula utca

Fürdő utca

Gagarin út

Géfin Gyula utca

Gotthárd utca

Gömör utca

Hosszú utca

Huszt utca

Irinyi János utca

Jáki út

Jászi Oszkár utca

Jókai Mór utca

József Attila utca

Karmelita utca

Katona József utca

Kálvária utca

Károlyi Gáspár tér

Kenderesi utca

Körmendi út 38-88 páros oldal

Körmendi út 39-49 páratlan oldal

Kunos Endre utca

Laky Demeter utca

Madách Imre utca

Margaréta utca

Nagyvárad utca

Nárai utca

Radnóti Miklós utca

Reviczky Gyula utca

Rozmaring utca

Somlay Artúr utca

Szent István Park

Szent László király utca

Szinyei Merse Pál utca

Szőlőhegy utca

Táncsics Mihály utca

Tarczai Lajos utca

Tinódi Sebestyén utca

Tóth István park

Tompa Mihály utca

Víztorony utca

Werner Alajos utca

Körzetszám: 04

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Acsádi Ignác utca

Akácfa utca

Bányász utca

Bendeffy László utca

Bükkfa utca

Felsőbüki Nagy Pál utca

Fogaras utca

Gesztenyefa utca

Hermán utca

Ifjúság utca

Kandó Kálmán utca

Komárom utca

Kond vezér utca

Liliom utca

Nagy Lajos király utca

Nyárfa utca

Orbán Balázs utca

Országh László utca

Ovad utca

Páfrány utca

Pásztor utca

Rumi út 57 -végig

Rumi út 90 - végig

Szabó Ervin utca

Szántó Kovács János utca

Szőlős utca

Tamási Áron utca

Tölgyfa utca

Újvilág utca

Vas Gereben utca

Vasúti őrház 78

Vasvári Pál utca

Körzetszám: 05

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Csapó utca

Diófa utca

Hársfa utca

Jászai Mari utca 02- végig

Jászai Mari utca 05-végig

Károly Róbert utca 01 páratlan

Károly Róbert utca 02 - 12, 14, 14/A

Károly Róbert utca 14/D-G

Károly Róbert utca 16 - végig

Károly Róbert utca 3- végig

Károly Róbert utca 14B - 14C

Kismarton utca

Kőrösi Csoma Sándor utca

Kunc Adolf utca

Móra Ferenc utca

Muraszombat utca

Szent Gellért utca

Körzetszám: 06

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Almássy László utca

Álmos vezér utca

Bádonfa utca

Bogát fasor

Bogát major

Bogáti út

Borotszeg utca

Csalogány utca

Előd vezér utca

Erdősi Sylvester János utca

Esthajnal utca

Falukert utca

Farkas utca

Festetics utca

Fiastyúk utca

Göncöl utca

Győzelem utca

Határőr utca

Hétvezér utca

Izsó Miklós utca

Mészáros Lőrinc utca

Ond vezér utca

Orion utca

Oroszlán utca

Paál László utca

Rák utca

Rumi út külső

Sándor László utca

Skorpió utca

Sport tér

Szent István király utca

Tárogató utca

Tátika utca

Titán utca

Török Ignác utca

Vadász utca

Vízmellék utca

Körzetszám: 07

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Barátság utca

Bercsényi Miklós utca

Károlyi Antal utca

Kinizsi Pál utca

Kis utca

MÁV Hatházak

Nádasdy Ferenc utca

Pázmány Péter körút 1-21

Pázmány Péter körút 23 - 25

Szent Márton utca

Szent Márton tér

Szövő utca

Wesselényi Miklós utca 1-37, 39- végig

Körzetszám: 08

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Acél utca

Alkotás utca

Áfonya utca

Balogh Gyula utca

Bálványkő utca

Bártfa utca

Bogáncs utca

Brassó utca

Csaba utca

Csillag utca

Eper utca

Fenyő utca

Gyurits Antal utca

Hámor utca

Henger utca

Holdsugár utca

Ikervár utca

Ipar utca

Jávor utca

Jegenye utca

Kassa utca

Kikelet utca

Kolozsvár utca

Korpás utca

Kökényesi utca

Körmöc utca

Kötő utca

Külső Zanati út

Lőcse utca

Mérleg utca

Napsugár utca

Nyitra utca

Pálya utca

Pozsony utca

Puskás Tivadar utca

Rozsnyó utca

Sas utca

Sági út

Sárdi-Éri Vízmű

Sárdi-Ér utca

Sárvár utca

Selmec utca

Selyemrét utca

Sólyom utca

Szabadka utca

Szatmár utca

Szeben utca

Sziget utca

Torockó utca

Trafóállomás (Vépi úti)

Üstökös utca

Varasd utca

Vas utca

Vámház utca

Vásártér utca

Vénusz utca

Vépi út

Zanati út

Körzetszám: 09

Rendelő: Szombathely, Szent Márton u. 24.

Gyöngyös utca

Hajnal utca

Kisfaludy Sándor utca

Mikes Kelemen utca

Nádor utca

Nyár utca

Ősz utca

Tavasz utca

Pázmány Péter körút 02 - 64

Szőkeföldi utca

Vak Bottyán utca

Aréna utca

Batthyány tér

Béri Balog Ádám utca

Jurisich Miklós utca

Rákóczi Ferenc utca 01 - 31

Rákóczi Ferenc utca 02 - 48

Walder Alajos utca

Körzetszám: 10

Rendelő: Szombathely, Fogaras u. 6.

Balassi Bálint utca

Budai Nagy Antal utca

Gábor Áron utca

Hajdú utca

Hunyadi János utca

Igló utca

Jászai Mari utca 01-03

Kazinczy Ferenc utca

Kenyérvíz utca

Kodolányi János utca

Kosztolányi Dezső utca

Krúdy Gyula utca

Légszeszgyár utca

Mátyás király út

Négyesi utca

Németújvár utca teljes

Őrség utca

Rákóczi Ferenc utca 33 - 79 Rákóczi Ferenc utca 50 - 110

Rumi út 01 - 55

Rumi út 02 - 86

Szalónak utca

Százhold utca

Szőllősi sétány

Taschler József utca

Vajda János utca

Vitéz utca

Körzetszám: 11

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 5-7.

48-as tér

Ady Endre tér

Bejczy István utca

Belsikátor

Berzsenyi Dániel tér

Brutscher József utca

Fő tér

Gyöngyösparti sétány

Hefele Menyhért utca

Hollán Ernő utca

Kiskar utca

Kossuth Lajos utca

Külsikátor

Király utca

Magyar László utca

Mártírok tere

Mindszenty József tér

Nagykar utca

Óperint utca

Rohonci út 02 - 36/A

Savaria tér

Sebes György utca

Sörház utca

Szabadságharcos utca

Szent Erzsébet tér

Szent Quirinus sétány

Széchenyi István utca

Szily János utca

Thököly Imre utca

Ujvári Ede utca

Uránia udvar

Vadas Márton utca

Vak Bottyán utca

Vár köz

Zrínyi Ilona utca

Körzetszám: 12

Rendelő: Szombathely, Kiskar u. 5-7.

Babits Mihály utca

Bürü utca

Dózsa György utca

Felsőőr utca

Fraknó utca

Győrffy István utca

Hock János utca

Juhász Gyula utca

Kismezei utca

Körmendi út 01 - 37

Körmendi út 02 - 36 Móricz Zsigmond utca

Sorok utca

Szalézi tér

Szent Flórián körút

Szigligeti Ede utca

Tóth Árpád utca

Körzetszám: 13

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

Ariadné utca

Bárdosi Németh János utca

Concordia utca

Demeter utca

Diana utca

Élmunkás utca

Fortuna utca

Glória utca

Justitia utca

Kemény Zsigmond utca

Kéthly Anna utca

Kós Károly utca

Luna utca

Május 1. utca

Minerva utca

Niké utca

Olimpia utca

Repülők útja

Silvana utca

Stromfeld Aurél utca

Vasúti Őrház 03

Vályi Péter utca

Verseny utca folytatása

Vesta utca

Viktória utca

Körzetszám:14

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

56-osok tere

Átkötő út

Báthori István utca

Csokonai Vitéz Mihály utca

Domonkos utca

Dr. Fodor József tér

Dr. Pável Ágoston sétány

Dr. Pető Ernő utca

Dr. Szabolcs Zoltán utca

Eötvös Lóránd utca

Éhen Gyula tér

Garai János utca

Gárdonyi Géza utca

Hübner János utca

Karinthy Frigyes utca

Kertész utca

Koncz János utca

Kórház köz

Kölcsey Ferenc utca

Lipp Vilmos utca

Liszt Ferenc utca

Lovas utca

Malom utca

Március 15. tér

Markusovszky Lajos utca

Mikszáth Kálmán utca

Patak utca

Pinkafői utca

Söptei út

Sugár út

Vasút utca

Vörösmarty Mihály utca

Welther Károly utca

Wesselényi Miklós utca 38.

Körzetszám: 15

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

11-es Huszár út 01 - 118/D folyamatos

Akacs Mihály utca

Bartók Béla körút 01- 39 folyamatos

Bocskai István körút

Bolyai János utca

Borostyánkő utca

Csepregi úti dűlő

Dr. Antall József tér

Dr. István Lajos körút

Eperjes utca

Esterházy Antal utca

Forró utca

Hadnagy utca

Hargita utca

Hazatius Ferenc utca

Hollósy Simon utca

Honvéd tér

Honvéd út

Horváth Boldizsár körút

Késmárk utca

Kiss János utca

Léka utca

Losonc utca

Márkus Emília utca

Semmelweis Ignác utca

Somogyi Béla utca

Szabó Miklós utca

Szegedi Györgyné utca

Teleki Blanka utca

Tószer tér

Tóth Géza tér

Tücsök major

Verseny utca

Körzetszám: 16

Rendelő: Szombathely, Deák Ferenc u. 3.

Deák Ferenc utca

Engels Frigyes utca

Kőszegi utca

Paragvári utca 01-61

Paragvári utca 02-30

Petőfi Sándor utca

Rohonci út 38 - 50

Szelestey László utca

Széll Kálmán utca

Körzetszám: 17

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Bem József utca 01 - 05

Benedek Elek utca

Dr. Palkó István köz

Paragvári utca 32 - 86

Paragvári utca 63 - 79

Szűrcsapó utca 02 - 06

Szűrcsapó utca 8-10

Szűrcsapó utca 12-20

Váci Mihály utca 03,05,11-végig páratlan

Váci Mihály utca 02 - 34

Váci Mihály utca 36 - 66

Körzetszám: 18

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

Barabás Miklós utca

Bertalanffy Miklós utca

Béke tér

Brigád utca

Ciklámen utca

Csók István utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Jázmin utca

Kert utca

Németh László utca

Petúnia utca

Pipacs utca

Rezeda utca

Rózsa utca

Szabadnép utca

Szabó Imre utca

Szent Imre herceg útja

Tulipán utca

Vajdahunyad tér

Viola utca

Vízöntő utca

Körzetszám: 19

Rendelő: Szombathely, Váci M. u. 3.

11-es Huszár út 119-195-ig,

11-es Huszár út 122-198-ig

Alsóőr utca

Arad utca

Bajnok utca

Békefi Antal sétán

Benczúr Gyula utca

Bezerédi Amália utca

Búzavirág utca

Damjanich utca

Haladás utca

Írottkő utca

Kalló utca

Kaposi János utca

Levendula utca

Maros utca

Munkácsy Mihály utca

Nefelejcs utca

Öntő utca

Prága utca

Rumi Rajki István utca

Saághy István utca

Stettner Lajos utca

Szegfű utca

Szófia utca

Szűrcsapó utca 1-23

Tarcsa utca

Temető utca

Uzsoki utca

Vadrózsa utca

Vereczkei utca

Vörösvár utca

Csikor Elemér utca

Farkas Károly utca

Galamb utca

Görgey Artúr utca

Herman Ottó utca

Mészáros József utca

Muskátli utca

Nagyszombat tér

Senyefai utca

Szerb Antal utca

Székely Bertalan utca

Tolnay Sándor utca

Várkonyi István utca

Veres Péter utca

Váci Mihály utca 07-09

Körzetszám: 20

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Bartók Béla körút 40-végig

Bem József utca 06

Kassák Lajos utca 1- végig

Kodály Zoltán utca 12-20-ig

Perintparti sétány

Rohonci út 52-végig páros

Rohonci út 01 - 39

Szűrcsapó utca 25-végig páratlan

Szűrcsapó utca 22-végig páros

Váci Mihály utca 68 - 74

Kassák Lajos utca 22/A. és 22/B.

Körzetszám: 21

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó utca 23.

Angolkert utca

Angyal utca

Áchim András utca

Aranypatak utca

Bárdos Alice utca

Csepy Dömötör utca

Dolgozók útja

Dombtető utca

Dozmat utca

Dr. Pálos Károly utca

Dugovics Titusz utca

Egressy Béni utca

Eötvös József utca

Ernuszt Kelemen utca

Gyöngyvirág utca

Kassák Lajos utca páros oldal, kivéve 22/A és 22/B

Kelemen major

Komlósi Ferenc utca

Lancsics Bonifác utca

Marlovics tanya

Márton Áron utca

Meggyvágó utca

Nádtó utca

Oladi Vasútállomás

Orgona utca

Potyondi utca

Simon István utca

Szarka Zoltán utca

Szélkerék utca

Szenczy Imre utca

Szigeti Kilián utca

Szinese major

Torony utca

Weörös Sándor utca

Wimmer Ágoston utca

Zeli major

Körzetszám: 22

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Árpád út

Babér utca

Badacsony utca

Béke utca

Boróka utca

Bors utca

Cimbalom utca

Cinege utca

Citrom utca

Csombor utca

Csuszka utca

Dob utca

Dr. Frank Kálmán utca

Falunagy utca

Fátra utca

Gyömbér utca

Homok utca

Szent II. János Pál pápa utca

Izsóp utca

Kapor utca

Káptalan utca

Kárpáti Kelemen utca

Kilátó út

Kömény utca

Lajta utca

Lejtő sétány

Lendvai Ernő utca

Liget utca

Málna utca

Mátra utca

Menta utca

Nótárius utca

Retek utca

Rigóvölgyi út

Sáfrány utca

Síp utca

Szamóca utca

Szedres utca

Tárkony utca

Tátra utca

Torma utca

Vikárius utca

Zsálya utca

Körzetszám: 23

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Kodály Zoltán utca 1 - végig páratlan

Kodály Zoltán utca 4 - 10-ig

Kodály Zoltán utca 22 - végig páros

Nagy László utca 01 - végig teljes

Körzetszám: 24

Rendelő: Szombathely, Szűrcsapó u. 23.

Apáczai Csere János sétány

Bakó József utca teljes

Bem József utca 02 - 4-ig

Bem József utca 08 - 10-ig

Bem József utca 12 - végig páros

Bem József utca 07 - 19 és 21 - 31

Gazdag Erzsi utca 02 - végig páros

Gazdag Erzsi utca 07 - végig páratlan

Faludi Ferenc utca teljes végig

Körzetszám: 25

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Apáczai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Nyitra Utcai Általános Iskola

Körzetszám: 26

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

Gothard Jenő Általános Iskola

Körzetszám: 27

Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vas Megyei SzC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégiuma

Körzetszám: 28

Paragvári Utcai Általános Iskola

Dési Huber István Általános Iskola

Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Általános Iskola

Körzetszám: 29

Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Körzetszám: 30

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Körzetszám: 31

Oladi Általános Iskola,

Vas Megyei SzC Oladi Technikum

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Körzetszám: 32

Vas Megyei SzC Gépipari és Informatikai Technikuma

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégiuma

Körzetszám: 33

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Körzetszám: 34

Vas Megyei SzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Körzetszám: 35

Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola Kollégium

Pécsi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Kisalföldi ASZC Élelmiszeripari és Földmérési Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 36

Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola

Boldog Brenner János Általános Iskola Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 37

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola

Boldog Brenner János Általános Iskola Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 38

Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium”

2. melléklet a 27/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Iskola-egészségügyi ellátás
teljes munkaidős

Körzetszám: 01

Vas Megyei SzC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégiuma

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

Vas Megyei SzC Gépipari és Informatikai Technikum

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 02

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Vas Megyei SzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégiuma

Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

Körzetszám: 03

Kisalföldi ASzC Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola

Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Körzetszám: 04

Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Vas Megyei SzC Oladi Technikum

Vas Megyei SzC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium”


  Vissza az oldal tetejére