Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. §-ában és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Nemény András s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. március 1.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére